Ekonomický cyklus: Ako funguje ekonomický cyklus?

Všetko sa začína a končí ekonomickým cyklom. A ten je neúprosný. Striedanie hospodárskeho rastu nasledovaného poklesom sa opakuje stovky rokov. Ekonomickému cyklu sa nevyhne žiadna ekonomika sveta. Nedokáže ho zastaviť ani vláda, ani centrálna banka.

06. 08. 2019

Cyklus totiž vzniká aj pomocou rastu nových úverov. Kým hospodárstvo tvorí nové úvery, ekonomický rast je silný. Keď sa úvermi nasýti, ekonomický cyklus sa prehupne do fázy poklesu.

Hospodársky cyklus má niekoľko fáz. Prvou je odznievajúca recesia. Po kríze je všetko lacné, najmä pracovná sila. Dopyt ľudí po práci je veľký, no ponuka obmedzená, čo udržuje mzdy na nízkych úrovniach. Mnohé firmy zbankrotovali a otvorili sa možnosti zaplniť ich priestor na trhu. Nové investície začínajú dávať ekonomickú logiku – potenciál zisku je veľký a náklady nízke. Ekonomika sa začína odrážať od dna.

S tým, ako firmy investujú, sa do hospodárstva dostáva viac peňazí. Ľudia majú väčšiu kúpnu silu a svojimi nákupmi začínajú podporovať ďalší ekonomický rast. Súkromná spotreba rastie a spolu s novými investíciami zvyšuje budúce očakávania. Firmám sa darí napĺňať svoje plány, a tak zamestnávajú čoraz viac ľudí. Postupom času – ako sa začína míňať množstvo ľudí hľadajúcich prácu – začína rásť aj mzda zamestnancov. Ekonomický rast akceleruje.

V tomto prostredí vidia vyšší potenciál svojich ziskov aj banky. Začnú byť úverovo aktívne a požičiavajú firmám aj jednotlivcom. Ľudia majú vyššie mzdy a firmy vyššie zisky, čo finančným inštitúciám dáva dôveru rozdávať nové úvery. Tie ďalej zrýchľujú hospodársky rast. Pozitívna slučka rastu, peňazí a očakávaní je na svete. Ekonomika začína byť horúca.

Magická fáza cyklu naberá na sile. Čím sú spotrebitelia bohatší, tým viac peňazí investujú do nehnuteľností. Ceny domov rastú, čo ďalej zvyšuje hodnotu finančných aktív, na základe ktorých banky rozdávajú úvery. Nové peniaze prúdiace do ekonomiky prinášajú ďalší rastový impulz: vyššie platy, vyššiu spotrebu, vyššiu infláciu, vyššie ceny nehnuteľností a opäť viac úverov. Ekonomika sa mení z horúcej na prehriatu. Vrchol je blízko.

Vrchol ekonomického cyklu indikuje viacero faktorov. V prvom rade je to nízka nezamestnanosť. Ak pracuje každý, kto pracovať chce, ekonomické faktory sa stávajú naplno využitými. Pokračujúci dopyt po zamestnancoch začne tlačiť mzdy k prudkému rastu.

Rast platov zvýši náklady firiem a zníži ich zisky. Podniky investujú menej, najmä ak klesajú výdavky spotrebiteľov. Tieto výdavky súvisia aj s množstvom nových úverov, ktoré sú si ľudia ochotní brať.

Ak sa tempo nových úverov spomalí, je to znak vznikajúcej nasýtenosti úvermi. Menej úverov znamená menej peňazí do ekonomiky, čo prináša menšie zisky, menej investícií, menší rast platov a v konečnom dôsledku menej úverov. Magická fáza cyklu sa končí a prichádza spomalenie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...