Elektráreň zahrnuli do územného plánu

Návrh územného plánu Trebišova zahŕňaaj tepelnú elektráreň, ktorá vyvolala protesty verejnosti i samosprávy. Aktivisti burcujú verejnosť.

12. 05. 2008

Zdroj: Lýdia Vereščáková, SME

Trebišob - Spracovateľ nového územného plánu mesta Trebišov doň zahrnul tepelnú elektráreň spoločnosti ČES, proti ktorej je mesto a vyvolala protesty obyvateľov, vinárov a pestovateľov hrozna.

Vyplýva to zo sprievodnej správy zadania, zverejnenej na internete.

Mestské zastupiteľstvo ešte v januári schválilo, že nebude súhlasiť so žiadnymi zmenami doteraz platného územného plánu. Zároveň primátorovi mesta Vladimírovi Anďalovi uložili podniknúť všetky kroky, aby sa výstavbe elektrárne zabránilo. Uznesenie v rovnakom duchu smerom k novému plánu, ktorý sa ešte spracúval, prijaté nebolo.

Pripomienky do júna

Na prerokovanie a možné pripomienkovanie nového územného plánu je určený termín od 1. mája do 1. júna 2008. Prerokovanie s výkladom a za účasti spracovateľa mesto ako obstarávateľ stanovilo na stredu 14. mája.

Koncom apríla 2008 sa vedúca odboru výstavby Iveta Sabaková vyjadrila, že developer projektu, spoločnosť ČES, počas prípravy územného plánu mesta mlčal. To bol aj jeden z dôvodov, prečo údajne mesto o presných zámeroch ČES-u nevedelo: „Keby využil svoje právo na zmeny a doplnky v záujme projektu, o jeho zámere by sme vedeli. On však toto právo nevyužil,“ tvrdila.

Výberové konanie na spracovanie územného plánu vyhrala v roku 2006 projektová kancelária Urban Trade. „Na zadaní sme pracovali v rokoch 2006 - 07,“ povedal architekt Dušan Hudec z Urban Trade. Projektant vychádza z podkladov mesta. Do zadania okrem iného zahrnul aj informácie o plánovaných investíciách. Potvrdil, že ČES možnosť zo zákona využil a svoj zámer žiadal zapracovať. Podľa Hudeca o tom spracovateľ aj mesto vedeli.

Prídu aj aktivisti

Predseda občianskeho združenia Trebišov nahlas Gejza Gore sa vyjadril, že združenie bude aktivizovať verejnosť, aby prišla na stredajšie prerokovanie zadania. Má sa konať o štvrtej popoludní vo veľkej zasadačke úradu: „Vstúpime do pripomienkového konania k zadaniu. Okrem iného nás bude zaujímať, kedy ČES navrhol zahrnúť elektráreň do nového územného plánu mesta.“

Zadanie sa teraz bude pripomienkovať, potom ho preskúma Krajský stavebný úrad a potom ho bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Neskôr sa vypracuje koncept územného plánu v dvoch variantoch. Konečná podoba územného plánu tak vznikne približne do dvoch rokov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...