Érsek: Najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nie je postavená

Výstavba diaľnic na Slovensku z eurofondov sa môže v najbližších rokoch skončiť. Európske peniaze určené na budovanie nových štvorprúdoviek sú až do roku 2023 vyčerpané. Štát však aj napriek ušetreným financiám v štátnom rozpočte nemôže začať s výstavbou nových úsekov. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) bola v minulosti zanedbaná príprava nových projektov. Okrem toho mu na stole zostali problémové úseky D1 na severe Turany - Hubová a Hubová - Ivachnová s rozostavaným tunelom Čebrať.

Podľa našich informácií žiadalo ministerstvo dopravy zo štátneho rozpočtu na rok 2017 o 700 miliónov navyše, ktoré nedostalo. Na čo ste peniaze chceli použiť?

Aby sme vedeli plniť programové vyhlásenie vlády, tak sme odhadli, že aktuálne potrebujeme túto sumu. Korekciou sme skresali predpoklad na 380 miliónov eur. Dostali sme navyše o 75 miliónov eur. Zo 700 miliónov sme pôvodne plánovali rozbehnúť výstavbu aj začať prípravu nových úsekov. Najhoršie však je, že výkupy pôdy musíme zaplatiť zo štátnych peňazí, a to je obrovský balík peňazí. Mojím cieľom je nepúšťať sa do megalomanských projektov. Povieme si, kde sú najdôležitejšie úseky, a tam pripravíme projektovú dokumentáciu a vykúpime pozemky. Keď ten balík budem mať hotový, môžem vláde povedať, že tieto úseky sú pripravené na realizáciu.

Máme také úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré by sa pri dostatku financií mohli okamžite začať stavať?

Okrem už rozsúťažených stavieb, máme rýchlostnú cestu R2, ktorá je čiastočne pripravená, či už ideme od východu od Košíc, alebo z juhu od napojenia s rýchlostnou cestou R7, alebo napríklad prvá fáza severného obchvatu Prešova R4. Niektoré projekty sú rozpracované ako napríklad ďalšie úseky na kysuckej D3. Ak to chceme dokončiť, musíme to pripraviť aj s výkupmi pozemkov. Niektoré sú v lepšom štádiu, no každý úsek ešte potrebuje minimálne rok.

Eurofondy sú už vyčlenené na rôzne projekty. Z akých peňazí sa budú stavať ďalšie úseky?

Ja chcem teraz dotiahnuť do konca všetko, čo sa dá. Určite to bude trvať možno rok a pol alebo dva roky, kým poviem, že tu sú tri projekty, ktoré môžeme začať stavať okrem tých, o ktorých sme sa už rozprávali. Musíme prehodnotiť aj možnosti PPP projektov, ktoré nie sú najlacnejšie, no je to riešenie. Potom máme zdroje štátneho rozpočtu alebo nové úvery, ktoré však obmedzuje dlhová brzda. Ak sa zhodneme na tom, že vláda v spolupráci s opozíciou uvoľní dlhovú brzdu, môžeme počítať s tým, že nám naskočia peniaze, ktoré budeme počítať v miliardách, a potom sa vieme rozprávať o oveľa intenzívnejšej výstavbe.

Na ktorých úsekoch by v budúcnosti mohlo dôjsť k výstavbe formou PPP projektu?

V roku 2019 dokončíme most v Komárne. Jednou z možností je vybudovanie obchvatu Komárna spolu s napojením mosta a následné spojenie s rýchlostnou cestou R1 formou cesty prvej triedy. Pekný úsek je aj na R7 Holice – Nové Zámky. Alebo prepojenie Banskej Bystrice s Ružomberkom či úsek D1 Turany – Hubová, alebo dokončenie diaľnice D4.

Kedy bude rozšírená diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou?

Na tomto úseku je rozostavených a pripravených 5 stavieb, ktoré práve v súčasnosti vecne aj časovo koordinujeme tak, aby bola minimalizovaná obmedzenosť dopravy na tomto úseku. Podľa môjho názoru treba už konečne pohnúť s križovatkou Triblavina. Máme vydané určité stavebné povolenie. Na druhej strane, v súvislosti s pripravovaným obchvatom D4/R7 musíme zabezpečiť prepojenie diaľnice D4 s diaľnicou D1. Budeme musieť prekonať výškové rozdiely. Diaľnicu D1 budeme musieť zdvihnúť vyššie. To nebude malý zásah a my na to ešte nie sme pripravení. Keďže Španieli majú odovzdať diaľnicu D4 na jeseň roku 2020, my už teraz máme málo času na to, aby sme ten úsek s križovatkou pripravili dostatočne. Preto musíme zabrať.

Teda bude sa diaľnica D1 zdvíhať do vzduchu?

D1 si vyžaduje výškovú úpravu súčasnej diaľnice, čo si vyžiada zásadné obmedzenie dopravy na D1. V súčasnosti spolu s koncesionárom pripravujeme technické riešenie a koordináciu obidvoch stavieb so znížením obmedzení v doprave. Ľudia budú musieť mať obrovské pochopenie počas výstavby. Ak chceme mať polovičný obchvat Bratislavy, tak toto musíme preto dočasne strpieť. Musí to byť hotové do začiatku roka 2019.

Budú súčasťou Triblaviny kolektory, teda pozdĺžne komunikácie popri diaľnici?

Tento týždeň zasadala komisia, ktorá prehodnocuje finálnu podobu križovatky. V hre je aj variant so 4 pruhmi z oboch strán spolu s odstavným pruhom. Plnohodnotný odstavný pruh je nutný.

Kedy sa bude diaľnica rozširovať až do Trnavy?

Presný dátum vám neviem povedať. Sme si vedomí jednej veci, že tam ide o život.

Kedy bude známe trasovanie úseku D1 Turany – Hubová?

Keď som sedel na ministerstve ešte za Radičovej vlády, už vtedy sme riešili úsek D1 Turany – Hubová. Teraz je stav taký, že začiatkom budúceho roka sa musí skončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). V prípade, že nebudú proti rozhodnutiu použité revízne postupy, môžeme pokračovať v príprave celého projektu tak, že do roku 2018 podľa rozhodnutia a formy realizácie by bolo možné začať s hľadaním zhotoviteľa v prípade PPP, v prípade inej formy financovania do konca roka 2019.

Kedy bude známe riešenie zosuvu na nadväznom úseku D1 Hubová – Ivachnová, kde hrozí predĺženie tunela Čebrať?

V súčasnosti už boli prijaté rozhodnutia, ktoré určili ďalší postup prípravy a výstavby celej stavby, zmeny trasy vedenia D1 v úseku Hubová – Ivachnová s tým, že bol ministerstvom životného prostredia určený rozsah hodnotenia a vytvára sa možnosť urýchlenia prieskumných prác na novej trase tunela. Vzhľadom na súčasne permanentne sa opakujúcu dopravnú situáciu v Ružomberku bol určený termín sprejazdnenia celého úseku D1 do júna 2019.

Kedy bude podpísaný obchvat Prešova? Hrozí zrušenie tendra pre vysokú vysúťaženú cenu?

Európska únia vyžaduje doplnenie štúdie dosahov na životné prostredie – EIA, o ktorej sa rozhodlo na tomto úseku v roku 2001. EIA by mala byť hotová koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Ja si nemôžem dovoliť rozbehnúť stavebné práce a únia potom povie, že nám to nezaplatí. Dal som Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline rozkúskovať celý projekt a naceniť. Potom sa dostaneme do toho, či vysúťažená cena je vysoká, alebo nie. Najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nie je postavená.

Kedy podpíšete úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec?

Tiež ide o potrebný úsek, ktorý je navyše možné financovať z nového cezhraničného fondu Európskej únie CEF. Žiadosť o peniaze z tohto fondu musíme poslať najneskôr do 19. novembra a túto žiadosť dovtedy určite podpíšem.

Ako pokračuje príprava obchvatu Zvolena?

Hľadá sa riešenie vedenia trasy R2 v okolí Zvolena, ale zároveň prebiehajú aj rokovania o vedení trasy R2 v pôvodnej trase, s novými podmienkami inšpektorátu kúpeľov a žriedel. V predchádzajúcich dňoch sa malo uskutočniť rokovanie na úrovni primátorov miest, kde veríme, že nájdeme spoločné riešenie.

Pri Zvolene sa dokončuje úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša. Bude odovzdaný načas?

Boli sme sa tam pozrieť, pretože staviteľ požaduje predĺženie termínu dostavby. Na úseku sú nedokončené mosty. Diaľnica by mala byť hotová do 15. mája budúceho roka, inak pristúpime k penalizácii staviteľa.

Aký úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty pribudne najbližšie na východe Slovenska okrem západného obchvatu Prešova?

Dôležitá je rýchlostná cesta R4, ktorá idem smerom k poľským hraniciam. Navyše pripravovaný obchvat Prešova prostredníctvom diaľnice D1 nevyrieši dopravu v centre mesta, pretože potrebujeme dobudovať aj severný obchvat. Na danú cestu však v tomto okamihu nemáme peniaze. Kým prvá etapa už je relatívne slušne pripravená, úseky ďalej musíme najprv ešte pripraviť a vykúpiť. Teraz potrebujeme peniaze aspoň na projekty a výkupy. Je to D1 Budimír – Bidovce a niektoré z úsekov na R4 a R2, ktoré budú z hľadiska dopravného významu a stupňa technickej prípravy detailne pripravené.

Objavujú sa obavy, že počas svojho mandátu budete presadzovať najmä diaľnice na juhu Slovenska. Sú opodstatnené?

Mám určitý balík peňazí, ktorý neviem nafúknuť. Určite budem rozvíjať rýchlostnú cestu R7, kde nepotrebujeme všade plný profil. Chceme začať robiť prepojenie aspoň na Nové Zámky. Samozrejme, chceme pokračovať aj na rýchlostnej ceste R2. Musíme riešiť tunel Soroška. Nebudeme robiť iba dlhé úseky, ale sústredíme sa aj na obchvaty miest. Na juhu netreba všade uvažovať s plným profilom. Každý jeden úsek treba posúdiť individuálne a podľa toho rozhodnúť, kde postavíme plný a kde polovičný profil. Ale ako sám vidíte, doteraz sme sa rozprávali veľa o projektoch na severe Slovenska pri diaľnici R4 a D3, takže určite budeme stavať aj tam.

Je teda možné, že od Lučenca smerom na Košice pôjde rýchlostná cesta v polovičnom profile?

Aj z polovičného profilu rýchlostnej cesty sa dajú spraviť štyri pruhy. Je to jedno z riešení. Teraz treba robiť s plným profilom tam, kde si to vyžaduje intenzita dopravy.

Kedy sa začne s prípravami tunela Karpaty na diaľnici D4, ktorý dokončí bratislavský nultý obchvat?

S prípravami sa už začalo. Celý proces je v štádiu procesu EIA a následne vzhľadom na najvyššiu prioritu tejto stavby bude pokračovať aj príprava s predpokladom obstarávania formou PPP projektu.

Môžeme teda povedať, že v minulosti bola zanedbaná príprava výstavby diaľnic?

Áno. Príprava bola zanedbaná. Dokazujú to úseky, ktoré musíme doťahovať.

Štát modernizuje aj hlavnú železničnú trať na rýchlosť 160 km/h. Koľko peňazí si vyžiada ďalšia modernizácia?

V modernizácii sú dosť veľké finančné prostriedky. Pokračujeme v novom Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a ďalšie európske peniaze na modernizáciu železníc môže Slovensko čerpať z nového finančného nástroja EÚ CEF (Nástroj prepojenia Európy). Dokopy to predstavuje až 1,6 miliardy eur, ktoré môžu zásadne zmeniť tvár slovenských železníc.

Je vôbec rýchlosť postačujúca, keď v západnej Európe vlaky jazdia výrazne cez 200 km/h?

Nie je. Vychádzajme z toho, že v západnej Európe je úplne iná kultúra cestovania. Ľudia si v týchto krajinách zvykli presadnúť z áut do vlakov. Ak majú ľudia vytvorené podmienky, zvyknú si. Ak dokážeme pokryť celú trasu medzi Bratislavou a Košicami rýchlosťou na 160 km/h, tak si môžeme povedať „klobúk dole“.

Súhlasíte s vlakmi zadarmo?

Už keď sa to schvaľovalo, som tvrdil, že to nie je dobré riešenie. Veci, čo sú zadarmo, sú najdrahšie. Problém je ten, že v piatich okresoch Slovenska nie sú ani koľajnice. Obyvatelia týchto okresov sú taktiež daňoví poplatníci. Ak môže niekto využívať niečo zadarmo, potom nech má k tomu prístup každý občan tohto štátu.

Pripravíte počas svojho mandátu nový stavebný zákon, o ktorý sa márne usiloval v minulom volebnom období váš predchodca Ján Počiatek?

Zhodneme sa na tom, že nový stavebný zákon potrebujeme. Rozmýšľam, či vytvoriť úplne nový stavebný zákon, alebo ísť v starom zákone, ktorý nie je až taký zlý. Ten zákon však musí byť bližšie občanom a musí vylúčiť tie administratívne zbytočnosti, ktoré sú v súčasnosti potrebné.

Árpád Érsek (58)

Žije v Šamoríne, je ženatý a má dve deti. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti pôsobil ako pedagóg, reprezentačný tréner v šerme aj ako podnikateľ. V rokoch 2010 až 2012 bol na ministerstve dopravy štátnym tajomníkom. Od roku 2012 do roku 2016 zastával poslanecký mandát v parlamente. Po parlamentných voľbách sa na ministerstvo dopravy ako štátny tajomník vrátil a po zúžení koalície sa stal ministrom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...