Exkluzivita pre notárov a advokátov nebude

23. 09. 2008

Notári a advokáti nebudú mať exkluzivitu pri uzatváraní zmlúv pri prevode nehnuteľností, tak ako to navrhoval v novele Občianskeho zákonníka rezort spravodlivosti. Návrh na vypustenie príslušných paragrafov predložila poslankyňa Katarína Tóthová na rokovaní Ústavnovnoprávneho výboru, ktorý sa s ním stotožnil.

Rovnako dnes aj plénum NR SR. Poslankyňa Tóthová poznamenala, že nebolo možné súhlasiť s návrhom, ktorý by sa o chvíľu mohol ocitnúť na Ústavnom súde. Do budúcnosti je podľa nej potrebné uvažovať nad úpravou, „ktorá bude plnokrvná, ale nie na hrane ústavy.“ Harabin rozhodnutie poslancov akceptoval s tým, že pre neho je dôležitý prísľub hľadať riešenie tohto problému.

Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh Renáty Zmajkovičovej. Podľa neho spoločnosti, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery, budú môcť zasiahnuť proti svojmu klientovi až po tom, ako sa omešká najmenej s tromi splátkami. Zabrániť by sa tak malo prípadom, keď občania prichádzali o svoje nehnuteľnosti už po nezaplatení jednej splátky.

Národná rada schválila aj novelu Občianskeho súdneho poriadku. Podľa nej budú mať účastníci súdnych konaní možnosť komunikovať so súdom už aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ministerstvo v novele reagovalo na požiadavky aplikačnej praxe a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Elektronická komunikácia so súdom bude možná, ak o ňu účastník konania výslovne požiada.

Cieľom novely je tiež zaviesť inštitút drobných sporov s jednoduchším procesným vybavovaním, zjednodušiť dedičské konanie, v najzávažnejších prípadoch, keď hrozí nenapraviteľná ujma a poskytnúť maximálne rýchlu ochranu predbežným opatrením. Novinkou, ktorú prináša novela je, že sudca už bude môcť účastníkom občianskoprávneho konania pred samotným rozhodnutím naznačiť právne posúdenie veci. Predvídanie súdneho rozhodnutia podľa rezortu spravodlivosti posilní princíp právnej istoty. Novela tiež predpokladá bezodkladné rozhodnutie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Rozhodnutie bude treba odoslať najneskôr do troch dní. Navrhovaná úprava má posilniť práva účastníkov, aby čo najskôr disponovali vykonateľným uznesením o predbežnom opatrení.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...