Figeľ: Cesta R9 by oživila cestovný ruch i ekonomiku

Výstavba cesty R9 cez severovýchodné Slovensko, rozvoj cestovného ruchu a novela zákona o službách v zamestnanosti. To sú priority Kresťanskodemokratického hnutia, ktorého predstavitelia dnes absolvovali výjazd do Prešovského kraja. Svoje návrhy chcú v najbližšom čase predložiť v parlamente a pokúsia sa pre ne nájsť väčšinovú podporu.

Prešov - V Prešovskom kraji je najvyššia nezamestnanosť, najnižšia priemerná mzda i HDP v prepočte na obyvateľa.

„Tento kraj je na chvoste priorít, politík, opatrení. Viaceré vládne rozhodnutia v poslednej dobe akoby potvrdzovali a prehlbovali tieto tvrdenia,“ uviedol predseda KDH a podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ dnes v Prešove a predstavil niektoré opatrenia.

Jednou z priorít je cesta R9, ktorej zámer výstavby terajšia vláda stopla.

„Do Koncepcie územného rozvoja SR sme presadili cestu R9, ktorá spája región Šariša, cez horný Zemplín, s východnou hranicou. Teda prechádza cez región, ktorý potrebuje impulz... Prioritou je diaľnica D1, ale na ňu musí nadväzovať ďalšia cestná sieť. Nešlo o lokálpatriotizmus, ale o presvedčenie, že tento kraj potrebuje pre svoje i celkové dobro takéto zlepšenia,“ povedal Figeľ.

Podľa neho by lepšia dopravná infraštruktúra rozhýbala aj cestovný ruch, napríklad na Domaši či vo Vysokých Tatrách.

„Cestovný ruch je na Slovensku podvyživený, pritom je to v prenesenom význame najväčšia fabrika, ktorá zamestnáva stotisíc ľudí. SR má potenciál na dvojnásobok.“

Figeľ si vie predstaviť centrálu, za účasti samospráv a miestnych subjektov, ktorá by podporila investície v cestovnom ruchu.

Poukázal na to, že po prijatí zákona o cestovnom ruchu sa stransparentnili toky peňazí a Slovensko navštívilo o 10 percent viac turistov. KDH by podporilo aj samostatný zákon o vysokých Tatrách.

Diaľnica D1 nestačí

Okrem cestovného ruchu by nové cesty mali pritiahnuť aj investorov. „Diaľnica D1 je priorita, ale nestačí. Vzhľadom na členitosť východného Slovenska. Ak je D1 dopravnou tepnou, tak potrebujeme ďalšie žily, aby sa rozprúdila krv v celom regióne,“ uviedol podpredseda KDH, poslanec Ján Hudacký.

Podľa neho je zrušenie zámeru stavby R9 „hendikepom pre rozvoj kraja“.

Argumentu nízkej intenzity dopravy kontroval tým, že rozvoj regiónu je závislý práve od dopravy a tiež nízkou dostupnosťou k diaľniciam a rýchlostným komunikáciám.

„Aj po dobudovaní D1 budú mať lokality severovýchodu Slovenska vyše 45-minútovú dostupnosť, čo je menej ako odporúča EÚ.“

Ako dodal, na stavbu sa dajú využiť prostriedky z eurofondov.

Podporu naprieč spektrom by brali

V tejto veci budú poslanci interpelovať ministra. Na najbližšej schôdzi chcú tiež Ján Hudacký a Pavol Zajac predložiť návrh novely zákona o službách v zamestnanosti.

Podľa poslanca Zajaca má uľahčiť zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov. Očakávajú, že ich návrhy by mohli nájsť širšiu podporu, najmä u poslancov z východu.

„Na začiatku volebného obdobia predseda parlamentu povedal: stop revanšizmu, poďme dobré veci pre ľudí schvaľovať spolu. Toto je zákon, ktorý nemá žiadnu politickú farbu. Ak budú poslanci Smeru hlasovať slobodne, očakávame, že ho podporia,“ dodal P. Zajac.

Ministerstvo: Figeľ zavádza

Na tlačovku J. Figeľa zareagoval hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa, podľa ktorého predseda KDH pri R9 zavádza, keďže počas svojho ministrovania „sám dal tomuto nejasnému ideovému zámeru červenú“.

Podľa ministerstva Figeľ naháňa politické body a ak by s cestou R9 vážne, začal by jej prípravu.

„Odpoveď prečo túto cestu nezačala minulá vláda pripravovať, môžeme nájsť v diaľničnom programe pána Figeľa, ktorý schválila predošlá vláda minulý rok v júli. Tu sa jasne uvádza, že rýchlostná cesta R9 nie je ideálnym riešením dopravnej situácie v regióne.“

Najvhodnejším riešením pre región je z pohľadu rezortu dopravy preložka ciest prvej triedy mimo obývaného územia.

„Doprava po nich tak bude plynulejšia, komfortnejšia a hlavne bezpečnejšia pre obyvateľov. Preložka ciest prvej triedy je najvhodnejšou alternatívou, pretože je oveľa menej nákladná a obyvatelia regiónu z nej budú ťažiť oveľa skôr.“

Ministerstvo pracuje na prípravách preložky existujúcej ciest prvej triedy I/18 a I/74, dlhej 105 km.

„Momentálne sa pripravuje dokumentácia na územné rozhodnutie napríklad pre južný obchvat Vranova nad Topľou, ale aj úseky Brekovom a Humenným či Sninou a Kolonicou. Na úsek Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom v dĺžke 15 kilometrov už bola spracovaná dokumentácia a prebieha proces prípravy územného rozhodnutia. S výstavbou všetkých úsekov sa začne v najbližších rokoch,“ dodal Kóňa.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.