Figeľ chce dať opravu obchvatu Svidníka ako vianočný darček

19. 10. 2010

V priebehu najbližších týždňov by sa mali prijať viaceré kroky a zásadné riešenia, ktoré by umožnili v jesenných mesiacoch tohto roka opraviť poškodené úseky na cestnom obchvate mesta Svidník. Povedal dnes novinárom minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Figeľ.

V rámci kontrolného dňa sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, objednávateľa stavby, a predstaviteľmi konzorcia dodávateľských spoločností o problémoch, ktoré stále odďaľujú otvorenie cesty.

"Nemám vo zvyku hovoriť o termínoch viac než o kvalite a pravidlách, ktoré sú nevyhnutné. Technológiu neoklamete, ale bol by som veľmi rád, keby Svidník dostal na Vianoce naozaj hodnotný dar a spolu s ním aj celé Slovensko," povedal minister.

Obchvat mesta má byť súčasťou diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest na Slovensku v rámci prepojenia v smere sever - juh, teda od poľskej po maďarskú hranicu. Rovnako má zásadne odbremeniť Svidník od tranzitnej nákladnej dopravy.

Stavebné práce na projekte "R4 Svidník-obchvat" sa začali v decembri 2007 a podľa harmonogramu mala byť 4,5-kilometrová komunikácia hotová za 18 mesiacov. Doteraz tu bolo preinvestovaných okolo 25 miliónov eur. V máji 2009 sa však na troch miestach vozovky objavili pozdĺžne trhliny a deformácie, ktoré vznikli v dôsledku zosuvu vrstiev násypov a z tohto dôvodu nebola cesta schopná užívania.

Figeľ uviedol, že tieto poruchy súvisia s hlbšími geologickými a hydrogeologickými záležitosťami, ale aj s tempom, akým sa celé dielo realizovalo. Tvrdí, že z pôvodného zámeru, ktorý bol rozvíjaný ešte v rámci Slovenskej správy ciest sa zo 48 stavebných mesiacov neskôr prešlo na 36 a následne na 18 mesiacov výstavby, čo podľa neho svedčí o tom, že tempo a kvalita spolu súvisia.

Pri skúmaní príčin sa zistilo, že tu nebol vykonaný podrobný geologický prieskum. Geofyzikálne a technicko-odborné posudky označili ako príčinu zosuvov nestabilné podložie a jeho nedostatočné odvodnenie.

Na otázku médií, či budú voči niekomu vyvodené dôsledky za súčasný stav a oneskorené ukončenie výstavby, minister povedal, že dnes sa predovšetkým zaoberajú vyriešením situácie, aby sa poruchy už neopakovali a stavba sa úspešne dokončila. Ďalšie právne a zmluvné súvislosti sa podľa neho budú riešiť až následne.

"Toto je asi najťažšie geologické územie, kde ťaháme nejakú cestu. To znamená, že všetci zúčastnení tiež mohli byť niektorými skutočnosťami prekvapení. Keby bol niekedy na začiatku v 90. rokoch urobený geologický prieskum, tak niektorým problémom sa mohlo predísť," uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Ján Kotuľa. Dodal, že momentálnou prvoradou prioritou je ukončiť výstavbu tak, aby cesta spĺňala všetky normy a mohla byť odovzdaná do užívania.

V súvislosti s poverením Štefana Ungradyho, ktorý je blízkym príbuzným ministra dopravy, vedením investičného odboru NDS v Prešove, Kotuľa uviedol iba toľko, že ide o odborníka, ktorý sa v tejto problematike vyzná, a preto mu zverili tento úsek.

"Je tam len dovtedy, kým sa táto stavba dokončí a potom bude vypísané výberové konanie," povedal prevádzkový riaditeľ NDS.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.