Figeľ chce dať opravu obchvatu Svidníka ako vianočný darček

19. 10. 2010

V priebehu najbližších týždňov by sa mali prijať viaceré kroky a zásadné riešenia, ktoré by umožnili v jesenných mesiacoch tohto roka opraviť poškodené úseky na cestnom obchvate mesta Svidník. Povedal dnes novinárom minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Figeľ.

V rámci kontrolného dňa sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti, objednávateľa stavby, a predstaviteľmi konzorcia dodávateľských spoločností o problémoch, ktoré stále odďaľujú otvorenie cesty.

"Nemám vo zvyku hovoriť o termínoch viac než o kvalite a pravidlách, ktoré sú nevyhnutné. Technológiu neoklamete, ale bol by som veľmi rád, keby Svidník dostal na Vianoce naozaj hodnotný dar a spolu s ním aj celé Slovensko," povedal minister.

Obchvat mesta má byť súčasťou diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest na Slovensku v rámci prepojenia v smere sever - juh, teda od poľskej po maďarskú hranicu. Rovnako má zásadne odbremeniť Svidník od tranzitnej nákladnej dopravy.

Stavebné práce na projekte "R4 Svidník-obchvat" sa začali v decembri 2007 a podľa harmonogramu mala byť 4,5-kilometrová komunikácia hotová za 18 mesiacov. Doteraz tu bolo preinvestovaných okolo 25 miliónov eur. V máji 2009 sa však na troch miestach vozovky objavili pozdĺžne trhliny a deformácie, ktoré vznikli v dôsledku zosuvu vrstiev násypov a z tohto dôvodu nebola cesta schopná užívania.

Figeľ uviedol, že tieto poruchy súvisia s hlbšími geologickými a hydrogeologickými záležitosťami, ale aj s tempom, akým sa celé dielo realizovalo. Tvrdí, že z pôvodného zámeru, ktorý bol rozvíjaný ešte v rámci Slovenskej správy ciest sa zo 48 stavebných mesiacov neskôr prešlo na 36 a následne na 18 mesiacov výstavby, čo podľa neho svedčí o tom, že tempo a kvalita spolu súvisia.

Pri skúmaní príčin sa zistilo, že tu nebol vykonaný podrobný geologický prieskum. Geofyzikálne a technicko-odborné posudky označili ako príčinu zosuvov nestabilné podložie a jeho nedostatočné odvodnenie.

Na otázku médií, či budú voči niekomu vyvodené dôsledky za súčasný stav a oneskorené ukončenie výstavby, minister povedal, že dnes sa predovšetkým zaoberajú vyriešením situácie, aby sa poruchy už neopakovali a stavba sa úspešne dokončila. Ďalšie právne a zmluvné súvislosti sa podľa neho budú riešiť až následne.

"Toto je asi najťažšie geologické územie, kde ťaháme nejakú cestu. To znamená, že všetci zúčastnení tiež mohli byť niektorými skutočnosťami prekvapení. Keby bol niekedy na začiatku v 90. rokoch urobený geologický prieskum, tak niektorým problémom sa mohlo predísť," uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Ján Kotuľa. Dodal, že momentálnou prvoradou prioritou je ukončiť výstavbu tak, aby cesta spĺňala všetky normy a mohla byť odovzdaná do užívania.

V súvislosti s poverením Štefana Ungradyho, ktorý je blízkym príbuzným ministra dopravy, vedením investičného odboru NDS v Prešove, Kotuľa uviedol iba toľko, že ide o odborníka, ktorý sa v tejto problematike vyzná, a preto mu zverili tento úsek.

"Je tam len dovtedy, kým sa táto stavba dokončí a potom bude vypísané výberové konanie," povedal prevádzkový riaditeľ NDS.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...