Greenpeace podporuje Trebišovčanov v boji proti elektrárni

21. 01. 2008

Greenpeace podporuje občiansku iniciatívu obyvateľov mesta Trebišov, ktorí protestujú proti plánovanej výstavbe uhoľnej elektrárne v severnej časti mesta.

Environmentalisti v tejto súvislosti upozorňujú, že plánovaný projekt síce formálne spĺňa platné predpisy, ale jeho realizáciou by aj tak došlo k výraznému zhoršeniu životného prostredia v meste i priľahlom regióne.

"Je pochopiteľné, že obyvatelia Trebišova sa bránia výstavbe elektrárne v ich meste. Realizácia tohto kontroverzného projektu by totiž zhoršila ich životné prostredie a to aj napriek tomu, že projekt formálne vyhovuje predpisom," povedal Karel Polanecký z Greenpeace. Domnieva sa, že výstavba elektrárne tiež prehĺbi závislosť SR od dovozov energetických surovín zo zahraničia a výrazne zhorší bilanciu Slovenska čo sa týka vypúšťania oxidu uhličitého do atmosféry.

Podľa Greenpeace je šokujúce, že Ministerstvo životného prostredia SR vydalo k projektu, ktorý by v prípade realizácie navýšil celoslovenské emisie oxidu uhličitého približne o 10 percent, súhlasné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Toto rozhodnutie má iba odporúčací charakter a je jedným z viacerých podkladov, ktoré bude povoľovací orgán - stavebný úrad mesta Trebišov brať do úvahy pri vydávaní konečného stanoviska.

Environmentalisti kritizujú rezort ochrany životného prostredia najmä preto, že vydal súhlasné stanovisko aj napriek tomu, že projektový zámer nie je podľa nich vo viacerých bodoch doriešený. Ide napríklad o problematiku nakladania s vedľajšími energetickými produktmi či dopady projektu na Tokajskú vinohradnícku oblasť.

Celkovo by mala plánovaná uhoľná elektráreň v Trebišove ročne vyprodukovať približne 465 000 ton odpadov (popolček, popol, škvára a prach z kotlov). Realizácia projektu by podľa Greenpeace viedla aj k nárastu hlučnosti, ktorý by zasiahol predovšetkým severnú časť mesta.

Podrobne monitorujeme:

Trebišov, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...