Greenpeace podporuje Trebišovčanov v boji proti elektrárni

21. 01. 2008

Greenpeace podporuje občiansku iniciatívu obyvateľov mesta Trebišov, ktorí protestujú proti plánovanej výstavbe uhoľnej elektrárne v severnej časti mesta.

Environmentalisti v tejto súvislosti upozorňujú, že plánovaný projekt síce formálne spĺňa platné predpisy, ale jeho realizáciou by aj tak došlo k výraznému zhoršeniu životného prostredia v meste i priľahlom regióne.

"Je pochopiteľné, že obyvatelia Trebišova sa bránia výstavbe elektrárne v ich meste. Realizácia tohto kontroverzného projektu by totiž zhoršila ich životné prostredie a to aj napriek tomu, že projekt formálne vyhovuje predpisom," povedal Karel Polanecký z Greenpeace. Domnieva sa, že výstavba elektrárne tiež prehĺbi závislosť SR od dovozov energetických surovín zo zahraničia a výrazne zhorší bilanciu Slovenska čo sa týka vypúšťania oxidu uhličitého do atmosféry.

Podľa Greenpeace je šokujúce, že Ministerstvo životného prostredia SR vydalo k projektu, ktorý by v prípade realizácie navýšil celoslovenské emisie oxidu uhličitého približne o 10 percent, súhlasné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Toto rozhodnutie má iba odporúčací charakter a je jedným z viacerých podkladov, ktoré bude povoľovací orgán - stavebný úrad mesta Trebišov brať do úvahy pri vydávaní konečného stanoviska.

Environmentalisti kritizujú rezort ochrany životného prostredia najmä preto, že vydal súhlasné stanovisko aj napriek tomu, že projektový zámer nie je podľa nich vo viacerých bodoch doriešený. Ide napríklad o problematiku nakladania s vedľajšími energetickými produktmi či dopady projektu na Tokajskú vinohradnícku oblasť.

Celkovo by mala plánovaná uhoľná elektráreň v Trebišove ročne vyprodukovať približne 465 000 ton odpadov (popolček, popol, škvára a prach z kotlov). Realizácia projektu by podľa Greenpeace viedla aj k nárastu hlučnosti, ktorý by zasiahol predovšetkým severnú časť mesta.

Podrobne monitorujeme:

Trebišov, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...