Hádanka: ako sa ovláda palubná jednotka elektronického výberu mýta?

V médiách, ale aj na stránke SkyTollu sú informácie, ako sa ovláda palubná jednotka pre elektronický vyber mýta. Takže nasledujúcu hádanku by ste mali vyriešiť bez problémov.

Úvod do problematiky: na konferencii o mýte som sa spýtal ako sa bude ovládať palubná jednotka keď vozidlo pripojením alebo odpojením prívesu bude meniť kategóriu. Moja otázka bola považovaná za trápnu a dostalo som z pléna odpoveď, že nech nezdržujem, že sa ovláda tlačidlami. Tak sa pozrime ako to v praxi funguje.

Máte vozidlo N1 s prívesným vozíkom (spolu nad 3,5 tony) a odpojíte prívesný vozík. Otázka znie: ktoré tlačidlo alebo tlačidlá máte stlačiť, respektíve opakovane stláčať aby došlo k zmene kategórii pod 3,5 tony?

A. Tlačidlo na palubnej jednotke, ktorým sa prepínajú kategórie vozidla.
B. Tlačidlo na palubnej jednotke, ktorým sa vypína zvukový signál.
C. Ani jedno tlačidlo na palubnej jednotke ale tlačidlá na vašom telefóne.

?

?

?

?

?

?

"C" je správne,  lebo na na zmenu kategórie vozidla z nad 3,5 tony na kategóriu pod 3,5 tony zabudli. Preto je potrebné palubnú jednotku ovládať tlačidlami cez mobil a to vytočením čísla zákazníckej linky SkyTollu a požiadať o zmenu kategórie / deaktivovanie palubnej jednotky.

Záver:

Upozorňujem, že nejde o vtip, ale o realitu i keď viacero čitateľov sa nad touto informáciu zasmeje alebo zaplače.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.