Hádanka: ako sa ovláda palubná jednotka elektronického výberu mýta?

V médiách, ale aj na stránke SkyTollu sú informácie, ako sa ovláda palubná jednotka pre elektronický vyber mýta. Takže nasledujúcu hádanku by ste mali vyriešiť bez problémov.

Úvod do problematiky: na konferencii o mýte som sa spýtal ako sa bude ovládať palubná jednotka keď vozidlo pripojením alebo odpojením prívesu bude meniť kategóriu. Moja otázka bola považovaná za trápnu a dostalo som z pléna odpoveď, že nech nezdržujem, že sa ovláda tlačidlami. Tak sa pozrime ako to v praxi funguje.

Máte vozidlo N1 s prívesným vozíkom (spolu nad 3,5 tony) a odpojíte prívesný vozík. Otázka znie: ktoré tlačidlo alebo tlačidlá máte stlačiť, respektíve opakovane stláčať aby došlo k zmene kategórii pod 3,5 tony?

A. Tlačidlo na palubnej jednotke, ktorým sa prepínajú kategórie vozidla.
B. Tlačidlo na palubnej jednotke, ktorým sa vypína zvukový signál.
C. Ani jedno tlačidlo na palubnej jednotke ale tlačidlá na vašom telefóne.

?

?

?

?

?

?

"C" je správne,  lebo na na zmenu kategórie vozidla z nad 3,5 tony na kategóriu pod 3,5 tony zabudli. Preto je potrebné palubnú jednotku ovládať tlačidlami cez mobil a to vytočením čísla zákazníckej linky SkyTollu a požiadať o zmenu kategórie / deaktivovanie palubnej jednotky.

Záver:

Upozorňujem, že nejde o vtip, ale o realitu i keď viacero čitateľov sa nad touto informáciu zasmeje alebo zaplače.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...