Hagyari odmieta zodpovednosť za hustú dopravu

05. 11. 2009

Prešov – Primátor Prešova Pavel Hagyari odmieta obvinenia Občianskeho združenia Táborisko v Prešove, že porušil zákon o obecnom zriadení v súvislosti s pretrvávajúcim stavom hustej dopravy na Šafárikovej ulici v Prešove, za čo združenie proti nemu podalo podnet na Okresnú prokuratúru.

Skutočnosť, že sa tak stalo krátko pred voľbami do orgánov VÚC, kde kandiduje za predsedu Prešovského samosprávneho kraja, považuje Hagyari za „účelovú politickú špinavosť načasovanú na obdobie volebnej kampane, nevylučujem, že s podporou niektorého z mojich protikandidátov na župana. Mesto totiž, žiaľ, nemá žiadnu kompetenciu, aby tento problém riešilo, napriek tomu, že sa snažíme obyvateľom dotknutej ulice všemožne pomôcť,“ uviedol primátor.

Podľa Hagyariho je problém plne v kompetencii Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá je správcom tejto komunikácie. Keďže mesto nie je správca, nemôže zasiahnuť. „Niekoľkokrát som sa stretol so zástupcami OZ Táborisko aj Slovenskej správy ciest, s cieľom zistiť, ako by mohlo byť mesto nápomocné pri riešení tohto problému. Doprava už bola čiastočne odklonená a mesto vo vlastnej réžii spracováva štúdiu, ktorá by mala potvrdiť nevyhnutnosť odklonu nákladnej dopravy z tejto lokality. Slovenská správa ciest súhlasila, že po vypracovaní takejto štúdie bude ochotná opätovne tému odklonu nákladnej dopravy otvoriť. Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest totiž v súčasnosti uvažujú o riešení tohto problému výstavbou severného obchvatu Prešova (R4), ktorý by mal riešiť aj problém obyvateľov Šafárikovej,“ vyjadril sa Hagyari.

Primátor ďalej uviedol, že mesto nemá žiadne kompetencie na to, aby donútilo Slovenskú správu ciest k zmene trasy. Navrhované riešenie tranzitom cez sídlisko Sekčov tiež nie je v kompetencii mesta. Cesta je totiž v správe vyššieho územného celku. Toto riešenie bolo už vyšším územným celkom a Slovenskou správou ciest odmietnuté. Podobných kritických úsekov, cez ktoré na Slovensku prechádza nákladná doprava, sú ak nie stovky, tak minimálne desiatky ciest, uviedol Hagyari.

„Ak by mal každý primátor a starosta sedieť za to, že nedokáže takýto problém nedostatočnej siete cestnej infraštruktúry riešiť mávnutím čarovného prútika, tak by asi väčšina miest a obcí na hlavných ťahoch ostala bez vedenia,“ zdôvodnil primátor. Za hlavné dôvody, prečo mesto nemôže v súčasnosti nič urobiť, považuje hlavne skutočnosť, že cesta nie je v správe mesta, ale Slovenskej správy ciest.

Mesto nemôže na Šafárikovu ulicu osadiť značku zákazu vjazdu nákladným vozidlám, keďže cesta I/68 nie je mestská a navyše je táto komunikácia súčasťou medzinárodnej siete ciest. Navrhovaná prekládka tranzitu kamiónov na sídlisko Sekčov nie je v kompetencii mesta, keďže cesta na Sekčove je v správe VÚC. Navyše riešenie, ktoré by uľahčilo život približne dvom stovkám obyvateľov Táboriska, by zhoršilo situáciu asi 10 000 obyvateľov sídliska.

To primátor nepovažuje za koncepčné riešenie. Hagyari zdôraznil, že mesto urobilo všetky kroky, ktoré mohlo. Navyše pracuje na štúdii pre Slovenskú správu ciest, ktorá by mala potvrdiť nevyhnutnosť prekládky tranzitu. Primátor povedal, že za posledné dva roky sa v Prešove urobilo v oblasti dopravy viac, ako za 20 rokov.

„Nič sa však nedá riešiť z večera do rána," uviedol Hagyari. Občianske združenie Táborisko, ktoré zastupuje obyvateľov tejto mestskej časti v Prešove, podalo na Okresnú prokuratúru podnet na začatie trestného stíhania proti primátorovi Prešova Pavlovi Hagyarimu pre porušenie zákona o obecnom zriadení.

Ako informovala na dnešnej tlačovej besede predsedníčka združenia Mária Dajčová, podnet podali na primátora preto, lebo zo zákona mu vyplýva povinnosť „utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky a zabezpečovať ich“. Podľa Dajčovej primátor je zodpovedný za to, že mesto nezabezpečilo odklon tranzitnej dopravy zo Šafárikovej ulice, čo im znepríjemňuje kvalitu bývania a narúša statiku domov a plotov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...