Halabrín: Žiadame zľavy pre cesty I. triedy

Problémy mýtneho systému sa stále nevyriešili. Únia dopravcov chce zrušiť spoplatnenie ciest prvej triedy úplne, ČESMAD žiada pre tieto cesty len zľavy. V diskusii s Ivanom Štulajterom obhajuje túto požiadavku prezident ČESMAD-u Peter Halabrín.

Ivan Štulajter: Recidíva, že sa autodopravcovia vrátia znova do ulíc, aj o tom dnešná téma. Vitajte v štúdiu televízie SME pán Halabrín, dobrý deň. Vaša organizácia ČESMAD bola interpretovaná predsedom vlády Robertom Ficom ako v podstate jediný legitímny zástupca autodopravcov na Slovensku. S vami boli aj rokovania aj s premiérom aj s ministrom Vážnym. Ale vy ste sa zároveň dostali poviem tak, do konfliktu záujmu v istom slova zmysle, keďže ste vlastne zmluvným partnerom spoločnosti SkyToll jednak čo sa týka kontaktných miest a jednak toho riešenia fixnej montáže tzv. OBU jednotiek. Myslíte si s odstupom času, že nebolo chybou, že ste sa príliš blízko dostali k spoločnosti SkyToll ako prevádzkovateľovi mýta?

Peter Halabrín: Ja aby som to nehodnotil určite ako chybu. Treba povedať, že z hľadiska legitimity a naozaj fungujúceho nejakého združenia alebo asociácie alebo únie dopravcov na Slovensku sú dve združenia. Jedným je združenie ČESMAD Slovakia a druhým zástupcom dopravcov je Asociácia dopravcov nákladnej cestnej doprave. To, že či sme urobili chybu, že sme do tohto projektu išli, by som ja povedal trošku inak. Urobili sme chybu asi v tom, že sme to nie úplne ideálne odkomunikovali úlohu nášho združenia a vlastne to čo budeme zabezpečovať a čo budeme prevádzkovať. Ale odkomunikovali sme ju vnútorne v rámci našich štruktúr, všetkých členov, v podstate od nejakého mesiaca september až do dnešných dní. Každý člen združenia presne vie aká je naša úloha a čo vlastne v tomto projekte zabezpečujeme. Neprezentovali sme to pred širokou verejnosťou, ale taktiež napríklad keď poviem, keď sme do ešte minulého roku boli jedným z najväčších predajcov diaľničných nálepiek pre nákladné vozidlá, vtedy nás akože zmluvy koncesionárskej s Národnou diaľničnou spoločnosťou, tak sme to takisto nekomunikovali, nekonzultovali a v princípe sa jedná o totožnú nejakú činnosť aj keď trošku v inom princípe.

Aj, ale tak predaj diaľničných známok nebol alebo nie je tak, nebol tak konfliktnou vecou ako bolo, ako bolo spustenie mýta.

Jasne.

Čiže, nepripúšťate to, že ste si mali nechať by som povedal väčší dištanc od tých vládnych štruktúr aby ste povedzme nemuseli potom niesť také obvinenia, že ste, že ste jednoducho nie celkom na strane dopravcov a hráte proste dvojakú hru.

Určite to nepripúšťam z jedného hlavného dôvodu. My máme spoluprácu zmluvne viazanú, uzatvorenú so spoločnosťou SkyToll, ktorá je pokiaľ vieme privátnou spoločnosťou. A naša zmluva alebo tá činnosť združenia ako jednou zo subdodávateľov slúžila pretože to nielen o ČESMAD-e, je privátnou spoločnosťou. Z hľadiska štátnych štruktúr a celého princípu sme absolútne mimo od začiatku prípravy mýta. Takže, ...

Tam je ten moment, že vy máte z toho profit v podstate s tým, že ste s nimi spolupracovali.

Áno, áno, samozrejme. To sme aj zadeklarovali a jasne povedali, že dva dôvody viedli naše združenie sa pokúsiť získať zákazku ako subdodávateľ pre SkyToll. Jedným z nich je samozrejme aj určite ekonomický profit nášho združenia tak aby sme boli schopní rozširovať portofólium služieb pre dopravcov a taktiež sa snažiť a byť silní aj finančne na to aby sme boli schopní realizovať rôzne akcie marketingové alebo presviedčacie, pretože bez peňazí bohužiaľ dneska nefunguje nič. No a druhým momentom bolo samozrejme to, že chceli sme byť blízko k realizácii pokiaľ sa čo sa dá. A kontaktné miesta nám to umožňujú, pretože tie, tí, ten najrýchlejší zber informácií, najviac problémov ktoré vyskakujú sa dajú získavať priamo cez tieto miesta, pretože tam prichádzajú dopravcovia. Takže, to boli dva hlavné dôvody.

Dôvody. Popri vás, ak to tak môžem nazvať alebo popri tom, že ste možnože neboli celkom takí razantní ako by niektorí dopravcovia očakávali, vyrástla únia autodopravcov ktorá sa „postarala" o to, že sa naozaj ten protest autodopravcov dostal až do ulíc. A vy si myslíte, že nebolo to ten, máte ten istý názor ako sa to povedzme snaží prezentovať predseda vlády, že toto bolo niečo nezákonné, čo v podstate nijakým spôsobom vôbec nemalo nijaký vplyv na tie ústupky, ktoré nakoniec vláda a ministerstvo dopravy napokon premiér ktorý ich prezentoval vyvolali tento typ ústupkov?

Ešte by som jednou vetou doplnil tú tému, ktorú sme mali predtým čo sa týka teda spolupráce ČESMAD a SkyToll aby to bolo naozaj dané tak ako to je. Združenie sa o túto zákazku a tú subdodávateľskú činnosť uchádzalo v riadnom tendry v ktorom bolo myslím šesť alebo sedem záujemcov. A nie je to len ČESMAD ktorý túto zákazku získal, pretože tých kontaktných alebo distribučných tých pracovísk pre vodičov alebo majiteľov vozidiel je na Slovensku takmer sto. A my máme z toho prevádzku zhruba 21 miest, takže to bol štandardný normálny tender.

Dobre.

K tej druhej otázke.

Tak ja tú otázku ešte raz teda zjednoduším. Vyzerá to tak ako teraz s vami vy ste bol jediný zástupca autodopravcov s ktorým vláda komunikovala. Ale jednoducho komunikovala za situácie keď boli, keď boli autodopravcovia v uliciach ako to tak môžem obrazne nazvať. Myslíte si, že vám to nepomohlo?

Že boli dopravcovia v uliciach? Pomohlo to určite k výsledku. Určite výsledku. Nie je však pravda, že sme komunikovali a riešili problematiku mýta alebo spotrebných daní alebo aj iných ďalších vecí, ktoré sa bytostne dotýkajú každého dopravcu alebo každého vlastníka nákladného vozidla. Lebo dopravca a vlastník vozidla môže byť úplne rozdielny zmysel. My sme príklad keď sa budeme baviť o elektronickom mýte ako takom, treba sa vrátiť do roku 2005.

To by sme tu museli byť dlhší čas.

No hej, ale je to podstata veci.

To, že ste mali, teda nie že vy osobne, ale jednoducho bola, bola, bol tu protest autodopravcu, bol významný element, ktorý pomáhal autodopravcom pretlačiť tie požiadavky v takej podobe, aké boli pretlačené nakoniec.

Rozdelím to. Rozdelím to na elektronické mýto a spotrebné dane. To sú dve samostatné rozdielne veci.

No ale boli dávané do jedného balíka, hej.

Áno, ten výstup je taký. Ale z hľadiska elektronického mýta boli požiadavky ktoré vznikli z tej vznikajúcej únie dopravcov alebo ČESMAD-u v princípe rovnaké s jedným hlavným rozdielom.

No.

Že my sme s požiadavkami príklad zastavenia mýta neprišli. My sme na prezídiu združenia v decembri myslím 17. alebo koľkého to bolo presne decembra rozhodli o tom, že a jasne sme deklarovali navonok, že nebudeme žiadať pozastavenie spustenie riadnej prevádzky mýta, ale budeme tí, ktorí od prvého dňa budú tvrdo monitorovať, sledovať čo sa deje. A všetky veci ktoré budú problematické, ktoré prinesie skutočne prax, budeme okamžite nadnášať a žiadať riešenie. Toto bol náš postup.

A nakoniec tá požiadavka vidíte, paradoxom je, že vy ste túto požiadavku na pozastavenie mýta nenadnášali. Ale to mýto aspoň na cestách prvej triedy ktoré sú spoplatnené, pozastavené do času kým sa nevyrieši tá otázka spravodlivosti toho úsekovania.

Áno, na cestách prvej triedy pozastavené. Táto debata už bola v piatok na ministerstve dopravy, kde sme boli ako zástupcovia ČESMAD-u riešiť aj inú problematiku, nielen teda ...

Čiže vy ste si aj osvojili tú požiadavku demonštrujúcich autodopravcov? Čiže únie?

Samozrejme, samozrejme. Únia s tým takisto vystupovala. Takže nemôžem povedať, že nie. Áno, ale z dôvodu toho, že sme od členov a dopravcov dostali veľmi veľa podnetov na riešenie tejto problematiky.

Napriek tomu, že tá únia je v takom konkurenčnom vzťahu voči vám povedzme, dobre nie je. Myslíte si, že mala byť pozvaná na tieto rokovania?

To je téma si trošku politického charakteru.

Je, je, je. Ale ...

Ale ja sa k nej nechcem vyjadrovať. Ja chcem riešiť veci mimo absolútne politiky a naozaj pragmatických výstupov ktoré sú. Takže, to ja na toto nebudem odpovedať.

Tak poďme k tej pragmatike. Únia autodopravcov chce presadzovať požiadavku aby s výnimkou tých paralelných ciest prvej triedy ktoré teda „lemujú" diaľnice bolo pozastavené na všetkých tých ostatných úsekoch ciest prvej triedy, pretože to považujú za nespravodlivé, že to predražuje ten celý, náklady autodopravcov a navyše je tu ešte cestná daň. Postaví sa ČESMAD za to aby sa vyňalo zo spoplatneného, zo spoplatnených úsekov tieto cesty prvej triedy?

Vrátim sa znova do 2005, keď bol prvý návrh zákona o tom elektronickom mýte. Kde sme jednoznačne zadeklarovali dve veci. Prvá bola tá, že sme absolútne nesúhlasili s princípom spoplatnenia ciest SR, hlavne teda ciest prvej triedy.

Prvej triedy.

A druhé, kde sme zase zadeklarovali, že tie výpočty, ktoré už vtedy boli deklarované na ministerstve dopravy v tom 2005 roku, sú obrovským dopadom na sektor cestnej dopravy. Rádovo už vtedy sa hovorilo o dvoch až troch miliardách slovenských korún.

Čiže.

Keďže prišlo k tomu, že politické rozhodnutie nejaké, ktoré tu bolo prijaté jednoznačne zadeklarovalo a boli to odporúčania pokiaľ vieme aj Výskumného ústavu dopravy a rôznych týchto inštitúcií ktoré do toho asi niečo rozprávali, že je nutné zaviesť spoplatnenie ciest SR tým modelom ktorý bol navrhovaný. To znamená, nie len súbežnými cestami ale aj inými, aby neprišlo k plneniu tranzitných trás.

Dopravných.

Tak nám nič inšie nezostávalo, len proste to akceptovať, pretože to bolo rozhodnutie vtedy tých pánov.

Dobre, ale teraz, ale teraz je tá situácia iná.

Tá situácia je vtedy aj dnes z našej strany je jasná. Že osobne sme presvedčení o tom, že cesty by mali byť skutočne spoplatnené tie, ktoré nevyhnutne musia byť. Ostatné cesty prvej triedy ktoré sú dneska ako tranzitné ťahy považované a sú spoplatnené touto formou, sú cesty ktoré obrovským spôsobom zaťažujú vnútroštátny sektor dopravy. Obrovským spôsobom.

Čiže vlastne tá požiadavka únie a vás je v podstate úplne identická. Otázkou je len teraz to, že akou formou chcete presadzovať to aby ministerstvo dopravy, NDS ustúpili od tejto požiadavky spoplatňovania ciest prvej triedy. Ale dobre viete, že pokiaľ by od toho ustúpili, tak sa im zmení celá ekonomika. Celá ekonomika ako je to nastavené, jednoducho otázka bude potom efektívnosti či to vôbec elektronické mýto pri takej úrovni diaľničnej siete na Slovensku má vôbec význam. Ale pripojíte sa, pripájate sa.

Ale úplne inou formou. Úplne inou formou.

To jest, to jest akou formou?

Je nám jasné, že tento model ktorý tu je nastavený na Slovensku vychádza z toho čo ste vy sám teraz všetko povedal. Nejaké ekonomické parametre, proste celý systém. Keď koniec koncov v roku 2005 spoločnosť myslím Siemens zverejnila štúdiu, že elektronické mýto pri zavedení len cez diaľnice na Slovensku a rýchlostné komunikácie nemá ekonomický základ.

No.

Asi aj preto sa pokračovalo ďalej v tom kde je.

No iste.

Pre nás je vízia OK. Keď má byť spoplatnená celá sieť tých tránz európskych trás tak ako je navrhnutá ako to dneska je, nech je ale rozdelené spoplatnenie vo forme sadzieb, výraznej diferenciácie na ekologické vozy, atď.

Aha, čiže by ste, čiže by ste chceli aby sa, aby dal, aby bola väčšia zľava na spoplatnenie ciest prvej triedy a viac sa zohľadnil ten rozmer ekológie?

Určite áno. To je naša cesta. To je sme jednoznačne tlačili. A to tlačíme aj v cestnej dani.

Čiže rozdiel je v tom, že keď oni sú úplne proti tomu spoplatneniu ciest prvej triedy s výnimkou tých paralelných ciest, tak vy ste ochotní to akceptovať ale za iných ekonomických parametrov.

Tak, asi tak.

Keď minister Vážny povedal asi na prekvapenie celej verejnosti, ale zvlášť verejnosti autodopravcov, že mýto síce nefunguje excelente ale funguje veľmi dobre, bolo to nejaký siedmy deň po tom spustení a potom ako sa zapchali hraničné priechody. Čo ste si mysleli?

Čo sme si mysleli?

Je tento minister spôsobilý?

Ťažko. Viete čo, to mne neprináleží hodnotiť ľudí tak ako som už povedal, že ...

Ľudí nie, ale tak tú vecnú stránku.

Stále opakujem to isté. My sme chceli poukázať na praxi a na tom čo sa udeje, či je problém alebo nie je problém.

Ale problém bol a je.

Áno, problém je. Problém vznikol. Problém vznikol hlavne s cestami prvej triedy, rozdelenia týchto úsekov.

Úsekov.

Kde sme jednoznačne aj my okamžite poukázali samozrejme aj únia, ktorá už hovorila dopredu o tomto, to je pravda. Únia dopravcov rozprávala o probléme úsekovania ciest už koncom decembra, kde my sme povedali, že nechceme popredu rozprávať keď nemáme v rukách praktické fakty. A keď tie prišli, tak sme jednoznačne s tým vyšli a z tých štyroch požiadaviek ktoré boli na tom prvom rokovaní nášho združenia s ministerstvom dopravy, bol jeden zo zásadných faktorov tento, kde sme jednoznačne trvali na tom, na faktických dokladoch od dopravcov či členov alebo aj nečlenov, že je problém. Že s tým treba niečo urobiť.

Podľa vás sa tento problém tohto úsekovania spravodlivejšieho nastavenia systému dá vyriešiť do tých dvoch týždňov, čo je, čo je, čo budú tieto cesty mať nulovú sadzbu.

Som presvedčený, že veľa vecí sa vyrieši. Veľa vecí sa určite vyrieši. Ale určite sa nevyriešia všetky. To si treba povedať otvorene. A poviem aj prečo si to myslím.

No.

Vychytajú sa teraz také tie nedostatky, tie muchy toho rozdelenia v ponímaní pripomienok dopravcov. Ale na jar vyjdú na cesty poľnohospodári.

No presne.

Na jar vyjdú na cesty ďalší, kde tie rôzne zjazdy z tých ciest prvej triedy na polia, lesy, ukážu problém znova.

Ukážu ten problém, je že ...

Ale beriem to takto.

No dobre. Ale potom, keď vlastne počítate s tým, že asi nie je možné nejak technologicky vyriešiť to spoplatnenie ciest prvej triedy tak aby bolo spravodlivé. Máme na mysli tých spústu odbočiek atď, sa môže stať, že poľnohospodár ktorý bude chodiť zo svojho, zo svojej farmy na dva kilometre vzdialené pole bude stále platiť ten celý úsek, čo samozrejme takejto farme bude veľmi zvyšovať náklady, nie je potom oprávnená požiadavka naozaj zastaviť spoplatňovanie ciest prvej triedy a nielen tá vaša, že dať väčšiu zľavu na sadzbu mýta?

No pokiaľ bude pretrvávať ten problém platenia úsekov a skutočne neodjazdeného celého úseku, pretože sú možné odbočky a zjazdy a nebude to tak rozúsekované, tak potom táto téma určite príde na radu.

A vy máte informácie o tom, že je vôbec možné technologicky to vyriešiť tak aby to bolo spravodlivé a naozaj každý zaplatil len toľko koľko prešiel?

Informácie o tom či to tak je, ja nimi nedisponujem a ani nikto z nás. Ale myslím, že ...

Ale boli ste na rokovaniach so SkyToll-om a ...

SkyToll je jedna vec, čo vnímam. Druhá vec, čo vnímam z tých stretnutí, je otázka tej cestnej databanky. Alebo databanky ciest Slovenskej republiky.

To je tá vyhláška plus tá príloha, hej. Áno.

No v podstate celá sieť SR ktorá v tej databanke je. Že nekorešponduje v plnom rozsahu s tým čo naozaj je realita. Ale osobne si tiež myslím, že bude nie technicky problém. Lebo vlastne ten ajty systém je schopný každý meter rozprestierať a určiť.

Presne tak.

Takže, technologicky si myslím, že neexistuje problém aby to nebolo možné. Skôr si myslím, že to je otázka problému riešenia rôznych tých naozaj zjazdov po päť metroch, po sto metroch, po dvesto, ktoré asi bude problém v plnom rozsahu zapracovať do tej infraštruktúry.

No a keď tá otázka padla, že teda či to, či máte rovnaký úsudok na to, že mýto funguje veľmi dobre, vy s tým súhlasíte? Po tom, čo sa tu...

Ukázala prax, že sú výrazné nedostatky hlavne v úsekoch ciest prvej triedy.

Prvej triedy. A keď sa stane to čo ohlásili niektorí dopravcovia, že keď dva kamióny prešli rovnakú trasu, hej, išli za sebou a zaplatil každý odlišné mýto, nie je to už problém ktorý nesúvisí tak s legislatívou ale s technológiou? Máte aj vy také informácie?

Takéto podklady sme dostali aj my. Takisto sme ich v piatok na tom stretnutí riešili, pretože tam nebol len sám pán minister. Boli tam zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti aj SkyToll-u, kde sa tieto všetky veci predniesli. A ten záver z toho rokovania bol. Áno, môže sa stať takáto vec. Je otázka zadania, hovorím teraz vysvetlenie ktoré sme dostali, je to otázka zadania do systému kde sa mohla stať chyba. Ale nepripúšťal vtedy SkyToll, že by takéto praktické veci skutočne mohli byť realitou. Ale pokiaľ by boli, samozrejme sa k tomu postavili s tým čo sme my vyhlásili, že každá, alebo každý cent ktorý zaplatí dopravca alebo motorista za takéto spoplatnenie ktoré je neoprávnené, dostane určite naspäť.

Určite naspäť. Čo to znamená. Existuje nejaký reklamačný poriadok.

Samozrejme. Samozrejme.

A toto budú ako dopravcovia budú musieť.

Budú musieť. Bohužiaľ budeme to musieť.

Bude to, ale to je nová byrokracia.

Ja viem.

To hovorí o tom, že ten systém nie je dobre pripravený.

Ja teraz nechcem povedať či tie prípady sú alebo nie sú.

A koľko ich je.

A koľko ich je. Ja neviem, nemám takú štatistiku ani prehľad. Ja beriem to, že stať sa to mohlo. Nemalo by sa to, v žiadnom prípade by sa to stať nemalo. Ale pokiaľ sa to stalo, je to naozaj na nás na dopravcov aby sme si to začali riešiť. A pokiaľ by toho naozaj bolo veľa, že sa začnú chrliť reklamácie z tohto dôvodu, že platíme za úseky ktoré sú ...

Zle započítané.

Zle započítané, zle určené z hľadiska SkyToll-u nie podkladov Národnej diaľničnej spoločnosti, tak v tom prípade je treba okamžite riešiť a hľadať opatrenie na to aby to takto nebolo. Proste to nemôže byť.

Dopravcovia tak ako sme sa my s nimi s niektorými skontaktovali hovoria, že nie je pravdou to, čo napokon deklaroval predsa vlády pán Fico, že tie opatrenia ktoré vláda prijme čo sa týka aj zníženia spotrebnej dane na naftu, plus ďalšie spravodlivejšie rozúsekovanie, budú mať vlastne nulový vplyv na ceny. Oni tvrdia, že to nie je možné, že sa samozrejme, že tá spotrebná daň nejakým spôsobom zníži náklady ale zďaleka nemôže vykompenzovať tie náklady ktoré súvisia s mýtom. To znamená, že nejaký prenos mýtneho systému, mýta do cien spotrebiteľských cien treba očakávať.

Ale v každom prípade áno. Určite áno. Keďže bolo jasné, že to mýto sa zavádza nie teraz, minulý rok ale dva roky, naše združenie sa jednoznačne zameralo na informačnú kampaň v ponímaní dopadov. Dopadov toho, že naozaj na človeka je to málo, ale ...

Že vy si, vy nemáte ten názor, že by to bolo dostatočná kompenzácia na to.

Nie v plnej výške určite nie. Veď už včera myslím v nejakej relácii prebehli kde vystupovali ekonómovia renomovaní ktorí tomu rozumejú zrejme alebo určite viacej ako my z toho veľkého pohľadu ktorí hovorili, že áno je to určitý krok ktorý zníži dopad ale nevykompenzuje ho v plnom rozsahu.

Dobre. A už teraz len krátka otázka a krátka odpoveď. Aký máte ďalší postup. Aké máte ďalšie plány.

No v každom prípade teraz z hľadiska mýta pracujeme na všetkých podnetoch ktoré dostávame od dopravcov. Na to aby sme ich v pondelok budúci týždeň najneskôr predložili ministerstvu dopravy tak, aby ten proces nejakého skontrolovania a rozhodnutia prebehol s tým, že k 1. februáru očakávame, že teda to mýto v ponímaní teda aj normálnej sadzby ktorá je podľa vyhlášky na cestách prvej triedy, bude spustené. To znamená, že k 1. februáru to by malo začať fungovať v plnom rozsahu upravené podľa toho všetkého čo je.

Čiže klesne. Malo by to byť lacnejšie.

Že tieto dva týždne de facto ktoré nebudeme platiť za tie cesty prvej triedy nám vykompenzujú výrazne to čo sme mohli za ....

Stratiť. To je jasné.

Teoreticky v starom aj keď to bolo v súlade so zákonom. A uvidíme čo život prinesie. Ja verím tomu, že ten mesiac keďže systém je v prevádzke, všetko funguje len sa neplatí.

Váš. Dobre.

Za to nemôžem.

A váš odhad. Myslíte si, že sa ešte autodopravcovia vrátia do ulíc?

Ja dúfam, že nebude dôvod na to.

Takže odhadujete, že nie.

Ja dúfam, že nie. Lebo, dohodli sa všetky veci ktoré by mali pomôcť z hľadiska elektronického mýta, z hľadiska spotrebnej dane. Všetky veci prisľúbil premiér vyriešiť v krátkom, čo najkratšom čase legislatívy a v tom momente nevidím zásadný dôvod prečo by mali dopravcovia znova vyjsť do ulíc. Pokiaľ však nebudú splnené veci čo sa dohodli, tak potom je ten scenár otvorený.

Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za návštevu. Majte sa, dovidenia.

Aj ja ďakujem, dovidenia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...