Hanba padá na Ústavný súd

Kancelária Ústavného súdu už Pezinčanom oznámila, že nevyhovie ich žiadosti o sprístupnenie uznesenia, ktorým prvý senát rozhodol, že sťažnosť staviteľa skládky prijíma na ďalšie konanie a odkladá aj vykonateľnosť rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie kancelárie, ktoré podpísala JUDr. Viera Kanáriková, je absurdné a jeho zdôvodnenie ešte absurdnejšie.

Kancelária Ústavného súdu tvrdí, že Pezinčania žiadali, aby mali prístup k informáciám, ktoré „nie sú rozhodnutiami vo veci samej, ale rozhodnutiami vydanými v rámci procesného postupu súdu v konaní a ako také tvoria súčasť rozhodovacej činnosti". Potom sa kancelária odvolala na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý v paragrafe 11 hovorí, že „povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu..."

Z tohto zdôvodnenia vyplýva, že na to, aby kancelária odmietla Pezinčanov, musela použiť falošné argumenty.  Uznesenia Ústavného súdu a jeho senátov sa tajiť nesmú, lebo sú to „informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania", o ktorých zákon výslovne hovorí, že povinná osoba nemôže odmietnuť ich sprístupnenie. Doterajšia prax Ústavného súdu to až do pezinskej žiadosti rešpektovala, lebo uznesenia o prijatí sťažností na ďalšie konanie sú prístupné na internetovej stránke súdu.

Tam, kde Ústavný súd informuje o svojej aktuálnej rozhodovacej činnosti v neukončených veciach (!), sa dá nájsť 15 rozhodnutí o prijatí sťažností na ďalšie konanie aj s ich odôvodnením. Kancelária Ústavného súdu zjavne iba Pezinčanom nechce poskytnúť to, čo inak súd sprístupňuje aj bez žiadosti. Je to dôkaz, že koná protizákonne a diskriminačne. Za to, že má takú kanceláriu, padá hanba na Ústavný súd a najmä na jeho vedenie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...