Hanba padá na Ústavný súd

Kancelária Ústavného súdu už Pezinčanom oznámila, že nevyhovie ich žiadosti o sprístupnenie uznesenia, ktorým prvý senát rozhodol, že sťažnosť staviteľa skládky prijíma na ďalšie konanie a odkladá aj vykonateľnosť rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie kancelárie, ktoré podpísala JUDr. Viera Kanáriková, je absurdné a jeho zdôvodnenie ešte absurdnejšie.

Kancelária Ústavného súdu tvrdí, že Pezinčania žiadali, aby mali prístup k informáciám, ktoré „nie sú rozhodnutiami vo veci samej, ale rozhodnutiami vydanými v rámci procesného postupu súdu v konaní a ako také tvoria súčasť rozhodovacej činnosti". Potom sa kancelária odvolala na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý v paragrafe 11 hovorí, že „povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu..."

Z tohto zdôvodnenia vyplýva, že na to, aby kancelária odmietla Pezinčanov, musela použiť falošné argumenty.  Uznesenia Ústavného súdu a jeho senátov sa tajiť nesmú, lebo sú to „informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania", o ktorých zákon výslovne hovorí, že povinná osoba nemôže odmietnuť ich sprístupnenie. Doterajšia prax Ústavného súdu to až do pezinskej žiadosti rešpektovala, lebo uznesenia o prijatí sťažností na ďalšie konanie sú prístupné na internetovej stránke súdu.

Tam, kde Ústavný súd informuje o svojej aktuálnej rozhodovacej činnosti v neukončených veciach (!), sa dá nájsť 15 rozhodnutí o prijatí sťažností na ďalšie konanie aj s ich odôvodnením. Kancelária Ústavného súdu zjavne iba Pezinčanom nechce poskytnúť to, čo inak súd sprístupňuje aj bez žiadosti. Je to dôkaz, že koná protizákonne a diskriminačne. Za to, že má takú kanceláriu, padá hanba na Ústavný súd a najmä na jeho vedenie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...