Informačná kampaň o modernizácie železnice v Trenčíne

Spoločnosť REMING CONSULT a.s., ako generálny projektant pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), pripravil informačnú kampaň pre obyvateľov mesta Trenčín, v ktorej bude počas nasledujúcich týždňov bližšie informovať o navrhovaných možnostiach modernizácie železničnej trate v ich meste.

20. 07. 2004

Stanovisko spoločnosti REMING CONSULT a.s. k informačnej kampani o modernizácii železničnej trate v meste Trenčín:

Spoločnosť REMING CONSULT a.s., ako generálny projektant pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), pripravil informačnú kampaň pre obyvateľov mesta Trenčín, v ktorej bude počas nasledujúcich týždňov bližšie informovať o navrhovaných možnostiach modernizácie železničnej trate v ich meste.

Táto informačná kampaň sa týka iba variantov navrhovaných zo strany ŽSR mestu Trenčín. Zo strany ŽSR boli mestu Trenčín predložené iba dva varianty riešenia modernizácie tzv. VARIANT ,,0,, a VARIANT ,, 1,,.

Hlavnou úlohou informačnej kampane bude podať základné informácie o variantoch 0 a 1, vysvetliť rozdiely medzi nimi, ale hlavne iniciovať obyvateľov, aby sa informovali a zaujímali o tento možný rozvojový impulz pre ich mesto.

K dispozícii bude jednoduchá webovská stránka (www.zeleznicatrencin.sk), prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia posielať svoje otázky k navrhovaným variantom 1 a 0. Na tejto stránke bude aj podrobná mapa. Pripravené budú video prezentácie, širší materiál o variante 0 a 1 a zároveň budú k dispozícii vypracované otázky a odpovede, ktoré najčastejšie kládli obyvatelia v súvislosti s modernizáciou trate v ich meste.

Z odborného hľadiska odporúčajú ŽSR aj REMING CONSULT a.s. realizáciu ,, variantu 1,, ktorý napĺňa parametre európskej železnice. Rozhodnutie o výbere z VARIANTU 1, alebo VARIANTU O v meste Trenčín je v plnej kompetencii mesta.

Pri tvorbe materiálov bol použitý širší informačný kontext, ktorého základ tvorí vypracovaná urbanistická štúdia územia dotknutého modernizáciou železničnej trate, ktorú vypracovala pre potreby mesta Trenčín Fakulta architektúry STU v Bratislave.

Modernizácia železničnej trate v meste Trenčín je súčasťou modernizácie V. eurokoridoru prechádzajúceho cez územie SR. Cieľom investora je pokračovať v modernizácii železničnej trate na úseku Nové mesto nad Váhom Púchov, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ. V. železničný koridor sa tiahne Európou cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu (Venezia Trieste/Koper Ljublana Budapešť Užgorod Ľvov). Územím Slovenska prechádza po trase Bratislava Žilina Košice Čierna nad Tisou štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá cca 536 km, tá tvorí cca 19% celkovej dĺžky koridoru.

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk

Podrobne monitorujeme:

Trenčín, modernizácia železničnej trate

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...