Informačná kampaň o modernizácii železnice bude

16. 08. 2004

Mesto Trenčín pripravuje od septembra dlhodobú informačnú kampaň pre svojich obyvateľov o modernizácii železničnej trate podľa schváleného variantu 1 s novým premostením Váhu, vyrovnaním zákrut a mimoúrovňovými prechodmi.

„Predovšetkým chceme zabrániť rôznym špekuláciám, ktoré sa začali šíriť mestom a ktoré nemajú reálny podklad,“ povedal dnes primátor Trenčína Branislav Celler.

Podľa neho mesto bude podrobne informovať o všetkých aspektoch modernizácie v zrozumiteľnej podobe. Súčasťou kampane budú veľkoplošné mapy so zobrazením modernizácie trate, jedna bude umiestnená v Klientskom centre mestského úradu a druhá bude putovná. Mesto zriadi od septembra konzultačné pracovisko, kde bude raz do týždňa určený pracovník mestského úradu informovať záujemcov o aktuálnych podrobnostiach projektu. V mestských novinách pripravuje redakcia rubriku venovanú modernizácii. Okrem informácií poskytne občanom priestor aj na ich otázky. Modelová prezentácia s televízorom a videorekordérom bude dočasne umiestnená v Klientskom centre, kde si budú môcť Trenčania pozrieť modelové filmové spracovanie prejazdu vlaku cez Trenčín po zmodernizovanej trati.

Občania môžu svoje otázky v elektronickej podobe zasielať na internetové stránky www.trencin.sk, kde budú uverejnené aj všetky dostupné vizualizácie, ktoré spracovala Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri tvorbe súhrnnej urbanistickej štúdie územia ovplyvneného modernizáciou trate.

Podrobne monitorujeme:

Trenčín, modernizácia železničnej trate

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...