Inšpektorát rozhodol, skládka v Pezinku bude

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 12. februára môže žiadateľ Ekologická skládka, a.s., Pezinok začať stavbu. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať a ani nemôže byť preskúmané súdom.

01. 02. 2008

Inšpektorát životného prostredia Bratislava vydal integrované povolenie na vybudovanie a prevádzku novej skládky odpadov v Pezinku.

"Usúdili sme, že je potrebné vydať rozhodnutie, ktoré vylučuje odkladný účinok odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu," zdôvodnil dnes pre TASR riaditeľ inšpektorátu Miroslav Held. Podľa neho je konanie zo strany inšpektorátu ukončené a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 12. februára môže žiadateľ Ekologická skládka, a.s., Pezinok začať stavbu. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať a ani nemôže byť preskúmané súdom.

S vydaným rozhodnutím vyjadrujú veľkú nespokojnosť zástupcovia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, ktorí ho dostali. "Rozhodnutie považujem za absurdné a hrubo nezákonné, doposiaľ som sa nikdy nestretla s takou právnou neznalosťou a účelovosťou v konaní úradníkov," zhodnotila ho právnička zastupujúca Pezinčanov Zuzana Čaputová.

Podľa nej postup i je ako dobre rozbehnutý valec vopred určeným smerom, ktorý ide bez ohľadu na to, že valcuje práva garantované ústavou. Rozhodnutie úplne ignorovalo námietky mesta a 1200 občanov, iniciatíva ho napadne odvolaním.

Čaputová považuje naliehavý všeobecný záujem za úplne absurdný dôvod, pretože stavať skôr ako bude rozhodnutie preskúmané odvolacím orgánom, možno iba v mimoriadne naliehavých prípadoch. "Rozhodnutie je v rozpore nielen s našimi zákonmi, ale aj európskymi normami," dodala Čaputová.

Podkladom k tomuto povoleniu bolo územné rozhodnutie vydané Krajským stavebným úradom v Bratislave. Na čele tohto úradu je Ján Man mladší, vlastník 130.000 m2 pozemkov pod navrhovanou skládkou a syn predsedu predstavenstva spoločnosti Jána Mana, ktorá žiada o povolenie skládky.

Rozhodnutie podľa iniciatívy ignoruje zákaz skládky v územnom pláne mesta, napriek tomu inšpektorát územné rozhodnutie k akceptoval a stavbu skládky povolil. Aj podľa člena iniciatívy Jaroslava Pavloviča v tomto prípade ide o účelové zneužívanie moci a porušovanie zákonov. "Skôr ako to bude možné preskúmať, umožnili podnikateľovi stavať," uviedol Pavlovič.

Obyvatelia Pezinka okrem právnych krokov pripravujú hromadné protestné akcie. Ako odporcovia výstavby novej skládky odpadov v tesnej blízkosti mesta a vedľa uzavretej bývalej čiernej skládky už dlhodobo argumentujú zdravotnými dôsledkami skládok a tiež tým, že sa nechcú stať regionálnym smetiskom. Väčšina odpadov, ktoré sa v minulosti priviezli na ich skládku, pochádzala z iných lokalít.

Kým z Pezinka sa na skládke ukladalo ročne približne 5 tisíc ton odpadu, ďalších asi 60 tisíc ton za rok sa priviezlo. Podľa prieskumu verejnej mienky zo septembra minulého roka 81 percent občanov mesta odmieta vybudovanie novej skládky odpadov. Informácie o inicitíve Skládka nepatrí do mesta sú na internetovej stránke www.nechcemeskladku.szm.sk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...