Inšpektorát rozhodol, skládka v Pezinku bude

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 12. februára môže žiadateľ Ekologická skládka, a.s., Pezinok začať stavbu. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať a ani nemôže byť preskúmané súdom.

01. 02. 2008

Inšpektorát životného prostredia Bratislava vydal integrované povolenie na vybudovanie a prevádzku novej skládky odpadov v Pezinku.

"Usúdili sme, že je potrebné vydať rozhodnutie, ktoré vylučuje odkladný účinok odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu," zdôvodnil dnes pre TASR riaditeľ inšpektorátu Miroslav Held. Podľa neho je konanie zo strany inšpektorátu ukončené a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 12. februára môže žiadateľ Ekologická skládka, a.s., Pezinok začať stavbu. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať a ani nemôže byť preskúmané súdom.

S vydaným rozhodnutím vyjadrujú veľkú nespokojnosť zástupcovia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, ktorí ho dostali. "Rozhodnutie považujem za absurdné a hrubo nezákonné, doposiaľ som sa nikdy nestretla s takou právnou neznalosťou a účelovosťou v konaní úradníkov," zhodnotila ho právnička zastupujúca Pezinčanov Zuzana Čaputová.

Podľa nej postup i je ako dobre rozbehnutý valec vopred určeným smerom, ktorý ide bez ohľadu na to, že valcuje práva garantované ústavou. Rozhodnutie úplne ignorovalo námietky mesta a 1200 občanov, iniciatíva ho napadne odvolaním.

Čaputová považuje naliehavý všeobecný záujem za úplne absurdný dôvod, pretože stavať skôr ako bude rozhodnutie preskúmané odvolacím orgánom, možno iba v mimoriadne naliehavých prípadoch. "Rozhodnutie je v rozpore nielen s našimi zákonmi, ale aj európskymi normami," dodala Čaputová.

Podkladom k tomuto povoleniu bolo územné rozhodnutie vydané Krajským stavebným úradom v Bratislave. Na čele tohto úradu je Ján Man mladší, vlastník 130.000 m2 pozemkov pod navrhovanou skládkou a syn predsedu predstavenstva spoločnosti Jána Mana, ktorá žiada o povolenie skládky.

Rozhodnutie podľa iniciatívy ignoruje zákaz skládky v územnom pláne mesta, napriek tomu inšpektorát územné rozhodnutie k akceptoval a stavbu skládky povolil. Aj podľa člena iniciatívy Jaroslava Pavloviča v tomto prípade ide o účelové zneužívanie moci a porušovanie zákonov. "Skôr ako to bude možné preskúmať, umožnili podnikateľovi stavať," uviedol Pavlovič.

Obyvatelia Pezinka okrem právnych krokov pripravujú hromadné protestné akcie. Ako odporcovia výstavby novej skládky odpadov v tesnej blízkosti mesta a vedľa uzavretej bývalej čiernej skládky už dlhodobo argumentujú zdravotnými dôsledkami skládok a tiež tým, že sa nechcú stať regionálnym smetiskom. Väčšina odpadov, ktoré sa v minulosti priviezli na ich skládku, pochádzala z iných lokalít.

Kým z Pezinka sa na skládke ukladalo ročne približne 5 tisíc ton odpadu, ďalších asi 60 tisíc ton za rok sa priviezlo. Podľa prieskumu verejnej mienky zo septembra minulého roka 81 percent občanov mesta odmieta vybudovanie novej skládky odpadov. Informácie o inicitíve Skládka nepatrí do mesta sú na internetovej stránke www.nechcemeskladku.szm.sk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...