Inšpektorát životného prostredia povolil skládku v Pezinku

"Usúdili sme, že je potrebné vydať rozhodnutie, ktoré vylučuje odkladný účinok odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu," zdôvodnil dnes pre TASR riaditeľ IŽP Miroslav Held. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať a ani nemôže byť preskúmané súdom.

01. 02. 2008

Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Bratislava vydal integrované povolenie na vybudovanie a prevádzku novej skládky odpadov v Pezinku.

"Usúdili sme, že je potrebné vydať rozhodnutie, ktoré vylučuje odkladný účinok odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu," zdôvodnil dnes pre TASR riaditeľ IŽP Miroslav Held. Podľa neho je konanie zo strany inšpektorátu ukončené a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 12. februára môže žiadateľ Ekologická skládka, a.s., Pezinok začať stavbu. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať a ani nemôže byť preskúmané súdom.

S vydaným rozhodnutím vyjadrujú veľkú nespokojnosť zástupcovia občianskej iniciatívy (OI) Skládka nepatrí do mesta, ktorí ho dostali. "Rozhodnutie považujem za absurdné a hrubo nezákonné, doposiaľ som sa nikdy nestretla s takou právnou neznalosťou a účelovosťou v konaní úradníkov," zhodnotila ho právnička zastupujúca Pezinčanov Zuzana Čaputová. Podľa nej postup IŽP je ako dobre rozbehnutý valec vopred určeným smerom, ktorý ide bez ohľadu na to, že valcuje práva garantované ústavou. Rozhodnutie úplne ignorovalo námietky mesta a 1200 občanov, OI ho napadne odvolaním. Čaputová považuje naliehavý všeobecný záujem za úplne absurdný dôvod, pretože stavať skôr ako bude rozhodnutie preskúmané odvolacím orgánom, možno iba v mimoriadne naliehavých prípadoch. "Rozhodnutie je v rozpore nielen s našimi zákonmi, ale aj európskymi normami," dodala Čaputová.

Podkladom k tomuto povoleniu bolo územné rozhodnutie vydané Krajským stavebným úradom (KSÚ) v Bratislave. Na čele tohto úradu je Ján Man mladší, vlastník 130 000 m2 pozemkov pod navrhovanou skládkou a syn predsedu predstavenstva spoločnosti Jána Mana, ktorá žiada o povolenie skládky. Rozhodnutie podľa OI ignoruje zákaz skládky v územnom pláne mesta, napriek tomu IŽP územné rozhodnutie KSÚ akceptoval a stavbu skládky povolil. Aj podľa člena OI Jaroslava Pavloviča v tomto prípade ide o účelové zneužívanie moci a porušovanie zákonov. "Skôr ako to bude možné preskúmať, umožnili podnikateľovi stavať," uviedol Pavlovič.

Obyvatelia Pezinka okrem právnych krokov pripravujú hromadné protestné akcie. Ako odporcovia výstavby novej skládky odpadov v tesnej blízkosti mesta a vedľa uzavretej bývalej čiernej skládky už dlhodobo argumentujú zdravotnými dôsledkami skládok a tiež tým, že sa nechcú stať regionálnym smetiskom. Väčšina odpadov, ktoré sa v minulosti priviezli na ich skládku, pochádzala z iných lokalít. Kým z Pezinka sa na skládke ukladalo ročne približne 5 tisíc ton odpadu, ďalších asi 60 tisíc ton za rok sa priviezlo. Podľa prieskumu verejnej mienky zo septembra minulého roka 81 percent občanov mesta odmieta vybudovanie novej skládky odpadov. Informácie o OI Skládka nepatrí do mesta sú na internetovej stránke www.nechcemeskladku.szm.sk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.