Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne

06. 11. 2000

Zdroj: Národná obroda

Obraciam sa na Vás v situácii, keď štátne inštitúcie pripravujú mňa a moju rodinu o majetok a strechu nad hlavou. Keďže inštitúcie, ktoré by mali rozhodovať nestranne a podľa zákona, tak nerobia, nemáme inú možnosť, ako obrátiť sa na Vás.

Cez náš rodinný dom a pozemok v Prešove, blízko centra, má viesť nová štátna cesta. Nebránime sa tomu a uznávame, že keď verejný záujem chce cestu, sme ochotní sa presťahovať. Problém je však v tom, že investor (Slovenská správa ciest, investorský útvar Košice - SSC) nechce za náš dom a pozemok poskytnúť primeranú náhradu, ani neponúka žiadnu možnosť bývania po zbúraní domu. „Ponúka“ cenu podľa zastaranej vyhlášky na oceňovanie nehnuteľností, za ktorú si nekúpime ani byt, nieto dom. Voči tomu namietame - odpoveď SSC je však kategorická. Buď to podpíšeme, alebo nás dá vyvlastniť.

Hrozby SSC sa už splnili. Najprv dali vyvlastniť pozemok. Okresný úrad ho vyvlastnil podľa zákona z roku 1976, pričom nedodržal ani ten. Rozhodnutie je už napriek odvolaniu právoplatné. Teraz SCC dala vyvlastniť náš rodinný dom. Vyvlastňovacie konanie práve prebieha. Podľa doterajších skúseností však usudzujeme, že aj tu padne rovnaké rozhodnutie, pretože o nezaujatosti a kompetentnosti štátnych úradníkov, ktorí rozhodujú, nemôže byť ani reči. Niet sa čomu ani čudovať. Navrhovateľa (SSC) aj toho, kto rozhoduje (Okresný úrad v Prešove), riadi jedna vláda a nemôžu ísť proti sebe.

K celej záležitosti sme od začiatku pristupovali aktívne a ústretovo. K nezmyselnému návrhu SSC sme predložili niekoľko protinávrhov. SSC všetky bez náležitého zdôvodnenia zamietla, alebo na niektoré ani nereagovala. Na našu žiadosť o stretnutie neodpovedala. Jej predstavitelia zvolali až(!) dve stretnutia s nami. Na prvom oznámili, že zaberajú našu nehnuteľnosť za smiešnu cenu, a ak chceme a máme dosť vlastných peňazí, môžu nám odporučiť nejaký byt, ktorý je na predaj. Na druhom stretnutí oznámili, že sú „ochotní“ odkúpiť náš rodinný dom a pozemok za tú istú smiešnu cenu, ale iba ak podpíšeme, že sa vzdávame nároku na náhradné bývanie a vysťahujeme sa do určitého termínu. Ak nie, potom nás dajú vyvlastniť.

V snahe pomôcť Slovenskej správe ciest sa do veci zapojilo mesto Prešov pod vedením primátora. Ponúklo, že si môžeme za všetky sľubované peniaze od SSC zakúpiť konkrétny štvorizbový byt od mestom určenej súkromnej spoločnosti. Ak peňazí bude málo, mesto ponúklo, že doplatí, čo bude chýbať. Nepovažovali sme byt v bytovke za primeranú náhradu za náš omnoho väčší rodinný dom a pozemok. Keďže bývame v jednom dome so svojím dospelým synom, mesto vymyslelo za rovnakých podmienok ďalšiu ponuku - dva dvojizbové byty. Z rovnakého dôvodu sme nesúhlasili a navrhli sme, aby mesto, keď môže zaplatiť súkromnej firmy za byty, zabezpečilo pre nás náhradný rodinný dom. Ústretovo sme ponúkli, že na jeho výstavbu zabezpečíme a venujeme náš stavebný pozemok. Mesto nebolo ochotné sa tým vôbec zaoberať.

Záväzok mesta bol v porovnaní s našimi záväzkami neporovnateľný. Až splníme všetky podmienky, mesto Prešov nám predloží zmluvu, v ktorej bude určená presná výška príspevku a ďalšie podmienky jeho vyplatenia. Celková sľubovaná náhrada však bola stále iba zlomkom ceny, za ktorú sa dá zabezpečiť náhradný rodinný dom. Keďže sme s manželkou váhali, mesto vyostrilo situáciu tým, že na jednej strane zdvihlo „ponuku“ o niekoľko percent, na druhej strane ju časovo obmedzilo na niekoľko dní, po ktorých celá ponuka padá a nedostaneme od mesta nič.

Keď malo prísť na začatie plnenia povinnosti mesta Prešov, mesto vyhlásilo zmluvu za neplatnú z dôvodu, že môj syn nepodpísal, že sa vzdáva vopred akýchkoľvek nárokov na bytovú náhradu. Odmietnutie mesta urobil primátor listom, kde na jednej strane oceňuje môj aktívny prístup k problému, ale na druhej strane, keďže sme nepristúpili bezvýhradne na podmienky, nemáme sa už na mesto obracať, pretože mesto nemá kompetenciu suplovať investora (teda SSC), a máme sa obracať už iba tam.

Výstavba štátnej cesty, o ktorú ide, je srdcovou záležitosťou prešovského primátora, jeho volebného programu a iste aj dodávateľskej firmy. Pri jej výstavbe sú zreteľné iné priority ako len dobro občanov Prešova. Napriek nedotiahnutému majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov začala sa už výstavba cesty.

Doplňujúce informácie a informácie o aktuálnom vývoji situácie nájdete na internetovej stránke http://www.vyvlastnenie.sk.

Oto D., Prešov

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.