Investor má byť nadradený obci

Poslanci Smeru chcú, aby mal väčšie slovo investor ako územný plán obce. SDKÚ si kladie otázku, čo je za tým.

Smer navrhuje v stavebnom zákone úpravu v prospech podnikateľov, obce sú proti

Bratislava - Investori budú môcť za určitých okolností stavať aj napriek nesúhlasu obce. V novele stavebného zákona to navrhujú poslanci Smeru Renáta Zmajkovičová a Marián Kovačócy. Návrh Zmajkovičová predniesla v Národnej rade v piatok.

Poslanci navrhujú, aby sa investor nemusel riadiť aktuálnym územným plánom mesta, ak ho mesto zmení až potom, ako požiadal o územné rozhodnutie pre stavbu. Investor by si po novom mohol vybrať, či sa bude riadiť novým, alebo starým, už neplatným územným plánom.

Množstvo príkladov?

„Ak v priebehu územného konania dôjde k zmene územného plánu a ten už obsahuje iné využitie územia, žiadateľovi vzniknú straty, ktoré musel investovať do plánovacej dokumentácie potrebnej pre územné konanie,“ hovorí Zmajkovičová. Škody investorov sa podľa nej môžu pohybovať v desiatkach miliónov korún a mohli by ich vymáhať od štátu.

A hoci v piatok v parlamentnej rozprave poslankyňa uviedla, že v praxi „sa vyskytlo nespočetné množstvo“ takýchto prípadov, žiadny konkrétny neuviedla.

Právnička združenia Via Iuris Eva Kovačechová hovorí, že návrh dostáva obce do veľmi neistej pozície. „Územný plán má slúžiť na reguláciu rozvoja mesta. Ak sa investor bude môcť rozhodovať, či ho bude rešpektovať, bude samosprávna pôsobnosť obmedzená,“ hovorí.

Za nezmysel považuje argument o vymáhaní škody. „Investor môže žiadať náhradu škody, ak mu vznikla protiprávnym konaním. Zmena územného plánu je úplne legitímna právomoc mesta.“

Územný plán – trhací kalendár

Návrh sa nepáči ani obciam. „Je to pre nás úplne neprijateľné. Z územného plánu by sa stal trhací kalendár,“ myslí si generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.

Združenie miest a obcí Slovenska mrzí, že sa k návrhu nemohli vyjadriť v riadnom pripomienkovom konaní, keďže ide o poslaneckú novelu. „Diskusia by mala prebehnúť aj s tými, ktorí územný plán tvoria a ktorí vydávajú územné rozhodnutie,“ povedal podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Ku každému poslaneckému návrhu sa vyjadruje vláda. Tento je medzi nezaradenými materiálmi pripravený na prerokovanie. Predkladá ho minister výstavby Marián Janušek (SNS) a návrh odporúča neschváliť.

Jedným z dôvodov je, že jeho ministerstvo pripravuje úplne nový stavebný zákon. V odôvodnení svojho stanoviska píše aj to, že „návrh je nesystémovým riešením a nie je zrejmý zámer predkladateľa“.

SDKÚ: Čo je za tým?

Poslankyňa SDKÚ Lucia Žitňanská chápe pozíciu investorov, „ale v tomto prípade by mal prevážiť verejnoprávny záujem“. Tým je podľa nej záujem obce a jej obyvateľov, ako by malo územie vyzerať.

„Ak zásah do individuálnych práv investorov je taký silný, že si zaslúži ochranu, uvažujme nad náhradnými riešeniami napríklad vo forme istého odškodnenia,“ povedala.

Žitňanská si nepamätá konkrétny príklad, keď by sa z pôvodne stavebného pozemku stal neskôr napríklad park. Môže ísť skôr podľa nej o to, že pôvodne schválená výška budovy 20 poschodí sa neskôr zmení len na päť. Z politického hľadiska ju ochrana investorov zo strany Smeru prekvapila, „preto sa musím nevyhnutne pýtať, čo je za tým, nemáme odhalený konkrétny príklad, o ktorý ide“. So Zmajkovičovou ani Kovačócym sa nám včera nepodarilo spojiť.

Čo návrhu vyčíta minister výstavby

Všeobecne záväzné nariadenia obcí patria medzi základné pramene nášho právneho poriadku a treba ich rešpektovať pri vydávaní územného rozhodnutia rovnako ako všetky ostatné právne predpisy.

Prijatie zákona by zablokovalo uplatňovanie nového územného plánu a obmedzilo by jednu zo základných funkcií samosprávy usmerňovanie výstavby na území obce.

Návrh je príkladom nesystémového riešenia, zameriava sa na úpravu konkrétneho ustanovenia, a nie následných väzieb. Z návrhu jednoznačne nevyplýva potreba predloženého návrhu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...