Investor má byť nadradený obci

Poslanci Smeru chcú, aby mal väčšie slovo investor ako územný plán obce. SDKÚ si kladie otázku, čo je za tým.

Smer navrhuje v stavebnom zákone úpravu v prospech podnikateľov, obce sú proti

Bratislava - Investori budú môcť za určitých okolností stavať aj napriek nesúhlasu obce. V novele stavebného zákona to navrhujú poslanci Smeru Renáta Zmajkovičová a Marián Kovačócy. Návrh Zmajkovičová predniesla v Národnej rade v piatok.

Poslanci navrhujú, aby sa investor nemusel riadiť aktuálnym územným plánom mesta, ak ho mesto zmení až potom, ako požiadal o územné rozhodnutie pre stavbu. Investor by si po novom mohol vybrať, či sa bude riadiť novým, alebo starým, už neplatným územným plánom.

Množstvo príkladov?

„Ak v priebehu územného konania dôjde k zmene územného plánu a ten už obsahuje iné využitie územia, žiadateľovi vzniknú straty, ktoré musel investovať do plánovacej dokumentácie potrebnej pre územné konanie,“ hovorí Zmajkovičová. Škody investorov sa podľa nej môžu pohybovať v desiatkach miliónov korún a mohli by ich vymáhať od štátu.

A hoci v piatok v parlamentnej rozprave poslankyňa uviedla, že v praxi „sa vyskytlo nespočetné množstvo“ takýchto prípadov, žiadny konkrétny neuviedla.

Právnička združenia Via Iuris Eva Kovačechová hovorí, že návrh dostáva obce do veľmi neistej pozície. „Územný plán má slúžiť na reguláciu rozvoja mesta. Ak sa investor bude môcť rozhodovať, či ho bude rešpektovať, bude samosprávna pôsobnosť obmedzená,“ hovorí.

Za nezmysel považuje argument o vymáhaní škody. „Investor môže žiadať náhradu škody, ak mu vznikla protiprávnym konaním. Zmena územného plánu je úplne legitímna právomoc mesta.“

Územný plán – trhací kalendár

Návrh sa nepáči ani obciam. „Je to pre nás úplne neprijateľné. Z územného plánu by sa stal trhací kalendár,“ myslí si generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.

Združenie miest a obcí Slovenska mrzí, že sa k návrhu nemohli vyjadriť v riadnom pripomienkovom konaní, keďže ide o poslaneckú novelu. „Diskusia by mala prebehnúť aj s tými, ktorí územný plán tvoria a ktorí vydávajú územné rozhodnutie,“ povedal podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Ku každému poslaneckému návrhu sa vyjadruje vláda. Tento je medzi nezaradenými materiálmi pripravený na prerokovanie. Predkladá ho minister výstavby Marián Janušek (SNS) a návrh odporúča neschváliť.

Jedným z dôvodov je, že jeho ministerstvo pripravuje úplne nový stavebný zákon. V odôvodnení svojho stanoviska píše aj to, že „návrh je nesystémovým riešením a nie je zrejmý zámer predkladateľa“.

SDKÚ: Čo je za tým?

Poslankyňa SDKÚ Lucia Žitňanská chápe pozíciu investorov, „ale v tomto prípade by mal prevážiť verejnoprávny záujem“. Tým je podľa nej záujem obce a jej obyvateľov, ako by malo územie vyzerať.

„Ak zásah do individuálnych práv investorov je taký silný, že si zaslúži ochranu, uvažujme nad náhradnými riešeniami napríklad vo forme istého odškodnenia,“ povedala.

Žitňanská si nepamätá konkrétny príklad, keď by sa z pôvodne stavebného pozemku stal neskôr napríklad park. Môže ísť skôr podľa nej o to, že pôvodne schválená výška budovy 20 poschodí sa neskôr zmení len na päť. Z politického hľadiska ju ochrana investorov zo strany Smeru prekvapila, „preto sa musím nevyhnutne pýtať, čo je za tým, nemáme odhalený konkrétny príklad, o ktorý ide“. So Zmajkovičovou ani Kovačócym sa nám včera nepodarilo spojiť.

Čo návrhu vyčíta minister výstavby

Všeobecne záväzné nariadenia obcí patria medzi základné pramene nášho právneho poriadku a treba ich rešpektovať pri vydávaní územného rozhodnutia rovnako ako všetky ostatné právne predpisy.

Prijatie zákona by zablokovalo uplatňovanie nového územného plánu a obmedzilo by jednu zo základných funkcií samosprávy usmerňovanie výstavby na území obce.

Návrh je príkladom nesystémového riešenia, zameriava sa na úpravu konkrétneho ustanovenia, a nie následných väzieb. Z návrhu jednoznačne nevyplýva potreba predloženého návrhu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...