Istý kšeft: Pôdu pre Land Rover od špekulantov nevykúpia, tí môžu dobre zarobiť aj na vyvlastnení!

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček vyhlásil, že pôdu od špekulantov nevykúpia. Nevadí, stačí ak ich vyvlastnia, za pätnásť eur za štvorcový meter.

18. 10. 2015

Blíži sa najväčšia investícia v histórii Slovenska a zároveň najväčší obchodný prípad v Európskej únii (EÚ) za posledných sedem rokov. Akýkoľvek neštandardný krok môže mať za následok to, že túto investíciu nezískame, varoval Slovákov štátny tajomník Viktor Stromček, ktorý má na starosti priemyselné parky. Ako sa však ukázalo, celkom zbytočne, „podnikavý“ Slovák sa nezaprie. Hneď ako vláda v polovici júla odsúhlasila vznik nového priemyselného parku pri Nitre a zároveň mu dala status významnej investície, začala sa takpovediac bitka o pozemky, na ktorých sa má nachádzať.

Megainvestícia! Na pozemkoch pre Jaguar by mohol Dzurindov kamarát zarobiť vyše 2 milióny

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) si vybrala Slovensko, na biznise zarobí aj Dzurindov kamarát Ondrej Ščurka.

Dnes je už jasné, že park s rozlohou až 732,93 hektára bude stáť v katastri mestských častí Zobor, Dražovce, Mlynárce a obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky. Na Slovensko by mala zavítať britská automobilka Jaguar Land Rover, ktorá 11. augusta 2015 podpísala so slovenskou vládou memorandum o zámere postaviť svoj nový závod pri Nitre. Skôr však, ako sa to stane, zostane na jednej strane bohatý a priam vizionársky podnikateľ, a na strane druhej desiatky chudákov, ktorí o svoj kúsok pôdy prišli vďaka našim zákonom takpovediac za drobné. A hoci sa začali brániť, zdá sa, že štát v prvom kole dáva za pravdu práve špekulantovi, ako podnikateľa označili sami politici.

Kde sa vzal, tu sa vzal

„Prvýkrát prišli s tým, že majú záujem o roľu v Lužiankach,“ spomína na okolnosti predaja pôdy dcéra dôchodkyne, ktorá sa rozhodla špekulantom postaviť. „Mamička tam mala dve role, malú a veľkú. Hovorili, aké to je výhodné a podobne, a tak ju napokon na predaj menšej časti pôdy prehovorili. O druhej veľkej roli síce vedeli, ale mamička im hneď oznámila, že o predaji tohto kúska zeme ani len neuvažovala,“ pokračuje.

Poľnohospodárska pôda, s. r. o. nie je dostupná, nereaguje ani na emaily. Koľko ľudí pod jej hlavičkou vykupovalo pozemky, nevedno. 7 fotografií v galérii
Poľnohospodárska pôda, s. r. o. nie je dostupná, nereaguje ani na emaily. Koľko ľudí pod jej hlavičkou vykupovalo pozemky, nevedno.

„Bola to žena, ktorá sa vzápätí vrátila k mame s notárkou, ako hovorila. Či to skutočne notárka bola, nikto nevie, no mala so sebou tú knihu, do ktorej sa všetko zapísalo. Zhodou okolností sa však brat zastavil v Lužiankach, kde v úrade zistil, že mamička predala celú roľu. Pozreli sme poriadne papiere a zistili sme, že do zmluvy napísali iné číslo pozemku. Okamžite sme volali pani Havránekovej, ktorá u nás bola, že to chceme stornovať a od zmluvy odstúpiť,“ hovorí dcéra.

„O pár dní nato sa nám ohlásil dôveryhodne pôsobiaci muž, maklér, ktorý k mamičke prišiel osobne na návštevu. Dušan Gavlík sa predstavil ako zástupca firmy Poľnohospodárska pôda, s. r. o. a tvrdil, že prišiel napraviť omyl, ktorý sa stal. Hovoril o tom, že mi chce za roľu doplatiť, hovoril o 1,30 eura za štvorcový meter. Tá Havráneková nám však spomínala 2,5 eura za štvorcový meter, na čo on len povedal, že to nie je možné a navyše, vraj už dostala vo firme výpoveď. Stále sme si mysleli, že hovoríme o malom pozemku, za ktorý mamička dostala 420 (!) eur. Že ide o úpravu zmluvy a doplatia jej rozdiel. Pán Gavlík trval na tom, aby sme všetko vybavili hneď, lenže mamička sa necítila dobre, hovorila mu, nech príde inokedy. A keď doniesol notárku a začal jej hovoriť, že jej bude musieť zaplatiť dve cesty, tak to podpísala. Na druhý deň sme si však zmluvu prečítali podrobne a zistili sme, že mamička pozemok predala nejakej Paule Miklášovej. Odvtedy sa s nikým z firmy nedá komunikovať, listy sa nám vracajú,“ hovorí dcéra dôchodkyne, ktorej výkupcovia vyplatili 30 centov za štvorcový meter, pričom štát ponúkol za ten istý meter asi 15 eur.

Rýchlo a superlacno

Tak ako spomínaná dôchodkyňa prišli o peniaze i ďalšie desiatky vlastníkov pozemkov v spomínanej lokalite. Od polovice júna do konca júla sa Poľnohospodárskej pôde, s. r. o. z Bratislavy podarilo vykúpiť lacno veľkú časť pozemkov, ktoré štát vyčlenil na vybudovanie priemyselného parku. „Sú to len pozemky, ktoré boli pripravené na park,“ hovorí JUDr. Juraj Bizoň, ktorý vlastníkov pôdy zastupuje.

„Špekulanti mali presné informácie o pozemkoch, o ktorých často ani ich majitelia nevedeli, kde sa presne nachádzajú, dozvedeli sa to až vďaka ROEP-u (Register obnovenej evidencie vlastníkov je súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorí z rôznych dôvodov neboli pred vyhotovením registra evidovaní v katastri.

Najčastejšie ide o vlastníkov, ktorí sú evidovaní len v pozemkovej knihe, alebo ktorí neboli za socializmu zapísaní do evidencie nehnuteľností, hoci majú k pozemku listinu, dedičské osvedčenie, zmluvu a pod.). Nikto nevedel, že sa tam pripravuje nejaká investícia a toto využili špekulanti. Do rozhodnutia vlády o strategickom parku to bola všetko poľnohospodárska pôda, ktorej predaj podlieha zákonu, a to je aj dôvod, prečo sme sa obrátili na prokuratúru. Ide asi o deväť hektárov pôdy z celkového množstva, ktoré vlastnia mnou zastúpení klienti.

Samozrejme, obrátili sme sa aj na súdy, ktoré už v tejto chvíli vydávajú prvé predbežné opatrenia a zakazujú nakladať ďalej s touto pôdou. Zmluvy považujeme za neplatné z rôznych dôvodov, vlastníci pôdy boli jednoducho zneužití a oklamaní. Každý prípad však treba posudzovať osobitne. Súd rozhodne, ktorá zmluva je platná a ktorá nie. Výstavbu parku blokovať nebudeme, všetko je pripravené na to, aby začalo vyvlastňovacie konanie, účastníkmi tohto konania budú aj pôvodní vlastníci. Ak toto konanie prebehne, peniaze (asi 15 eur za štvorcový meter) budú vyplatené Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý ich bude držať na účte a čakať do rozhodnutia súdov. Ten, koho určí ako majiteľa pôdy, peniaze dostane.“

Jeden nula pre špekulantov

Ako sme spomínali, prokurátorka okresnej prokuratúry podala takmer okamžite po prepuknutí škandálu s výkupom pozemkov protesty proti piatim rozhodnutiam Okresného úradu v Nitre, katastrálneho odboru, ktorý povolil vklad vlastníckeho práva v prospech obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska pôda, s. r. o. Hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Nitre Jaroslav Maček nám potvrdil, že toto rozhodnutie považujú za nezákonné. Ide totiž o ornú pôdu vo výmere väčšej ako dvetisíc štvorcových metrov, ktorej predaj podlieha špeciálnemu režimu, jednoducho ju nemôžete napríklad predať len tak niekomu, kto nepodniká v poľnohospodárstve v tom katastri, kde sa pôda nachádza. Nitriansky katastrálny úrad však všetky pozemky bez problémov a hlavne skoro na počkanie previedol na nových vlastníkov.

Je to minimálne neštandardné, najmä ak máte s katastrom skúsenosti a viete, že vždy sa nájde „maličkosť“, ktorá konanie v úrade spomalí či preruší. Navyše prokuratúra tvrdí, že nie je celkom normálne, aby kataster akceptoval stanoviská starostu obce Lužianky Jozefa Bojdu ku vkladovému konaniu, podľa ktorých v čase predaja pozemky neboli určené na zastavanie! Teda išlo o ornú pôdu. Územný plán, ktorý tieto pozemky určil na zastavanie, prijala obec v septembri.

Spoločnosť Poľnohospodárska pôda, s. r. o. nemá v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu, a tak jej jednoducho kataster vyhovieť nemal. Aby bolo jasné, katastrálny odbor Okresného úradu Nitra protestom okresného prokurátora nevyhovel, pretože sa nestotožnil s dôvodom podania protestu. „Listiny nachádzajúce sa v spisoch preukazujú, že podmienky na vklad splnené boli. Starosta obce je v súlade so zákonom štatutárom obce a je príslušný na vydávanie stanovísk ohľadne územného plánu obce,“ píše sa v stanovisku MV SR, ktoré sme dostali. V súčasnosti sa protesty nachádzajú na nadriadenom správnom orgáne a pripravuje sa ich prerokovanie, ktoré by sa malo konať 9. októbra za účasti zástupcu Okresnej prokuratúry Nitra a Krajskej prokuratúry Nitra.

Všetci nedostupní

Stretnúť sa so starostom Lužianok Jozefom Bojdom sa nám napriek prísľubu nepodarilo, a tak sme sa nedozvedeli, čo ho motivovalo tak jednoznačne vydať stanoviská, že pozemky, ktoré vykúpila Poľnohospodárska pôda, s. r. o. a jej ľudia „budú v územnom pláne označené ako priemyselný park“, čím elegantne obišiel fakt, že v čase predaja išlo o ornú pôdu, nič menej, nič viac. Skontaktovať sa nám nepodarilo ani s konateľom Poľnohospodárskej pôdy, s. r. o. Markom Nogom, otázky sa nám pošťastilo emailom po telefonickom rozhovore poslať len Renáte Kittlerovej, ktorá za obchodnú spoločnosť vystupovala a vykupovala pozemky.

Realitná maklérka z Bratislavy na ne nereagovala. Je však podozrivé, že podľa oklamaných vlastníkov pozemkov k nim rovno domov chodil údajný pracovník či pracovníčka notárskeho úradu a boli pri tom, keď ich zástupcovia obchodnej spoločnosti presviedčali, aby pozemky predali. Podľa Juraja Bizoňa pravosť podpisov väčšiny klientov overoval v Nitre notársky úrad Aleny Mesárošovej. Tá v médiách odmietla akúkoľvek nadštandardnú spoluprácu s Poľnohospodárskou pôdou, s. r. o.

Vyvlastňovať sa bude!

Štátna agentúra MH Invest, ktorá má prípravu nového priemyselného parku na starosti a je poverená výkupom pozemkov, je pripravená aj na vyvlastňovanie. „Štát nevyplatí nových majiteľov pozemkov. Na základe spochybnenia vlastníctva uloží náhradu za vyvlastnenie pozemkov v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), ktorá bude vyplatená až na základe právoplatného rozhodnutia súdu,“ reagovala na naše otázky hovorkyňa MH SR Miriam Žiaková.

„V prípade, ak došlo k podpisu kúpnopredajnej zmluvy, no nebol realizovaný vklad na katastri, predávajúci majú možnosť od zmluvy odstúpiť a oznámiť tento fakt katastru. V tomto prípade kataster nepovolí vklad a nehnuteľnosť ostáva zapísaná na pôvodného vlastníka. V tomto prípade vyplatí štát pôvodného vlastníka. Ak majitelia predali pozemky po vydaní schválenia osvedčenia o významnej investícii vládou SR, priamo spoločnosť MH Invest, s. r. o. bude namietať relatívnu neplatnosť takýchto kúpnych zmlúv pre nerešpektovanie predkupného práva, a to vo forme určovacej žaloby, prípadne žaloby o nahradenie prejavu vôle.

Aj v tomto prípade kataster zapíše poznámku o duplicitnom vlastníctve a zároveň bude vydané predbežné opatrenie zákazu nakladania s nehnuteľnosťou. Štát, rovnako ako vo vyššie uvedených prípadoch, začne s vyvlastňovaním a náhrada za vyvlastnenie bude až do právoplatného ukončenia súdneho sporu uložená v depozite u SPF.“ MH Invest nepovažuje za problém ani to, že sa zatiaľ nedohodol na výkupe pozemkov, ktoré vlastní biskupský úrad. Ten totiž žiadal výmenu, to je však, podľa našich informácií, nerealizovateľné.

Vyšetrovanie

Okolnosti predaja pozemkov vyšetruje aj Národná kriminálna agentúra. Tá začala trestné stíhanie za zločin zneužívania informácií v obchodnom styku na základe toho, že sa k informácii o skupovaní pozemkov štátom na výstavbu priemyselného parku dostal niekto z ministerstva hospodárstva. Túto informáciu mal postúpiť zástupcom Poľnohospodárskej pôdy, s. r. o., ktorí okamžite začali pozemky skupovať. Predávajúcich mali takto pripraviť o približne 4 milióny eur! Ako a kedy sa však vyšetrovanie skončí a či vôbec polícia objaví iniciatívneho úradníka, je ťažko predvídať. Rovnako ako to, ako dopadnú protesty prokuratúry a žaloby na súde. Isté je len to, že príchod investora nemôže nič ohroziť, a tak štát vyvlastňovať bude. Aj od špekulantov, ktorí si tak už teraz zrejme mädlia ruky.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...