J. Martinková: Vyvlastnenie poisťovní je najdrahšou alternatívou

21. 08. 2012

Bratislava - Vytvorenie len jednej zdravotnej poisťovne nepovedie k zefektívneniu využívania verejných zdrojov. "Zmena pluralitného systému na unitárny znie síce veľkolepo, len neprichádza vo vhodnom čase a navyše vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne samo o sebe nepovedie k zefektívneniu využívania verejných zdrojov," domnieva sa advokátka Jana Martinková.

Pre TASR ďalej uviedla, že od počiatku bola proti vytváraniu zisku z verejných zdrojov, ktoré umožnila legislatíva v roku 2004, a jej účelový výklad, avšak odkúpenie akcií alebo poistného kmeňa, či dokonca vyvlastnenie súkromných poisťovní, je to najdrahšie a najmenej efektívne riešenie, aké sa vôbec mohlo zrodiť. To, že zdravotné poisťovne vytvárajú zisk, nie je dôsledkom nevhodného pluralitného systému, ktorý ako tak v slovenských podmienkach eliminuje možnú korupčnú deformáciu unitárneho systému, ale nesystémových, nedôsledných a nekomplexných legislatívnych zmien od roku 2004, ktoré sú krátkozraké a vždy sa zameriavajú len na jednu–dve priority.

Podľa jej ďalších slov zárukou efektívneho mechanizmu verejného zdravotného poistenia ani z ďaleka nie je jeden krok, a to kreovanie jedinej poisťovne, pokiaľ sa neurobí množstvo nevyhnutných systémových opatrení v rámci celého balíka zdravotníckych zákonov. Tie sú však potrebné bez ohľadu na existenciu unitárneho či pluralitného systému. Cena za realizáciu unitárneho systému je príliš vysoká. Treba myslieť na to, že akcionári súkromných poisťovní neprišli na trh, aby sa altruisticky angažovali pri službe verejnosti, ale aby využili nedôslednosti zákona z roku 2004 a zarobili, nie naopak.

Dohoda s nimi bude buď príliš drahá, nielen z hľadiska kúpnej ceny či výšky ich "odškodnenia", ale aj z pohľadu iných možných požiadaviek, napr. v inom sektore ich pôsobenia. "Navyše som presvedčená, že kúpna cena poisťovní sa štátu nikdy nevráti, resp. bude len zlomkom. Taktiež, ak sa štát bude tváriť suverénne ako doteraz, vystaví sa viac ako reálnemu riziku vnútroštátnych i medzinárodných sporov. Union ZP v tomto smere už svoje odhodlanie prejavila a Penta nepriamo tiež, keďže sa nedávno Dôvera Holding zlúčila so svojou holandskou matkou HICEE, čím sa podľa mňa nie príliš sofistikovane snažia predísť neúspechu v prvej arbitráži," pokračovala Martinková.

"Vôbec nepopieram dobrý úmysel vlády na vytvorení funkčného a efektívneho mechanizmu verejného zdravotného poistenia, avšak obávam sa, že pri prípadnom vyvlastnení poisťovní nebude také ľahké skryť sa za verejný záujem," zdôraznila ďalej. Podmienku verejného záujmu, podľa jej slov, totiž možno považovať za splnenú až vtedy, ak legitímny účel, ktorý sa sleduje zásahom do vlastníckych práv, nie je možné dosiahnuť prostriedkami, ktoré do vlastníckeho práva zasahujú miernejšie.

Okrem spravodlivej rovnováhy medzi požiadavkami všeobecného záujmu a základnými právami jednotlivca, nemožno opomenúť ani nevyhnutnosť proporcionality medzi použitými prostriedkami a sledovaným účelom, to znamená, že štát musí vyselektovať z viacerých dostupných možností pre dosiahnutie cieľa tú, ktorá zaručuje potrebnú rovnováhu medzi vlastníckymi právami akcionárov poisťovní a záujmami štátu.

Podľa Martinkovej je najšetrnejším, najlacnejším a najefektívnejším postupom pre dosiahnutie tohto cieľa nastaviť parametre fungovania verejného zdravotného poistenia vrátane zosúladenia nielen morálnej hierarchie zdravotného systému tak, aby boli splnené všetky ústavné atribúty, tentoraz už konečne vo väzbe na práva poistencov, aby sa odstránili všetky nedokonalosti zdravotníckej legislatívy od roku 2004 a vytvoril sa aj jasný legislatívny rámec reálnej hospodárskej súťaže medzi poisťovňami.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...