Je obchvat Bratislavy potrebný?

O obchvate Bratislavy sa v poslednej dobre hovorí viac v negatívach než pozitívach. V médiách sa objavujú tvrdenia, že obchvat Bratislavy netreba a sú návrhy aby financie naň sa použili na dotáciu MHD, alebo obdobným účelom.

Tieto hlasy sa veľmi podobajú na obdobie  po 17. novembri 1989  a obzvlášť po roku 1998 kedy sa  v médiách hovorilo, že Slovensko diaľnice nepotrebuje lebo ich využívajú len bohatí a nech sa peniaze použijú na dotáciu MHD.

Z dôvodu aby sa nespravili rovnaké chyby ako v minulosti chcem niektoré veci vysvetliť.

Čo je obchvat Bratislavy?

Obchvat Bratislavy je diaľnica D4, od hraničného priechodu s Rakúskom cez križovatku D4/D2 neďaleko maďarských hraníc, cez most ponad Dunaj ku križovatke  D4/D1 a pokračuje tunelom popod Karpaty ku križovatke D4/D1 pri Stupave a ďalej k ešte neexistujúcemu diaľničnému prechodu do Rakúska s dlhodobou víziou dobudovania okruhu na Rakúskej strane, ktorý by spájal oba hraničné priechody.

Stavebne je možné obchvat rozdeliť na dva samostatné stavebné úseky a to úsek s mostom cez Dunaj a úsek s tunelom popod Karpaty. Na úsek cez Rakúsko môžeme pri hroziacom rozpade Šengenského priestoru na veľa rokov zabudnúť.

Z uvedeného je zrejmé, že diaľnica D4 sa stane spojnicou všetkých vstupných brán do Bratislavy a budú naň priamo napojené všetky hlavné prístupové komunikácie  zo všetkých strán mesta ako D1, D2, R7 a aj plánovaná paralelná diaľnica k D1 spájajúca Bratislavu priamo s R1 a nepriamo aj komunikácie nižšej triedy ako napríklad cesta na Senec, Pezinok, Stupavu.

Čo obchvat Bratislavy rieši?

Z dopravného hľadiska má obchvat viacero úloh, ktoré spoločne sa dajú pomenovať ako vybudovanie dopravných trás cez Bratislavu inak ako cez stred mesta. Prínos  je možné konkretizovať nasledovne:

 1. Je to trasa pre tranzitnú dopravu z D2 na D1 a opačne. Teraz kamióny od Trnavy na Kúty musia prejsť všetky (oba) mosty cez Dunaj kadiaľ smie ísť kamiónová doprava. Po novom prejdú cez tunel pod Karpaty a odľahčia stred mesta.
 2. Je to obchvat samotnej D2 od Maďarska/Rakúska smerom do Česka, kamióny nemusia zaťažovať most Lafranconi a tunel Sitina, ale prejdú obchvatom okolo.
 3. Je to záložná trasa keby sa stal prístavný most neprejazdný či už krátkodobo z dôvodu dopravnej nehody, alebo dlhodobo z dôvodu inej katastrofy.
 4. Je to záložná trasa keby sa stal most Lafranconi alebo tunel Sitina neprejazdný, či už krátkodobo z dopravnej nehody alebo dlhodobo z dôvodu inej katastrofy na moste alebo v tuneli.
 5. Je to chrbticová komunikácia  aby vozidlá z D1, D2, R7 a ďalších komunikácií vchádzali do Bratislavy najbližšie k bodu svojho cieľa a minimalizovali zaťaženie vnútromestských komunikácií.
 6. Je to rýchla spojnica pre vozidla v Bratislave, ktoré potrebujú sa dostať z jednej oblasti do inej oblasti pokiaľ v oboch oblastiach je vjazd/výjazd z D4.
 7. Ak by bol dobudovaný obchvat vrátane úseku cez Rakúsko, tak doprava z Rakúska, ktorá smeruje severne nad Bratislavu, by vchádzala na Slovensko hraničný prechodom severne od Bratislavy, vrátane opačného smeru.

Čo obchvat Bratislavy nerieši?

Obchvat Bratislavy priamo nerieši a nevyrieši vnútro mestskú dopravu. Je pravda, že jej výrazne pomôže odľahčeným dopravy a záložnými trasami, ale to neznamená, že keď sa postaví obchvat, tak Bratislava už niky viac nebude potrebovať investície do dopravy. Nereálne očakávania sú najmä:

 1. Obchvat nevyrieši parkovanie v Bratislave i keď môže výrazne pomôcť pri rýchlej dostupnosti k záchytným parkoviskám pokiaľ sa vybudujú pri jednotlivých vjazdoch do mesta.
 2. Obchvat nerieši dopravu vo vnútri Bratislavy keď je začiatok aj cieľ cesty priamo v Bratislave, mimo dostupnosti vjazdov a výjazdov z D4.  

Čo musí obchvat Bratislavy spĺňať aby bol plnohodnotným prínosom?

 1. Musí byť vybudovaný celý, aj úsek cez Dunaj aj úsek popod Karpaty.
 2. Musí byť aspoň o 3 jazdných pruhoch a musí byť myslené na jeho možné rozširovanie.
 3. Musí byť dostupný pre všetky významné komunikácie do a z Bratislavy.
 4. Vjazd a výjazd musí byť nekolízny, čiže nie na vstupe značka daj prednosť v jazde s tvorbou kolón, ale pripojovací pruh musí byť spojený s nasledujúcim odpojovacím pruhom.
 5. Okružnú križovatku pod prístavným mostom treba principiálne prebudovať lebo inak sa budú kolóny z nej vysúvať až na obchvat.
 6. Obchvat musí mať premenné dopravné značenie na regulovanie rýchlosti a rozkladanie kolón po 10 km/hod a možnosť selektívneho smerovanie dopravy do a nad 12 ton už aj na vjazde naň.

Prečo teraz je tlak proti obchvatu Bratislavy?

 1. Preto lebo ho momentálne propaguje iná strana než opozícia. Na Slovensku je zvykom tvrdiť, že iná politická garnitúra než vlastná nikdy, nič nespravila dobre, len všetko zle.
 2. Preto lebo ide o veľa peňazí a pritom je možné vo veľkom kradnúť. Áno kde je veľa peňazí tam sa dá veľa kradnúť. Lenže kamkoľvek by sa presunuli tam by sa kradlo tiež. Čiže je potrebné odstrániť, kradnutie systémovo a nie zrušením výstavby.
 3. Preto lebo je trend podporovať cyklistickú dopravu a fungujúci obchvat pre automobilovú dopravu nedonúti ľudí prejsť z aut na bicykle, ale podporí opačný trend. Som na podporu cyklistickej dopravy mestskej aj mimo mestskej a som za to aby všade okrem vozovky pre auta chodníku pre chodcov sa budoval aj chodník pre cyklistov. Tento obchvat rieši inú úlohu, ktorá spočíva práve v odľahčeniu mesta od tranzitnej automobilovej dopravy, aby sa obrazne ľahšie dýchalo aj cyklistom.
 4. Preto lebo obchvat podľa nejakej štatistiky zníži dopravu na Prístavnom most  len o 14%. Snažil som sa dopátrať ako k takémuto číslu prišli. Či podľa evidenčných čísel vozidiel zisťovali ich trasu na D1 pri Triblavine, na D2 pri Stupave, na prechode do Maďarska, na prechode do Rakúska, na Prístavnom moste a moste Lafranconi  a  z týchto údajov vyhodnotili trasovanie zvlášť pre nákladnú a zvlášť pre osobnú doprav alebo je to len sumárny údaj, pripadne či dane číslo je len odhadom. Či uvažujú o celom obchvate vrátane tunela alebo len odľahčenie v prípade ďalšieho mosta cez Dunaj. Či je v údaji zahrnutý aj prognózovaný medziročný nárast dopravy a k akému termínu je daný údaj atd. Na neúplné dáta nemožno reálne odpovedať. Podľa mňa na Prístavnom moste neklesne hustota dopravy ani o 14% lebo uvoľnené miesto ihneď obsadí vnútro mestská doprava.

Záver

Naďalej tvrdím to čo som tvrdil aj v predchádzajúcich rokoch, že obchvat Bratislavy tu mal byť už dávno.

Autor pracuje v oblasti informačných technológií a elektroniky. Rád jazdí autom a venuje sa analýzam v doprave, najmä z pohľadu plynulosti a bezpečnosti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.