K vysporiadaniu plôch pre PSA a Kia pristupuje štát rozdielne

31. 08. 2004

Zdroj: TASR

Kým v rámci realizácie investičného projektu Hyundai/Kia štát odmietol rokovať s pôvodnými vlastníkmi pôdy o kompromisnej cene vykupovaných pozemkov, odvolávajúc sa pritom na platnú legislatívu a používanie verejných prostriedkov, v prípade trnavského projektu PSA navrhuje zaplatiť za premiestňovanú farmu spoločnosti SEMAT, a. s., Trnava, takmer o 43 % vyššiu cenu, ako ju definuje súdno-znalecký posudok.

Hoci súdny znalec ohodnotil majetok farmy na 49,043 milióna Sk, firma Invest Trnava, s. r. o., prostredníctvom ktorej štát realizuje časť štátnej pomoci pre PSA Peugeot Citroën, navrhuje kompromisnú finančnú náhradu vo výške 70 miliónov Sk. Výstavba novej náhradnej farmy by si totiž podľa Sematu vyžiadala viac ako 131 miliónov Sk. Kompromisné riešenie má byť však ešte potvrdené súhlasom vlády SR.

Podľa iniciatívneho materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR snahou spoločnosti Invest Trnava bolo síce presadiť výšku kúpnej ceny stanovenú znaleckým posudkom, avšak tento návrh spoločnosť SEMAT neakceptovala. "Dňa 4. mája 2004 bola na základe niekoľkých predchádzajúcich rokovaní zo strany spoločnosti SEMAT akceptovaná kompromisná finančná náhrada vo výške 70 miliónov Sk netto, teda po odpočte dane z prevodu nehnuteľností a dane z príjmu," uvádza sa v materiáli. Ďalšou alternatívou možného riešenia bol podľa materiálu MH už spomínaný návrh postaviť novú náhradnú farmu za verejné prostriedky prostredníctvom spoločnosti Invest Trnava. Ten však nakoniec nebol akceptovaný. Podľa rezortu hospodárstva sa SR mala k premiestneniu farmy zaviazať priamo v investičnej zmluve s PSA.

Súčasťou zmluvy má byť aj záväzok o premiestnení obyvateľov 27 bytových jednotiek. Výstavba náhradných bytových jednotiek v obci Zavar by si bez ceny pozemkov a dane z pridanej hodnoty (DPH) vyžiadala podľa priemernej rozpočtovanej ceny UNIKA približne 98,6 milióna Sk. Náklady na kúpu náhradných pozemkov na novú výstavbu v obci Zavar majú tvoriť celkom 10,411 milióna Sk, čiže 501,94 Sk za štvorcový meter (m2). Uvedený výpočet predpokladaných investičných nákladov na vybudovanie náhradných bytových jednotiek v obci Zavar nezohľadňuje finančné prostriedky potrebné na kompenzáciu prípadných nepriaznivých daňových dopadov na obyvateľov spomínaných bytových jednotiek. Tie materiál MH stanovuje vo výške 27,6 milióna Sk.

Z realizácie oboch záväzkov vyplývajú podľa predkladateľa isté riziká, najmä v súvislosti so stanovením primeranej ceny ako náhrady. "V prípade premiestnenia farmy SEMAT navrhovaná suma 70 miliónov Sk netto ako náhrada za Majetok bola dosiahnutá len na základe rokovaní medzi INVEST TRNAVA a SEMAT a nie je overená súdnym znalcom," konštatuje sa v predloženom materiáli MH. "V prípade premiestnenia 27 bytových jednotiek navrhované riešenie nezohľadňuje všeobecnú hodnotu existujúcich Nehnuteľností, pričom novopostavené bytové jednotky budú mať všeobecnú hodnotu niekoľkonásobne vyššiu ako pôvodné," uvádza sa v ňom ďalej.

Pojem "primeraná peňažná náhrada" možno podľa materiálu MH vyložiť najmä v kontexte stavebného zákona, ktorý stanovuje primeranosť náhrady za nehnuteľnosť v súvislosti s vyvlastnením. Na takýto postup však zatiaľ podľa materiálu neexistujú potrebné rozhodnutia. "Uvedené je síce aplikovateľné v prípade vyvlastnenia, avšak vzhľadom na skutočnosť, že náhrada má byť poskytnutá Sematu a obyvateľom 27 bytových jednotiek z prostriedkov štátneho rozpočtu, je potrebné pri stanovení náhrady bez vyvlastnenia rovnako dodržiavať a zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu," uvádza sa ďalej v materiáli.

Na realizáciu oboch záväzkov voči PSA a ďalšie súvisiace výkony rátal štát s celkovými výdavkami vo výške 290,1 milióna Sk, z toho v roku 2003 s výdavkami 39,4 milióna Sk, v tomto roku 158,8 milióna Sk a v budúcom roku s ďalšími 91,9 milióna Sk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...