K vysporiadaniu plôch pre PSA a Kia pristupuje štát rozdielne

31. 08. 2004

Zdroj: TASR

Kým v rámci realizácie investičného projektu Hyundai/Kia štát odmietol rokovať s pôvodnými vlastníkmi pôdy o kompromisnej cene vykupovaných pozemkov, odvolávajúc sa pritom na platnú legislatívu a používanie verejných prostriedkov, v prípade trnavského projektu PSA navrhuje zaplatiť za premiestňovanú farmu spoločnosti SEMAT, a. s., Trnava, takmer o 43 % vyššiu cenu, ako ju definuje súdno-znalecký posudok.

Hoci súdny znalec ohodnotil majetok farmy na 49,043 milióna Sk, firma Invest Trnava, s. r. o., prostredníctvom ktorej štát realizuje časť štátnej pomoci pre PSA Peugeot Citroën, navrhuje kompromisnú finančnú náhradu vo výške 70 miliónov Sk. Výstavba novej náhradnej farmy by si totiž podľa Sematu vyžiadala viac ako 131 miliónov Sk. Kompromisné riešenie má byť však ešte potvrdené súhlasom vlády SR.

Podľa iniciatívneho materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR snahou spoločnosti Invest Trnava bolo síce presadiť výšku kúpnej ceny stanovenú znaleckým posudkom, avšak tento návrh spoločnosť SEMAT neakceptovala. "Dňa 4. mája 2004 bola na základe niekoľkých predchádzajúcich rokovaní zo strany spoločnosti SEMAT akceptovaná kompromisná finančná náhrada vo výške 70 miliónov Sk netto, teda po odpočte dane z prevodu nehnuteľností a dane z príjmu," uvádza sa v materiáli. Ďalšou alternatívou možného riešenia bol podľa materiálu MH už spomínaný návrh postaviť novú náhradnú farmu za verejné prostriedky prostredníctvom spoločnosti Invest Trnava. Ten však nakoniec nebol akceptovaný. Podľa rezortu hospodárstva sa SR mala k premiestneniu farmy zaviazať priamo v investičnej zmluve s PSA.

Súčasťou zmluvy má byť aj záväzok o premiestnení obyvateľov 27 bytových jednotiek. Výstavba náhradných bytových jednotiek v obci Zavar by si bez ceny pozemkov a dane z pridanej hodnoty (DPH) vyžiadala podľa priemernej rozpočtovanej ceny UNIKA približne 98,6 milióna Sk. Náklady na kúpu náhradných pozemkov na novú výstavbu v obci Zavar majú tvoriť celkom 10,411 milióna Sk, čiže 501,94 Sk za štvorcový meter (m2). Uvedený výpočet predpokladaných investičných nákladov na vybudovanie náhradných bytových jednotiek v obci Zavar nezohľadňuje finančné prostriedky potrebné na kompenzáciu prípadných nepriaznivých daňových dopadov na obyvateľov spomínaných bytových jednotiek. Tie materiál MH stanovuje vo výške 27,6 milióna Sk.

Z realizácie oboch záväzkov vyplývajú podľa predkladateľa isté riziká, najmä v súvislosti so stanovením primeranej ceny ako náhrady. "V prípade premiestnenia farmy SEMAT navrhovaná suma 70 miliónov Sk netto ako náhrada za Majetok bola dosiahnutá len na základe rokovaní medzi INVEST TRNAVA a SEMAT a nie je overená súdnym znalcom," konštatuje sa v predloženom materiáli MH. "V prípade premiestnenia 27 bytových jednotiek navrhované riešenie nezohľadňuje všeobecnú hodnotu existujúcich Nehnuteľností, pričom novopostavené bytové jednotky budú mať všeobecnú hodnotu niekoľkonásobne vyššiu ako pôvodné," uvádza sa v ňom ďalej.

Pojem "primeraná peňažná náhrada" možno podľa materiálu MH vyložiť najmä v kontexte stavebného zákona, ktorý stanovuje primeranosť náhrady za nehnuteľnosť v súvislosti s vyvlastnením. Na takýto postup však zatiaľ podľa materiálu neexistujú potrebné rozhodnutia. "Uvedené je síce aplikovateľné v prípade vyvlastnenia, avšak vzhľadom na skutočnosť, že náhrada má byť poskytnutá Sematu a obyvateľom 27 bytových jednotiek z prostriedkov štátneho rozpočtu, je potrebné pri stanovení náhrady bez vyvlastnenia rovnako dodržiavať a zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu," uvádza sa ďalej v materiáli.

Na realizáciu oboch záväzkov voči PSA a ďalšie súvisiace výkony rátal štát s celkovými výdavkami vo výške 290,1 milióna Sk, z toho v roku 2003 s výdavkami 39,4 milióna Sk, v tomto roku 158,8 milióna Sk a v budúcom roku s ďalšími 91,9 milióna Sk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.