Kamionisti reagujú na Drahovského analýzu požiadaviek UNAS-u

Pri druhej vlne protestov autodopravcov som vypracoval analýzu ich požiadaviek voči vtedajšiemu stavu. Táto analýza vyvolala reakcie u všetkých dotknutých inštitúcii, aj u mnohých čitateľov.

Keďže, v prvom rade išlo o analýzu požiadaviek Únie autodopravcov Slovenska - UNAS a dostal som od nich ich analýzu s výhradami (v šedom poli v úvodzovkách), tak v rovnakom médiu aj na ne odpovedám.

"Dobrý deň p. Drahovský. Zaujala ma Vaša analýza i keď musím priznať, že sa v niektorých bodoch mýlite.

1. Odsunutie termínu spôsobí podľa Vás chaos.

Prečo si to myslíte. V Nemecku odsunuli taktiež spustenie systému kvôli nedostatkom, ktoré si na rozdiel od Slovenska kompetentní priznali. Pri spustení nebol žiadny chaos, nabehol excelentne. Tam to slovíčko naozaj patrí.

Nakoľko už prebehli problémové registrácie a 90 percent dopravcov je registrovaných, v čom by nastal chaos? Išlo by len o tzv. Spustenie systému, nič viac. To máte tak, ako keď Vám vypnú elektriku a následne Vám ju opäť spustia. V tomto smere považujem Vaše stanovisko za neakceptovateľné."

Je pravda, že v Nemecku odsunuli spustenie elektronického výberu mýta. Lenže v Nemecku bol problém technický. Na Slovensku bol a je problém organizačný a legislatívny.

Je možné, že 90% dopravcov je zaregistrovaných, ale podľa mňa ide predovšetkým o domácich a pravidelných zahraničných dopravcov. Ak by došlo k odsunutiu zavedenia mýta na začiatok prázdnin, potom by došlo k naakumulovaniu určitého objemu kamiónov bez palubných jednotiek.

Na začiatku prázdnin  je na hraniciach enormné zaťaženie aj bez kamiónov navyše. Je to z titulu tranzitných vodičov idúcich na dovolenku. V tomto období spraviť ďalší nárast o tranzitné kamióny, ktorých vodiči si budú vybavovať palubnú jednotku, je prinajmenšom nevhodný.

Je možné uvažovať o inom, neprázdninovom, termíne, ale otázkou zostane, čo sa tým dosiahne. V súčasnosti sa registrácie do mýtneho systému vybavujú na hraniciach priebežne, čiže tento dôvod už tu nie je. Spoplatňovanie načatých mýtnych úsekov a aj súbežných mýtnych úsekov sa medzičasom vyriešilo tým, že mýtny úsek musí byť prejdený celý, aby sa spoplatnil. Čiže ani tento dôvod už nie je aktuálny.

"2. Vylúčenie ciest I. triedy.

Hovoríte o ústupku vlády. Pýtam sa: ak vláda ustúpila, tak prečo? Pretože systém, ktorý bol "testovaný" 10-timi čiastkovými testami, ktoré NDS a.s. na čele s p. Chomom úspešne podpísala ako funkčné, zlyhali? Ak áno pýtajme sa prečo.

Tým tu máme aj ústretový krok pre Starostov obcí, Handlová, Žarnovica, Janova Lehota a Krupina a Hliník nad Hronom. Pre lepšiu orientáciu, pozrite si, kde sa nachádza Janova Lehota, cez ktorú šiel kamión naposledy v roku pána 1869 obrazne povedané. Obchádzanie nejakej diaľnice neprichádza do úvahy ani pri meste Krupina a Handlová, nakoľko tam diaľnica nie je. Preto nech starostovia netrepú hlúposti a zaoberajú sa tým, ako použiť  tzv. cestnú daň na to, na čo je vyberaná.

Pokiaľ im nestačí, majú možnosť v rámci svojich kompetencií to predložiť na VÚC a tieto poplatky zvýšiť. Taktiež, pokiaľ je to možné, vedia osadiť zákaz tranzitu cez územie ich mesta či dediny, ako je to možné v meste Žarnovica, kde je súbežná rýchlostná cesta."

Nie všetky prejazdy obcami je možné zablokovať pre tranzitnú dopravu. Je pravda, že obec Janova Lehota je mimo akejkoľvek trasy kamiónov, ale v prípade ostatných obcí to tak nie je. Ak dáte vyhľadať cestu z rôznych miest z Maďarska do Poľska alebo Česka a zaškrtnete mimo diaľnic, tak sú vodiči navigovaní práve cez uvedené obce.

Domnieval som sa, že na vylúčenie ciest I. triedy budú skôr ekonomické dôvody ako technické.

"4. Znížiť poplatky za servisný balíček pre následnú montáž.

Bola čiastočná úprava ceny. Pýtam sa však, prečo sú klienti s následnou platbou diskriminovaní vyššími vstupnými poplatkami? Majú snáď zľavu na niečom inom, na sadzbách za mýto a pod.?

Prečo musíme na postpaid mať pevnú montáž? Preto, že by ČESMAD nezarobil?"

V tomto bode máte pravdu, aj som vám dal za pravdu. Nevidím dôvody, prečo vyžadovať pri platbách po, pevnú montáž palubnej jednotky.

Pevná montáž palubnej jednotky má význam vtedy, keď sa z nejakého dôvodu nezmestí na sklo, prípadne sklo neprepúšťa GPS signál, alebo vlastník vozidla takúto montáž požaduje.

Osobne si myslím, že montáž by mal mať možnosť vykonávať akýkoľvek servis, ktorý splní predpísané požiadavky SkyTollu.

"5. Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel.

Požiadavka, ako píšete, oprávnená. Avšak zvýšiť na úkor ekologických vozidiel už aj tak najvyššie sadzby u neekologických by bola hlúposť.

Konkurencieschopnosť Slovenských dopravcov oproti našim susedom je dosť ohrozená a týmto krokom ich položíte. Skôr by som odporučil motiváciu v nižších poplatkoch na ekologické vozidlá. Podporíme tým 2 smery: nákup novších modelov a menšie znečistenie životného prostredia."

To, čo píšete, má logiku a aj s vami súhlasím. Lenže vaša požiadavka tak položená nebola. Jej originálne znenie je: "Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel".

"7. Umožniť platiť skutočne prejazdenú vzdialenosť.

Tu súhlasím so zámerom vlády i keď pouvažujme, na základe čoho sa tak stalo a čo ministra k tomuto kroku doviedlo. Systém bol spackaný od samého počiatku i keď netvrdíme, že sa jedná o zložitý systém.

Tu sa mi natíska otázka a vyjadrenie p. Halabrína. Že neriešili úseky ako také a nevedeli, čo všetko to prinesie. Ako sa potom o daný problém zaoberali registrované združenia?

Dopravcovia nemali ani potuchy o tom čo ich čaká a do čoho idú. Následne aj samotní Slovenskí dopravcovia bojovali s problémami pri registrácii pred koncom roku nie preto, že by zaspali dobu, avšak preto, že všetko, čo sa okolo mýta robilo, bolo na poslednú chvíľu."

Som rád, že zmena princípu spoplatnenia mýtneho úseku a vyhovuje všetkým zúčastneným stranám. Teraz je mýtny úsek spoplatnený len vtedy, keď ho prejde vozidlo od začiatku po koniec. Táto zmena vyriešila problémy zásobovania a aj falošného vyhodnotenia jazdy po spoplatnenom úseku pri križovaní ciest.

"8. Obmedziť dvojité platby pri dodávkových vozidlách s prívesmi.

Je to problém, pretože podľa p. Choma podľa relácie z Prvej ruky v Slovenskom rozhlase medzi p. Pálešom a p. Chomom ani nevedel, že traktor s vlečkou musí platiť mýto. Bez tejto vlečky má výnimku.

V okolitých krajinách, aby sa vyhli tomuto problému, vychádzajú z celkovej hmotnosti vozidla bez ohľadu na to, či má vozidlo pripojený príves alebo nie."

Máte pravdu, tento problém dodnes nie je vyriešený. Ja len dúfam, že ho kompetentní vyriešia do začiatku leta, keď začnú vo veľkom jazdiť vozidlá s karavanmi, kde viaceré budú aj typu N1 a budú podliehať mýtnej povinnosti.

"10. Zrušiť ďalšie poplatky.

Ako prvé schvaľujem Váš názor na skryté poplatky. Avšak to, že píšete, že existuje iba jeden, nie je pravda.

Jeden z poplatkov má akurát Česká republika. Náš excelentný systém ich má celý A4 formát, medzi ktorými sú aj platby za e-mailové zaslanie výpisov. Stiahnuť si ich môžete na www.emyto.sk.

Keď si predstavím, aké nehorázne náklady na zaslania e-mailu má Skytoll, tak sa im ani nečudujem, že si to nechajú zaplatiť :-). Následne, Nemecko a Rakúsko nemá žiadne skryté náklady za zasielanie výpisov za prejdené úseky.

Nehoráznosť bola aj distribúcia OBU jednotiek v tzv. postpaid, kedy Skytoll mal aj na toto cenník. Pripomínam, že pri registrácii v Česku nám dodali OBU jednotky z Viedne grátis. Skytoll nám chcel účtovať poplatky za dodanie OBU jednotiek z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom."

Po mojej otázke adresovanej SkyTolu nastala zmena. Z cenníka a aj ostatných materiálov bola odstránená položka jedného € za zapožičanie palubnej jednotky, ktorá sa neúčtuje už od 1.1.2010. Len ju nestihli vymazať z cenníkov a návodov.

Dnes už nie je pri bežnom obchodnom styku zo SkyToll a ani NDS žiadny poplatok. Prepravca zaplatí zálohu, ktorá sa mu vráti a len za skutočne naúčtovanú vzdialenosť. V cene je aj doručenie daňového dokladu s prílohami. Užívateľ má navyše možnosť si cez webové rozhranie pozrieť podrobnosti.

Je pravda, že existuje cenník s poplatkami, ale tie sa netýkajú bežného stavu, ale len opätovného poskytnutia služby, keď niekto na druhej strane musí zasiahnuť alebo niečo vytlačiť a poslať klasickou poštou.

Tu musím podotknúť, že nastala zmena aj pri používaní platobných kariet a je akceptovaná väčšina bežne používaných kariet. Táto zmena nastala po problémoch na začiatku roka, ale informácia na webe sa zmenila teraz, keď došlo k odstráneniu  informácie o jedno € poplatku.

"11. Zníženie spotrebnej dane.

Znížením spotrebnej dane sa čiastočne znížili poplatky za mýto pre vnútroštátnych dopravcov. Nie však pre medzinárodnú dopravu.

V zrušení spotrebnej dane by som videl taktiež úľavu na nákladoch mýta pri zohľadnení nižších sadzieb za úhradu momentálne nastavených úsekov ciest I. triedy."

Áno, zníženie spotrebnej dane na naftu je určitá kompenzácia poplatkov za mýto, pričom poplatok cez mýto je oveľa adresnejší a platí aj na tranzitných dopravcov, ktorí tankovali v zahraničí.

Čo sa týka nižších sadzieb za cesty I. triedy, tak to je záležitosť politikov a ekonómov. Ja osobne som za 3 druhy sadzieb na cestách I. triedy.

Tam, kde sú súbežné diaľnice, tam musí byť cena motivačná pre jazdu po diaľnici. Tam, kde nie sú diaľnice, ale je tranzit, tam musí byť taká cena, aby sa na mýte čo to zarobilo. Tam, kde cesty I. triedy sú z titulu tranzitu nezaujímavé, tam by mala byť aspoň symbolická sadzba, aby vodiči nemali dilemu, ktorá cesta prvej triedy je spoplatnená a ktorá nie. Potom by bol v elektronickom výbere mýta systém hneď od začiatku.

"Verím, že mojím listom poukážem na skutočnosti, ktoré doposiaľ neodzneli a ktoré poukazujú na to, že zo strany štátu ide o zavádzanie a politizovanie celého škandálu, nakoľko čelný predstavitelia UNASu sa od politizovania celej kauzy dištancovali a všetky obvinenia vedia logicky vysvetliť.

V krátkej budúcnosti, po spustení e-mýta na cestách I. triedy, prinesieme ešte fakty, ktoré boli prisľúbené, avšak neboli doposiaľ naplnené.

7.2.2010 Ľuboš Suchý"

Nechcem sa opakovať v tom, že veľa vecí pri elektronickom výbere mýta nebolo domyslených a dopracovaných, že kompetentné organizácie strčili hlavu do piesku a nepočúvali nikoho. To bol fakt. Lenže odvtedy sa mnohé zmenilo. Niečo zásluhou štrajku autodopravcov, niečo rozhodnutím predsedu vlády a aj v samotných organizáciách SkyToll a NDS.

Dnes sa technické a organizačné problémy riešia pomerne rýchlo. Trochu kríva legislatíva, ale v sumáre možno povedať, že sa veci pohli k lepšiemu i keď viacero vecí ešte treba vyriešiť.

Je samozrejme otázne, ako dopadne spoplatnenie úsekov ciest I. triedy: či všetky alebo len niektoré, či jedna sadzba alebo viac. V tomto predvolebnom období nezáleží len na slovách technikov a ekonómov, ale hlavne na slovách politikov.

V každom prípade, elektronický výber mýta je trend, ktorému sa nevyhneme. Otázna je len technická dokonalosť systému a výška sadzieb podľa rôznych kategórií vozidiel, ciest a času.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...