Kapitoly budú viazať výdavky na dostavbu cesty

11. 06. 2008

Bratislava - V štátnom rozpočte sa opäť budú viazať výdavky. Objemovo však pôjde o oveľa menšiu čiastku v porovnaní s tými, ktoré viazaním výdavkov získavali vlády v posledných prípadoch. Kabinet Roberta Fica totiž v stredu schválil návrh ministerstva financií, na základe ktorého sú rezorty povinné viazať prostriedky určené na cestovné náhrady, z čoho sa má dofinancovať výstavba preložky štátnej cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná v sume 300 mil. Sk. Ide pritom o výstavbu dvojpruhovej cesty, ktorou sa zabezpečí cestné prepojenie regiónov Oravy a Kysúc v celkovej dĺžke 9,6 kilometra. "Stavba je v súčasnom období vo vysokom štádiu rozostavanosti a prioritou je odovzdanie stavby do užívania pred začatím zimného obdobia v roku 2008," konštatuje rezort financií.

Ministerstvo financií SR v schválenom návrhu konštatuje, že po prehodnotení aktuálneho stavu rozpočtu verejnej správy kvantifikovalo pre účely krytia tohto výdavkového titulu voľný priestor vo výdavkoch rozpočtovaných na cestovné náhrady v kapitolách na rok 2008. Základňou pre viazanie výdavkov štátneho rozpočtu na tento účel tak rezort financií stanovil tuzemské cestovné náhrady, zahraničné cestovné náhrady a cestovné náhrady. Z nich sa budú na dofinancovanie preložky cesty viazať výdavky na úrovni 34,38 %, čím sa získa uvedených 300 mil. Sk.

Výdavky na cestovné náhrady sa tak budú viazať všetkým kapitolám rovnakou mierou. Na dostavbu cesty tak paradoxne najväčšou mierou prispeje rezort obrany čiastkou 79,3 mil. Sk, nasledovaný ministerstvom zahraničných vecí, ktorý na uvedený účel bude musieť viazať prostriedky v sume 54,3 mil. Sk. Rezort dopravy, ktorý má výstavbu cestnej infraštruktúry na starosti, dá zo svojej kapitoly na dofinancovanie výstavby cesty medzi Novou Bystricou a Oravskou Lesnou len 9,6 mil. Sk. Vláda sa pritom na potrebe zabezpečenia prostriedkov na dofinancovanie preložky cesty uzniesla len minulý týždeň, vzhľadom na krátkosť času tak tento návrh neprešiel ani pripomienkovým konaním.

Viazanie výdavkov štátneho rozpočtu využíva vláda na zabezpečenie zdrojov pri neplnení štátneho rozpočtu alebo pri potrebe získania zdrojov na určité priority. Naposledy vládny kabinet viazal výdavky rozpočtu ešte v roku 2006 po nástupe novej vlády. Účelom tohto viazania bolo získanie prostriedkov na priority novej vlády v objeme 9,9 mld. Sk viazaním 10 % výdavkov kapitol štátneho rozpočtu. K viazaniu prostriedkov však pristúpil kabinet napríklad aj v roku 1998 kvôli výpadku príjmov štátneho rozpočtu, ale aj v roku 2003, keď vláda potrebovala takmer 1 mld. Sk na financovanie výstavby závodu automobilky PSA pri Trnave.

Podrobne monitorujeme:

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...