Kataster nestíha? Sťažujte sa

Banky zatiaľ sankcie nedávajú, ak nestihnete termín predloženia listu vlastníctva.

Stavebný boom na západnom Slovensku vystavuje miestne katastrálne úrady pretlaku žiadostí o vklad do katastra nehnuteľností. Hoci im zákon prikazuje zavkladovať dom, byt či záhradu do jedného mesiaca, personálne to nezvládajú. V niektorých okresoch sú na katastrálnych úradoch aj pol roka staré návrhy na vklad, a tak mnohí "majitelia" dlhé mesiace čakajú a počítajú straty. A to nielen času, prieťahy na katastri totiž nezriedka vytvárajú škodu, ktorá by sa dala požadovať od štátu súdnou cestou. Napríklad ste pred pol rokom kúpili byt. Chcete ho čím skôr prenajať, aby vám nestáli peniaze, transakcia si však vyžaduje list vlastníctva. A na ten stále márne čakáte.

Banky zatiaľ sankcie nevyrubujú

Mnohí klienti bánk majú v hypotekárnej zmluve zakotvenú povinnosť preukázať sa platným listom vlastníctva. Spravidla na to majú určený termín, napríklad pol roka od podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, na základe ktorého im banka pridelila hypotekárny úver. Po nedodržaní tohto termínu im môže uložiť tzv. sankčný úrok.

Podľa predstaviteľov bánk tak však zatiaľ nerobia, pretože objektívna zodpovednosť neleží na pleciach ich klientov. Michal Fúrik z Dexia banky hovorí, že tieto prieťahy na katastroch registrujú, svojich klientov však zatiaľ nesankcionujú, hoci na základe zmluvy by tak urobiť mohli. V prípade potreby dokážu po vzájomnej dohode s klientom termín predĺžiť tak, aby ich zákazník finančne neutrpel.

Kto nesie zodpovednosť?

Hoci patria katastrálne úrady pod gesciu ministerstva vnútra, to sa k tejto otázke nevyjadruje. Podľa Aleny Koišovej z komunikačného odboru rezortu, spadá problematika katastra pod Úrad geodézie, kartografie a katastra a nie pod zložky ministerstva vnútra. Tlačová tajomníčka úradu Vladimíra Pôbišová priznáva pomalé vybavovanie sťažností, neplnenie si zákonnej povinnosti sa však podľa nej zatiaľ na súde neriešilo. Úrad dosiaľ zaregistroval 341 sťažností na nedržanie lehoty, riešiť sa ich snaží urýchleným zavkladovaním dotknutých nehnuteľností. Pôbišová hovorí, že v prípade žaloby rozhodne o miere zodpovednosti súd.

Problém zdedilo nové vedenie

Riešenie tohto problému je podľa Pôbišovej dlhodobým cieľom úradu. S prieťahmi pri vkladaní do katastra sa potýkali aj predchádzajúce vedenia úradu, vývoj na realitnom trhu však situáciu ešte viac skomplikoval. Pôvodným riešením malo byť zvýšenie počtu zamestnancov o 200 ľudí, pre plány vlády na úsporu úradníkov však padlo. Pôbišová hovorí, že dnes sa plánujú prijať noví zamestnanci iba v najviac exponovanej Bratislave. "Katastrálny úrad posilníme o 20 zamestnancov, ktorí budú pracovať práve na vybavovaní žiadostí o vklad do katastra." K zlepšeniu situácie by podľa nej malo prispieť aj vytvorenie elektronickej podateľne a zavedenie elektronického podpisu.

Priestor na korupciu?

Zdĺhavé vybavovačky sú živnou pôdou pre korupciu. Ako protikorupčné opatrenie sa zaviedla možnosť zrýchleného konania za finančnú odplatu. Namiesto štandardných 2-tisíc korún zaplatíte 8-tisíc a váš návrh na vklad do katastra bude vykonaný do dvoch týždňov. Podľa Andrey Polačikovej z Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru to však nebolo dostatočné, keďže aj napriek tomu museli riešiť dva prípady korupcie. Oba sa stali na západnom Slovensku, kde zamestnanci katastra požadovali od občanov určité sumy, ktorými podmieňovali rýchlejšie vybavenie ich žiadostí. Najvyššie "všimné" bolo 5-tisíc korún. Vyššia suma sa nevyskytla, pretože by dosiahla hodnotu legálneho poplatku. Pri množstve žiadostí o vklad sa však dá predpokladať, že údaje o korupcii nie sú dostatočné, keďže v tomto prípade ide o obojstranne výhodný obchod.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.