Kauza diaľničný privádzač pokračuje sťažnosťou

30. 11. 1999

Zdroj: Danuša Dragulová-Faktorová, Denník Práca

Obálky s ponukami výberového konania na výstavbu časti diaľničného privádzača Prešov-západ, I. úsek - Ulica obrancov mieru - Škultétyho, ktoré boli otvorené 8. novembra, vyvolali viaceré pochybnosti. Spôsobuje ich cena, resp. zľava z nej. Všetky prihlásené spoločnosti pripravili ponuky v porovnateľnej cenovej hladine. Jedna z nich - Inžinierske stavby Košice - však zo svojej ceny ponúkla výraznú zľavu. Podrobnejšie sme o tejto problematike informovali pred niekoľkými dňami v článku O čo ide v tendri na privádzač Prešov.

Najnižšiu ponuku spomedzi zúčastnených dali Cestné stavby (CE), a. s., Košice. Ostatné cenové ponuky boli nasledovné: Hutné stavby 175,6 mil. Sk s DPH, Ekostav Michalovce 175,6 mil. Sk s DPH, CMR Prešov 179,4 mil. Sk s DPH, Cestné stavby, a. s., Košice 152,0 mil. Sk s DPH, Slovvia, a. s., 158,4 mil. Sk bez DPH (s DPH cca 174 mil. Sk), Inžinierske stavby, a. s., Košice 164,7 mil. Sk s DPH so zľavou z ceny na 118,9 mil. Sk.

Slovenská správa ciest (SSC), investorský útvar Košice, 17. novembra oznámil Inžinierskym stavbám Košice, že ich ponuka bola akceptovaná ako víťazná. CS Košice, ktoré dali najnižšiu cenovú ponuku, poukazovali na skutočnosť, že zľava Inžinierskych stavieb je v rozpore so zákonom i podmienkami tendra a vyslovili podozrenie z klientelizmu. Výsledok tendra sa nedozvedeli od vypisovateľa súťaže, ale z nášho denníka, na základe čoho podali 325. novembra sťažnosť na postup obstarávateľa na Krajský úrad (KÚ) Košice. Napriek tomu podľa našich zistení ešte včera ani na odbore kontroly, ani na odbore verejného obstarávania krajského úradu o sťažnosti nemali žiadne informácie. Dozvedeli sme sa len to, že KÚ je povinný sťažnosť vybaviť do 30 dní a v zložitejších prípadoch do 90 dní. Napokon sa pracovníci CS dopátrali svojej sťažnosti, ktorá bola v rukách vedúceho odboru kontroly.

CS v sťažnosti uvádzajú, že uchádzač uvedený pod č. 6 uvádza vo svojom súťažnom návrhu - na rozdiel od ostatných uchádzačov - ako jediný zľavu, o ktorej v pokynoch pre uchádzačov nie je ani zmienka, teda ani jednému uchádzačovi nebola daná možnosť predložiť zľavu. Zľava uchádzača č. 6 nemôže byť chápaná ani ako alternatívny návrh, pretože v tom prípade by uchádzač musel dodať obstarávateľovi všetky nevyhnutné informácie pre kompletné vyhodnotenia príslušného alternatívneho riešenia, vrátane výpočtov, technicko-kvalitatívnych podmienok, rozpisu cenových položiek, navrhovaného spôsobu výstavby, o v tomto prípade nebolo predložené.

Aritmetický priemer ponukových cien piatich uchádzačov je 171,6 mil. Sk s DPH. Zľavnená cena znamená 69,3% z priemernej ceny, zľava teda predstavuje 30,7%. Podľa CS Košice je to cena, za ktorú nie je možné stavbu realizovať. V uvedenom prípade vzniká neobvyklá zmluvná cena, ktorá pri posúdení v zmysle zákona č. 286/92 Zb., § 23, odstavec 6, bude ďalej znížená po prepočte o daň vo výške cca 13,7 mil. Sk.

CS Košice v sťažnosti poukazujú i na skutočnosť, že v predloženom súťažnom návrhu uchádzača č. 6 chýba podpis štatutárneho orgánu, teda predstavenstva, v dôsledku čoho nemal byť tento návrh v súlade s podmienkami súťaže vyhodnotený. Problematike zákona o verejnom obstarávaní sa od júla venujú aj odvetvové tripartitné rokovania. Čo teda na záležitosť tendrov hovorí predsedníčka OZ DOPRAVA Marta Brodzianska?

"Dohodli sme sa s ministerstvom dopravy, zväzom podnikateľov cestnej dopravy za účasti SSC na spoločných opatreniach s cieľom dôsledného uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní zo strany SSC a kontroly zo strany MDPT SR. Ide o to, aby bola zabezpečená objektivita. O tom, že nie je, svedčí aj skutočnosť, že partneri súhlasili so spoločnými opatreniami. Na opätovnom tripartitnom rokovaní 9. novembra sa konštatovalo, že závery z júla sa nenapĺňajú," uviedla M. Brodzianska. Plénum OZ DOPRAVA v piatok listom požiadalo viceprezidenta KOZ a podpredsedu RHSD Petra Gajdoša, aby predsedníctvo RHSD žiadalo stanovisko a postup riešenia pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní zo strany MDPT SR v pôsobnosti SSC. V liste je vyslovené podozrenie z klientelizmu, čo v tomto prípade má vplyv aj na zamestnanosť a likvidáciu zamestnávateľov. "Ide najmä o otázku ponukových cien, vyhodnocovaní súťaží - napr. stavby Voznická Skala Nová Baňa, živičné úpravy na piatich úsekoch v okrese Svidník, rekonštrukcia diaľničného mosta v Liptovskom Mikuláši," uvádza sa v liste.

Záležitosť privádzača Prešov postupuje v rôznych prúdoch. Vo včerajších popoludňajších hodinách sme dostali dôvernú informáciu, že napriek existujúcej sťažnosti na KÚ Košice by údajne malo na intervenciu KDH v Prešove dôjsť k podpísaniu zmluvy medzi SSC a Inžinierskymi stavbami Košice. Podľa našich informácií by zmluvu nad 100 mil. Sk mal podpísať generálny riaditeľ SSC. Ten je však podľa informácií z jeho sekretariátu služobne mimo republiky a vráti sa o týždeň. Riaditeľ investičného útvaru SSC Košice mal podľa našich zistení včera dovolenku. Generálny riaditeľ sekcie cestnej infraštruktúry MDPT SR Ing. Peter Barek sa rovnako včera vraj telefonicky informoval, či sťažnosť na KÚ bola naozaj podaná. Nám sa ho však nepodarilo zastihnúť. Najbližšie dni zrejme ukážu, či došlo, alebo nedošlo k podpísaniu zmluvy, a teda nakoľko mali naše indície reálny základ.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...