Kauza vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu sa dostane pred Ústavný súd SR

Rodina z Prešova sa v súvislosti s vyvlastňovaním nehnuteľností pre Nábrežnú komunikáciu obrátila na Krajský súd v Prešove, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení ich rodinného domu a priľahlého pozemku.

31. 01. 2002

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Rodina D r u t ar o v s k ý c h z Prešova sa v súvislosti s vyvlastňovaním nehnuteľností pre Nábrežnú komunikáciu obrátila na Krajský súd v Prešove, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení ich rodinného domu a priľahlého pozemku. V žalobe okrem iného namietali aj neústavnosť príslušných právnych predpisov, na základe ktorých prebieha vyvlastňovacie konanie a poskytuje sa náhrada za vyvlastnené nehnuteľnosti. Suma, ktorú štát v takýchto prípadoch poskytuje vyvlastneným, totiž zďaleka neodzrkadľuje ich reálnu hodnotu, čo je v rozpore s Ústavou SR. V zmysle ústavy totiž možno vyvlastňovať len za „primeranú náhradu“.

V stredu 30. januára 2002 dostali uznesenie Krajského súdu v Prešove, v ktorom súd uvádza, že pred samotným rozhodnutím o zákonnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia postúpi vec Ústavnému súdu, aby zaujal stanovisko k súladu časti stavebného zákona a vyhlášky o oceňovaní nehnuteľností s Ústavou SR. Súd v uznesení okrem iného konštatuje, že príslušná časť stavebného zákona, ako aj vyhlášky, na základe ktorých sa poskytujú náhrady za vyvlastňované nehnuteľnosti, nie je v súlade s čl. 1 a čl. 20 ods. 4 ústavy, „pretože nezohľadňuje princíp spravodlivosti za odňatie vlastníckeho práva, nakoľko náhradu stanovuje statickým spôsobom bez ohľadu na pohyb cien pozemkov na trhu“ a postupom podľa týchto právnych predpisov „nemožno dospieť k takej cene, ktorá by bola spravodlivá a adekvátna reálnej cene vyvlastnených nehnuteľností“.

Ústavný súd bude teda po prvýkrát v histórii priamo rozhodovať o súlade celého systému vyvlastňovania na Slovensku s ústavou. Výsledok tohto konania môže viesť k prevratnej zmene súčasného systému vyvlastňovania, kedy štát procesne jednoduchým spôsobom a za minimálne prostriedky pripravuje mnohých občanov o nehnuteľnosti pre často nedomyslené a nevhodné stavby.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...