Keď rozhoduje odpad

Právny štát opäť zneistel. Po viacerých pochybných záko­noch, ktoré parlament schválil napriek výhradám pre ich rozpor s ústavou, medzinárodnými zmluvami a európskym právom, nastúpila do akcie aj štátna správa a v Pezinku prevalcovala samosprávu aj obyvateľov mesta. Zámer vybudovať ďalšiu sklád­ku v Pezinku zvíťazil nad vôľou obyvateľov a predovšetkým nad právom a spravodlivosťou. Koncept je celkom jednoduchý: ak zákon nemožno dodržať, treba ho obísť, podliezť, pošliapať, tváriť sa, že neexistuje, a ak toto všetko nestačí – treba zatĺkať a utajovať.

Územný plán v Pezinku vylučuje novú skládku, čo by bola v právnom štáte neprekona­teľná prekážka na jej výstavbu. Ak však v konaní rozhoduje Krajský stavebný úrad v Bratislave, na čele ktorého stojí nominant Smeru priamo zainteresovaný na prevádzke novej skládky, nič nie je nemožné.

Odôvodniť takéto rozhodnutie je už ťažšie, asi preto úrad v rozpore so zákonom rozhodol, že ho utají – a to nielen pre verejnosť či ďalších účastníkov konania, ale dokonca aj pre mesto Pezinok, kde má skládka stáť. Vzhľadom na dôsledky spájajúce sa s rozhodnutím o umiestnení stavby však takéto utajenie znamená ignoráciu zákona a práv účastníkov konania. Keďže Pezinčania nepoznajú rozhodnutie o umiestnení skládky, nemohli sa k nemu ani vyjadriť. Mohli si len pobesedovať s investorom na ústnom konaní, avšak Slovenská inšpekcia životného prostredia ho zvolala netradične na Silvestra. Kedy bude takéto konanie nabudúce? Na Štedrý deň v čase polnočnej? Zvolajú ho na opačný koniec republiky? Ako ešte možno ľuďom skomplikovať uplatnenie ich práv?

Januárové rozhodnutie, ktoré zavŕšilo povoľovací proces, už ani neprekvapilo. Všetky ná­miet­ky účastníkov vrátane mesta boli odmietnuté ako neopodstatnené, neprípustné alebo sa na ne neprihliadalo. Celá fraška vyvrcholila ďalším rozhodnutím inšpekcie, podľa ktorého odvolanie proti povoleniu stavby skládky nemá odkladný účinok. Inými slovami – in­­­­špekcia odkázala Pezinku, že skôr, než by súd alebo iný štátny orgán odhalil nezákonnosť povoľova­cie­ho procesu, skládka bude postavená. Odkladný účinok odvolania je dôležitou súčasťou spravodlivého procesu a umožňuje účinne napraviť chy­by, ktoré mohol urobiť prvostupňový orgán. Vylúčiť odkladný účinok možno len vo vý­nimočnom prípade. Ním určite nie je fakt, že investor „nadobudol odplatne pozemky na stavbu skládky, dal vypracovať sú­visiace projektové dokumentácie, investoval do inžinierskej činnosti a právneho zastupovania, na čo všetko si obstaral prostriedky z externých zdrojov, ktoré je povinný vrátiť svojim veriteľom“. Tak to vyzerá, keď sú ekonomické záujmy investora nadradené nad ostatné.

Arogancia moci a svojvôľa rozhodovania sa stáva čoraz častejšou súčasťou nášho života. Štát občanov nechráni, ale kastuje – vyššie kasty so silným ekonomickým a politickým zázemím si realizujú svoje projekty, spodné kasty sú zadupávané a ignorované. S odvolaním sa na všeobecný záujem.

(Autorka je advokátka, spolupracuje so združením Via Iuris)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.