Keď rozhoduje odpad

Právny štát opäť zneistel. Po viacerých pochybných záko­noch, ktoré parlament schválil napriek výhradám pre ich rozpor s ústavou, medzinárodnými zmluvami a európskym právom, nastúpila do akcie aj štátna správa a v Pezinku prevalcovala samosprávu aj obyvateľov mesta. Zámer vybudovať ďalšiu sklád­ku v Pezinku zvíťazil nad vôľou obyvateľov a predovšetkým nad právom a spravodlivosťou. Koncept je celkom jednoduchý: ak zákon nemožno dodržať, treba ho obísť, podliezť, pošliapať, tváriť sa, že neexistuje, a ak toto všetko nestačí – treba zatĺkať a utajovať.

Územný plán v Pezinku vylučuje novú skládku, čo by bola v právnom štáte neprekona­teľná prekážka na jej výstavbu. Ak však v konaní rozhoduje Krajský stavebný úrad v Bratislave, na čele ktorého stojí nominant Smeru priamo zainteresovaný na prevádzke novej skládky, nič nie je nemožné.

Odôvodniť takéto rozhodnutie je už ťažšie, asi preto úrad v rozpore so zákonom rozhodol, že ho utají – a to nielen pre verejnosť či ďalších účastníkov konania, ale dokonca aj pre mesto Pezinok, kde má skládka stáť. Vzhľadom na dôsledky spájajúce sa s rozhodnutím o umiestnení stavby však takéto utajenie znamená ignoráciu zákona a práv účastníkov konania. Keďže Pezinčania nepoznajú rozhodnutie o umiestnení skládky, nemohli sa k nemu ani vyjadriť. Mohli si len pobesedovať s investorom na ústnom konaní, avšak Slovenská inšpekcia životného prostredia ho zvolala netradične na Silvestra. Kedy bude takéto konanie nabudúce? Na Štedrý deň v čase polnočnej? Zvolajú ho na opačný koniec republiky? Ako ešte možno ľuďom skomplikovať uplatnenie ich práv?

Januárové rozhodnutie, ktoré zavŕšilo povoľovací proces, už ani neprekvapilo. Všetky ná­miet­ky účastníkov vrátane mesta boli odmietnuté ako neopodstatnené, neprípustné alebo sa na ne neprihliadalo. Celá fraška vyvrcholila ďalším rozhodnutím inšpekcie, podľa ktorého odvolanie proti povoleniu stavby skládky nemá odkladný účinok. Inými slovami – in­­­­špekcia odkázala Pezinku, že skôr, než by súd alebo iný štátny orgán odhalil nezákonnosť povoľova­cie­ho procesu, skládka bude postavená. Odkladný účinok odvolania je dôležitou súčasťou spravodlivého procesu a umožňuje účinne napraviť chy­by, ktoré mohol urobiť prvostupňový orgán. Vylúčiť odkladný účinok možno len vo vý­nimočnom prípade. Ním určite nie je fakt, že investor „nadobudol odplatne pozemky na stavbu skládky, dal vypracovať sú­visiace projektové dokumentácie, investoval do inžinierskej činnosti a právneho zastupovania, na čo všetko si obstaral prostriedky z externých zdrojov, ktoré je povinný vrátiť svojim veriteľom“. Tak to vyzerá, keď sú ekonomické záujmy investora nadradené nad ostatné.

Arogancia moci a svojvôľa rozhodovania sa stáva čoraz častejšou súčasťou nášho života. Štát občanov nechráni, ale kastuje – vyššie kasty so silným ekonomickým a politickým zázemím si realizujú svoje projekty, spodné kasty sú zadupávané a ignorované. S odvolaním sa na všeobecný záujem.

(Autorka je advokátka, spolupracuje so združením Via Iuris)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...