Kedysi vyberal mýto, teraz žiada od mesta milióny za pozemky

Podnikateľ ponúkol Prešovu predaj a žiada vyrovnanie.

PREŠOV. Kontroverzný prešovský podnikateľ Peter Jarkovský ponúkol mestu odpredaj pozemku, ktorý vlastní pod cestou na Strojníckej ulici a žiada aj zaplatenie náhrady za jeho užívanie.

Spolu by tak mohlo ísť až o takmer dva milióny eur.

Spory okolo tohto pozemku sa ťahajú takmer 20 rokov.

O ponuke odkúpenia súkromného pozemku pod cestou hlasovali poslanci na poslednom zasadnutí prešovského zastupiteľstva.

Na Strojníckej sa kedysi vyberalo aj mýto

„Mýtnica so spustenými rampami na prešovskej Strojníckej ulici bránila v prejazde autám a mestskej hromadnej doprave. Nejde o prvý prípad tohto druhu. Podnikateľ Peter Jarkovský je vo vyše dvojročnom spore s mestom Prešov o vlastníctvo k pozemku a k vozovke,“ začína sa text článku z mája v roku 2005.

Bol to vtedy už druhý počin vyberania mýta súkromníkom na tejto ulici.

Vodiči osobných áut platili prvýkrát v roku 2004 mužom v búdke s rampou ešte 20 korún, šoféri nákladných áut 30, neskôr v máji sa suma zvýšila na 30, resp. 50 korún.

Na mieste boli vtedy zástupcovia mesta, mestská aj štátna polícia. Tá vtedy nezasahovala, keďže nemohla vstúpiť na súkromný pozemok.

Nakoniec mýtnicu odstránili Technické služby mesta Prešov za asistencie mestskej polície.

Minulý rok prehralo mesto súdny spor

Podnikateľ Jarkovský je známy tým, že skupuje pozemky, ktorými potom blokuje plány mesta.

Stalo sa tak nielen pri ceste na Strojníckej ulici, kde sídlia mnohé firmy, ale aj na pozemku pri cintoríne, zastávke MHD na Šafárikovej ulici či prístupovej ceste pri Delni smerom k priemyselnému parku Záborské.

Od mesta žiadal zámenu pozemkov alebo ponúkal odkúpenie.

Po dlhých rokoch sa meno kontroverzného podnikateľa skloňovalo opäť na prešovskom zastupiteľstve v roku 2019.

Mesto totiž prehralo súdny spor na krajskom súde a malo vyplatiť Jarkovskému 171-tisíc eur kvôli pozemku na ulici Pod Skalkou, kde je na súkromnom pozemku postavená cesta.

Vtedajší hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst povedal, že sa týmto rozhodnutím otvorila Pandorina skrinka, keďže je mnoho takýchto prípadov, kedy mesto využíva súkromné pozemky.

Zastupiteľstvo riešilo ponuku aj v máji

Meno podnikateľa sa skloňovalo na zastupiteľstve aj koncom mája tohto roka.

Mestu Prešov bola doručená ponuka na odkúpenie, resp. zámenu súkromných pozemkov na Strojníckej, ktoré užíva mesto.

Ide o výmeru vyše 11-tisíc metrov štvorcových.

Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby podľa materiálov neodporúčal odkúpenie, resp. zámenu.

„Na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa sa nachádzajú verejno-prospešné stavby, ktoré boli postavené ešte v čase pred nadobudnutím týchto pozemkov do jeho súkromného vlastníctva. Kupujúci - žiadateľ vtedy musel vedieť, že kupuje pozemok, na ktorom je postavená verejno-prospešná stavba. Jeho ponuka na zámenu je pre mesto nevýhodná, navyše ako výmenu žiada mestské pozemky, pričom na niektorých sú opäť verejno-prospešné stavby. Ide o verejné priestranstvá, ktoré na základe uznesenia z roku 2016 schváleného MsZ sú vyňaté z procesu predaja," odôvodnil odbor vo svojom stanovisku.

Odbor financií a mestského majetku však odkúpenie odporučil schváliť s tým, že ide o majetkovprávne vysporiadanie nehnuteľností zastavaných verejnoprospešnou stavbou.

„Žiadateľ si voči mestu Prešov uplatnil náhradu za užívanie pozemkov v súdnych konaniach na Okresnom súde Prešov, kde žiada náhradu za obdobie od 1. 7. 2012 do 29. 2. 2020 v celkovej výške 1 043 918 eur. S navrhovanou kúpnou cenou však nesúhlasíme a navrhujeme vypracovať vlastný znalecký posudok,“ vyjadril sa v stanovisku odbor majetku.

Dodal, že ak žiadateľ nebude súhlasiť s navrhovanou cenou mesta, je možné podať návrh na vyvlastnenie.

Peniaze chce za predaj aj užívanie pozemku

Žiadateľ mestu navrhol cenu 911-tisíc eur za predaj pozemku a odvolal sa na znalecký posudok s aktualizovanou všeobecnou hodnotou k novembru 2019.

„Podmienkou majetkovoprávneho vysporiadania zo strany žiadateľa, t. j. predaja pozemkov, je však aj zaplatenie náhrady za užívanie predmetných pozemkov spolu s úrokom z omeškania,“ vysvetľujú materiály pre poslancov.

Komisia pre disponovanie s majetkom mesta neschválila navrhovanú zámenu parciel, ale súhlasila s odkúpením pozemkov.

Rovnako sa k tomu postavila aj mestská rada.

Poslanci teda dostali na stôl materiál, v ktorom mali schváliť návrh na odkúpenie za cenu v zmysle znaleckého posudku, vypracovaného mestom Prešov.

Keďže cena nebola konkrétna, poslanci nakoniec schválili pozmenený návrh s podmienkou stanovenia ceny posudkom a až následné opätovné schválenie prevodu zastupiteľstvom už aj s ňou.

Za návrh hlasovalo 20 poslancov, zdržali sa piati, nehlasoval jeden a nikto nebol proti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...