Kedysi vyberal mýto, teraz žiada od mesta milióny za pozemky

Podnikateľ ponúkol Prešovu predaj a žiada vyrovnanie.

PREŠOV. Kontroverzný prešovský podnikateľ Peter Jarkovský ponúkol mestu odpredaj pozemku, ktorý vlastní pod cestou na Strojníckej ulici a žiada aj zaplatenie náhrady za jeho užívanie.

Spolu by tak mohlo ísť až o takmer dva milióny eur.

Spory okolo tohto pozemku sa ťahajú takmer 20 rokov.

O ponuke odkúpenia súkromného pozemku pod cestou hlasovali poslanci na poslednom zasadnutí prešovského zastupiteľstva.

Na Strojníckej sa kedysi vyberalo aj mýto

„Mýtnica so spustenými rampami na prešovskej Strojníckej ulici bránila v prejazde autám a mestskej hromadnej doprave. Nejde o prvý prípad tohto druhu. Podnikateľ Peter Jarkovský je vo vyše dvojročnom spore s mestom Prešov o vlastníctvo k pozemku a k vozovke,“ začína sa text článku z mája v roku 2005.

Bol to vtedy už druhý počin vyberania mýta súkromníkom na tejto ulici.

Vodiči osobných áut platili prvýkrát v roku 2004 mužom v búdke s rampou ešte 20 korún, šoféri nákladných áut 30, neskôr v máji sa suma zvýšila na 30, resp. 50 korún.

Na mieste boli vtedy zástupcovia mesta, mestská aj štátna polícia. Tá vtedy nezasahovala, keďže nemohla vstúpiť na súkromný pozemok.

Nakoniec mýtnicu odstránili Technické služby mesta Prešov za asistencie mestskej polície.

Minulý rok prehralo mesto súdny spor

Podnikateľ Jarkovský je známy tým, že skupuje pozemky, ktorými potom blokuje plány mesta.

Stalo sa tak nielen pri ceste na Strojníckej ulici, kde sídlia mnohé firmy, ale aj na pozemku pri cintoríne, zastávke MHD na Šafárikovej ulici či prístupovej ceste pri Delni smerom k priemyselnému parku Záborské.

Od mesta žiadal zámenu pozemkov alebo ponúkal odkúpenie.

Po dlhých rokoch sa meno kontroverzného podnikateľa skloňovalo opäť na prešovskom zastupiteľstve v roku 2019.

Mesto totiž prehralo súdny spor na krajskom súde a malo vyplatiť Jarkovskému 171-tisíc eur kvôli pozemku na ulici Pod Skalkou, kde je na súkromnom pozemku postavená cesta.

Vtedajší hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst povedal, že sa týmto rozhodnutím otvorila Pandorina skrinka, keďže je mnoho takýchto prípadov, kedy mesto využíva súkromné pozemky.

Zastupiteľstvo riešilo ponuku aj v máji

Meno podnikateľa sa skloňovalo na zastupiteľstve aj koncom mája tohto roka.

Mestu Prešov bola doručená ponuka na odkúpenie, resp. zámenu súkromných pozemkov na Strojníckej, ktoré užíva mesto.

Ide o výmeru vyše 11-tisíc metrov štvorcových.

Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby podľa materiálov neodporúčal odkúpenie, resp. zámenu.

„Na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa sa nachádzajú verejno-prospešné stavby, ktoré boli postavené ešte v čase pred nadobudnutím týchto pozemkov do jeho súkromného vlastníctva. Kupujúci - žiadateľ vtedy musel vedieť, že kupuje pozemok, na ktorom je postavená verejno-prospešná stavba. Jeho ponuka na zámenu je pre mesto nevýhodná, navyše ako výmenu žiada mestské pozemky, pričom na niektorých sú opäť verejno-prospešné stavby. Ide o verejné priestranstvá, ktoré na základe uznesenia z roku 2016 schváleného MsZ sú vyňaté z procesu predaja," odôvodnil odbor vo svojom stanovisku.

Odbor financií a mestského majetku však odkúpenie odporučil schváliť s tým, že ide o majetkovprávne vysporiadanie nehnuteľností zastavaných verejnoprospešnou stavbou.

„Žiadateľ si voči mestu Prešov uplatnil náhradu za užívanie pozemkov v súdnych konaniach na Okresnom súde Prešov, kde žiada náhradu za obdobie od 1. 7. 2012 do 29. 2. 2020 v celkovej výške 1 043 918 eur. S navrhovanou kúpnou cenou však nesúhlasíme a navrhujeme vypracovať vlastný znalecký posudok,“ vyjadril sa v stanovisku odbor majetku.

Dodal, že ak žiadateľ nebude súhlasiť s navrhovanou cenou mesta, je možné podať návrh na vyvlastnenie.

Peniaze chce za predaj aj užívanie pozemku

Žiadateľ mestu navrhol cenu 911-tisíc eur za predaj pozemku a odvolal sa na znalecký posudok s aktualizovanou všeobecnou hodnotou k novembru 2019.

„Podmienkou majetkovoprávneho vysporiadania zo strany žiadateľa, t. j. predaja pozemkov, je však aj zaplatenie náhrady za užívanie predmetných pozemkov spolu s úrokom z omeškania,“ vysvetľujú materiály pre poslancov.

Komisia pre disponovanie s majetkom mesta neschválila navrhovanú zámenu parciel, ale súhlasila s odkúpením pozemkov.

Rovnako sa k tomu postavila aj mestská rada.

Poslanci teda dostali na stôl materiál, v ktorom mali schváliť návrh na odkúpenie za cenu v zmysle znaleckého posudku, vypracovaného mestom Prešov.

Keďže cena nebola konkrétna, poslanci nakoniec schválili pozmenený návrh s podmienkou stanovenia ceny posudkom a až následné opätovné schválenie prevodu zastupiteľstvom už aj s ňou.

Za návrh hlasovalo 20 poslancov, zdržali sa piati, nehlasoval jeden a nikto nebol proti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.