Kolaudácia Auparku môže byť ohrozená

Kolaudácia košického Auparku môže byť ohrozená len niekoľko dní pred plánovaným otvorením tohto nákupného centra.

27. 10. 2011

Ako informoval právny zástupca spoločnosti REALMAN Ľubomír Niedelský, už 7. septembra zrušil Najvyšší súd (NS) SR rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov a stavieb tejto spoločnosti.

Podľa Niedelského takéto rozhodnutie môže oddialiť kolaudáciu samotného Auparku v dôsledku nedoriešenia vlastníckych práv pod nájazdovými rampami do nákupného centra a obmedziť dopravnú premávku na Námestí osloboditeľov, pretože časť komunikácie postavil developer na nevyvlastnených pozemkoch ako čiernu stavbu a doteraz sa právoplatne nerozhodlo o včas podanom odvolaní vlastníka pozemkov proti rozhodnutiu o jej dodatočnom zlegalizovaní. „V praxi to znamená, že celá doprava by mala byť z nezlegalizovanej komunikácie odstránená,“ povedal Niedleský.

Pozemky a stavby spoločnosti REALMAN, ktorá okrem iného vlastní aj susediace Obchodné centrum (OC)Horizont, vyvlastnil Krajský stavebný úrad v Košiciach v máji 2009. Celkovo išlo o približne 1100 štvorcových metrov pozemkov, na ktorých sa vybudovala komunikácia a išlo pri tom o investíciu vyvolanú stavbou Nákupného centra Aupark.

Najvyšší súd dal za pravdu vlastníkom pozemkov, keď konštatoval, že k vyvlastneniu došlo preto, lebo to záujem Auparku, aj keď ten neustále deklaroval, že ide o verejný záujem. Na nezákonnosť takéhoto vyvlastňovania upozorňoval majiteľ pozemku od začiatku. Konateľ REALMANu Lai Vu Chu pripustil, že sa s investorom chceli dohodnúť.

„Nemali sme však vôbec možnosť. Predniesli svoje predstavy o kúpnej cene so slovami, že buď to akceptujeme, alebo nás vyvlastnia,“ povedal Vu Chu. Spresnil, že spoločnosť výstavbou komunikácie neutrpela škodu len tým, že im bol nezákonne vyvlastnený pozemok, ale aj tým, že realizátor stavby zlikvidoval parkovisko pred OC Horizont bez búracieho povolenia a znemožnil tiež prístup k ich majetku. Hovorca HB Reavis Group Slovakia, investora projektu Aupark v Košiciach, Roman Karabelli k problému uviedol, že investor nemá zatiaľ žiadnu vedomosť o takomto rozsudku NS SR. „K ďalšiemu postupu sa vyjadríme až keď nám rozhodnutie súdu bude právoplatne doručené. Na tomto mieste by sme však radi zdôraznili, že sme v tomto spore neboli žalovanou stranou, iba prizvaným účastníkom konania. V spore spoločnosť REALMAN žaluje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za právoplatnosť rozhodnutia o vyvlastnení. Predmetný vyvlastnený pozemok sa nenachádza pod stavbou nákupno-zábavného centra Aupark, iba čiastkovo zasahuje do novej verejnej komunikácie, ktorej výstavbu sme po dohode s mestom Košice financovali,“ dodal Karabelli.

Podľa Niedelského však rozhodnutie najvyššieho súdu významne mení práva a povinnosti Auparku, pretože výstavba komunikácie bola v ich kompetencii, pozemky boli vyvlastnené v ich prospech a hotovú komunikáciu mali za symbolickú cenu previesť po skolaudovaní na mesto Košice. „Sme prístupní dohode, ale budeme sa dožadovať naplnenia našich práv. Ak by malo dôjsť k dodatočnému odpredaju pozemkov, bude to za trhovú cenu, ktorá bude platiť v čase predaja, dnes nie som schopný povedať, koľko to bude,“ doplnil ďalej konateľ REALMANu Vu Chu.

Mesto košice už rozhodnutie najvyššieho súdu dostalo. "O vyvlastňovaní bude nanovo rozhodovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Mesto Košice musí teraz počkať na nové rozhodnutie v správnom konaní," reagovala hovorkyňa mesta Martina Viktorínová. Výstavba košického Auparku za 93 miliónov eur v centre mesta sa začala s niekoľkoročným omeškaním. Výstavbu zdržali najmä rokovania o vedení nových ciest a vysporiadanie pozemkov. Nákupné centrum by sa malo, podľa pôvodných plánov, pre verejnosť otvoriť 10. novembra.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...