Komentár: Z občanov sa môžu stať bezdomovci

13. 12. 2007

Súčasní držitelia moci prijali zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Čo tento schválený zákon priniesol občanovi? Odpovedá advokátka Eva Kováčechová.

V súvislosti s výstavbou niektorých ciest mu skrátil lehoty na podanie vyjadrení a odvolania, umožnil stavebníkovi diaľnic predkladať nedostatočnú a vadnú dokumentáciu, zjednodušil konania na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, povolil úradom, aby v rozhodovaní menej zohľadňovali verejné záujmy a práva účastníkov. Predovšetkým však urobil z vlastníkov nehnuteľností, ktoré stoja v ceste diaľnici či rýchlostnej komunikácii, vlastníkov druhej kategórie. Stali sa z nich účastníci konania s neporovnateľne menšími právami ako má iný účastník - stavebník.

Zákon umožňuje, aby štát urobil z ľudí bezdomovcov. Ak vlastník domu nebude súhlasiť s podmienkami jeho výkupu na účely výstavby diaľnice, stavebník už nebude musieť čakať na výsledok vyvlastňovacieho konania. Naopak, začne stavať na cudzom. Vlastník sa zatiaľ ocitne na ulici (resp. na stavenisku) a stane sa z neho bezdomovec s určitým obnosom peňazí na svojom účte. O tom, či je poskytnutá finančná náhrada za jeho nehnuteľnosti dostatočná alebo či si štát nevzal viac, než mal, sa bude rozhodovať až neskôr. Stavebníkovi stačí predložiť právoplatné vyvlastňovacie rozhodnutie v kolaudačnom konaní. Právoplatné rozhodnutie však môže ešte preskúmať nezávislý a nestranný súd v dvojinštančnom konaní, takže konečné rozhodnutie o vyvlastnení môže vlastník obdržať až niekoľko rokov po hrdom otvorení diaľničného úseku. Štát sa zbavil ťarchy zodpovednosti za spravodlivé vysporiadanie vlastníckych vzťahov (a náhrad s tým súvisiacich) v neprospech vlastníkov. Stavebníkovi ide predovšetkým o to, aby mohol stavať. Akonáhle má stavebné povolenie, neexistuje dôvod (ani zákonný prostriedok), ktorý by ho nútil urýchlene a korektne vysporiadať vlastnícke práva.

Výsledkom vyvlastňovacieho konania však napokon môže byť rozhodnutie, ktorým sa nepovolí vyvlastnenie, alebo ktorým sa povolí vyvlastnenie len v menšom rozsahu. Súd tiež môže rozhodnúť, že poskytnutá finančná náhrada bola nedostatočná. V prípade už neexistujúcich nehnuteľností možno len ťažko predpokladať, čo bude nasledovať.

Vlastniť pozemok či dom nie je zločin. Presne tak sa však k vlastníkom správajú predkladatelia a schvaľovatelia zákona. Z občanov urobili špekulantov (minister Vážny), aktivistov, ktorých nejaké vyhlásenia politické špičky absolútne nezaujímajú (premiér Fico), účastníkov, ktorí v konaniach spôsobujú obštrukcie (dôvodová správa k zákonu). Z obetí sa stala škodná. Nikto z nich ani na okamih neriešil, že títo vlastníci prinášajú obeť v prospech verejného záujmu už len tým, že proti svojej vôli prichádzajú o domov. Cudzie nehnuteľnosti nie sú pre zástancov zákona problém, neohrozí totiž ich vinice, amfiteátre ani iné developerské záujmy.

Zákon je falošný, neférový a nespravodlivý - je obrazom jeho predkladateľov.

Autorka spolupracuje s občianskym združením Via Iuris.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...