Komentár: Z občanov sa môžu stať bezdomovci

13. 12. 2007

Súčasní držitelia moci prijali zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Čo tento schválený zákon priniesol občanovi? Odpovedá advokátka Eva Kováčechová.

V súvislosti s výstavbou niektorých ciest mu skrátil lehoty na podanie vyjadrení a odvolania, umožnil stavebníkovi diaľnic predkladať nedostatočnú a vadnú dokumentáciu, zjednodušil konania na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, povolil úradom, aby v rozhodovaní menej zohľadňovali verejné záujmy a práva účastníkov. Predovšetkým však urobil z vlastníkov nehnuteľností, ktoré stoja v ceste diaľnici či rýchlostnej komunikácii, vlastníkov druhej kategórie. Stali sa z nich účastníci konania s neporovnateľne menšími právami ako má iný účastník - stavebník.

Zákon umožňuje, aby štát urobil z ľudí bezdomovcov. Ak vlastník domu nebude súhlasiť s podmienkami jeho výkupu na účely výstavby diaľnice, stavebník už nebude musieť čakať na výsledok vyvlastňovacieho konania. Naopak, začne stavať na cudzom. Vlastník sa zatiaľ ocitne na ulici (resp. na stavenisku) a stane sa z neho bezdomovec s určitým obnosom peňazí na svojom účte. O tom, či je poskytnutá finančná náhrada za jeho nehnuteľnosti dostatočná alebo či si štát nevzal viac, než mal, sa bude rozhodovať až neskôr. Stavebníkovi stačí predložiť právoplatné vyvlastňovacie rozhodnutie v kolaudačnom konaní. Právoplatné rozhodnutie však môže ešte preskúmať nezávislý a nestranný súd v dvojinštančnom konaní, takže konečné rozhodnutie o vyvlastnení môže vlastník obdržať až niekoľko rokov po hrdom otvorení diaľničného úseku. Štát sa zbavil ťarchy zodpovednosti za spravodlivé vysporiadanie vlastníckych vzťahov (a náhrad s tým súvisiacich) v neprospech vlastníkov. Stavebníkovi ide predovšetkým o to, aby mohol stavať. Akonáhle má stavebné povolenie, neexistuje dôvod (ani zákonný prostriedok), ktorý by ho nútil urýchlene a korektne vysporiadať vlastnícke práva.

Výsledkom vyvlastňovacieho konania však napokon môže byť rozhodnutie, ktorým sa nepovolí vyvlastnenie, alebo ktorým sa povolí vyvlastnenie len v menšom rozsahu. Súd tiež môže rozhodnúť, že poskytnutá finančná náhrada bola nedostatočná. V prípade už neexistujúcich nehnuteľností možno len ťažko predpokladať, čo bude nasledovať.

Vlastniť pozemok či dom nie je zločin. Presne tak sa však k vlastníkom správajú predkladatelia a schvaľovatelia zákona. Z občanov urobili špekulantov (minister Vážny), aktivistov, ktorých nejaké vyhlásenia politické špičky absolútne nezaujímajú (premiér Fico), účastníkov, ktorí v konaniach spôsobujú obštrukcie (dôvodová správa k zákonu). Z obetí sa stala škodná. Nikto z nich ani na okamih neriešil, že títo vlastníci prinášajú obeť v prospech verejného záujmu už len tým, že proti svojej vôli prichádzajú o domov. Cudzie nehnuteľnosti nie sú pre zástancov zákona problém, neohrozí totiž ich vinice, amfiteátre ani iné developerské záujmy.

Zákon je falošný, neférový a nespravodlivý - je obrazom jeho predkladateľov.

Autorka spolupracuje s občianskym združením Via Iuris.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.