Komentár: Z občanov sa môžu stať bezdomovci

13. 12. 2007

Súčasní držitelia moci prijali zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Čo tento schválený zákon priniesol občanovi? Odpovedá advokátka Eva Kováčechová.

V súvislosti s výstavbou niektorých ciest mu skrátil lehoty na podanie vyjadrení a odvolania, umožnil stavebníkovi diaľnic predkladať nedostatočnú a vadnú dokumentáciu, zjednodušil konania na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, povolil úradom, aby v rozhodovaní menej zohľadňovali verejné záujmy a práva účastníkov. Predovšetkým však urobil z vlastníkov nehnuteľností, ktoré stoja v ceste diaľnici či rýchlostnej komunikácii, vlastníkov druhej kategórie. Stali sa z nich účastníci konania s neporovnateľne menšími právami ako má iný účastník - stavebník.

Zákon umožňuje, aby štát urobil z ľudí bezdomovcov. Ak vlastník domu nebude súhlasiť s podmienkami jeho výkupu na účely výstavby diaľnice, stavebník už nebude musieť čakať na výsledok vyvlastňovacieho konania. Naopak, začne stavať na cudzom. Vlastník sa zatiaľ ocitne na ulici (resp. na stavenisku) a stane sa z neho bezdomovec s určitým obnosom peňazí na svojom účte. O tom, či je poskytnutá finančná náhrada za jeho nehnuteľnosti dostatočná alebo či si štát nevzal viac, než mal, sa bude rozhodovať až neskôr. Stavebníkovi stačí predložiť právoplatné vyvlastňovacie rozhodnutie v kolaudačnom konaní. Právoplatné rozhodnutie však môže ešte preskúmať nezávislý a nestranný súd v dvojinštančnom konaní, takže konečné rozhodnutie o vyvlastnení môže vlastník obdržať až niekoľko rokov po hrdom otvorení diaľničného úseku. Štát sa zbavil ťarchy zodpovednosti za spravodlivé vysporiadanie vlastníckych vzťahov (a náhrad s tým súvisiacich) v neprospech vlastníkov. Stavebníkovi ide predovšetkým o to, aby mohol stavať. Akonáhle má stavebné povolenie, neexistuje dôvod (ani zákonný prostriedok), ktorý by ho nútil urýchlene a korektne vysporiadať vlastnícke práva.

Výsledkom vyvlastňovacieho konania však napokon môže byť rozhodnutie, ktorým sa nepovolí vyvlastnenie, alebo ktorým sa povolí vyvlastnenie len v menšom rozsahu. Súd tiež môže rozhodnúť, že poskytnutá finančná náhrada bola nedostatočná. V prípade už neexistujúcich nehnuteľností možno len ťažko predpokladať, čo bude nasledovať.

Vlastniť pozemok či dom nie je zločin. Presne tak sa však k vlastníkom správajú predkladatelia a schvaľovatelia zákona. Z občanov urobili špekulantov (minister Vážny), aktivistov, ktorých nejaké vyhlásenia politické špičky absolútne nezaujímajú (premiér Fico), účastníkov, ktorí v konaniach spôsobujú obštrukcie (dôvodová správa k zákonu). Z obetí sa stala škodná. Nikto z nich ani na okamih neriešil, že títo vlastníci prinášajú obeť v prospech verejného záujmu už len tým, že proti svojej vôli prichádzajú o domov. Cudzie nehnuteľnosti nie sú pre zástancov zákona problém, neohrozí totiž ich vinice, amfiteátre ani iné developerské záujmy.

Zákon je falošný, neférový a nespravodlivý - je obrazom jeho predkladateľov.

Autorka spolupracuje s občianskym združením Via Iuris.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...