Komunikácie pri trase rýchlocesty odľahčili

Vyše 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R4 spojí Košice s maďarskou hranicou. Na trase po Milhosť bude vybudovaných 14 mostných objektov, dve mimoúrovňové križovatky a takmer dva kilometre protihlukových stien.

Výstavba KOŠICE - MILHOSŤ

Košice - Rýchlostná komunikácia povedie cez katastre obcí Šebastovce, Valaliky, Haniska, Sokoľany, Seňa, Kechnec, Perín a Milhosť, pričom v Kechneci rozdelí priemyselnú zónu na dve časti. Dobudovanie dopravnej infraštruktúry zvýši atraktivitu celého regiónu i z pohľadu investorov.

Obce si trochu vydýchli

Práve obyvateľov spomínaných obcí najviac zaťažuje výstavba, najmä doprava materiálu po jestvujúcich komunikáciách. To bol jeden z dôvodov, prečo sa zhotoviteľ rozhodol pre ekologickejší spôsob dopravy, menej zaťažujúci životné prostredie. Kamenivo dopravuje z lomu Ruskov do obce Haniska po železničnej trati. Za deň privezú dve súpravy po 20 vagónov s nosnosťou 50 ton, to znamená 2 000 ton.

"Takto sa dopravia dve tretiny materiálu, čím sa výrazne odbremenili cesty od ťažkých nákladných vozidiel. Hlavná navážka sa bude robiť v tomto a do polroka budúceho roka, dokedy sa musí urobiť gro zemných prác na telese cesty. Potom už budú nasledovať práce, ktoré nebudú také náročné na dopravu a od hluku ochráni tamojších obyvateľov aj protihluková stena. Železnice nám vyšli v ústrety. Vykládka sa nachádza asi 200 m za železničnou stanicou, v tesnej blízkosti trasy, vzdialenej asi 300 metrov. Štátne a obecné cesty využívame iba v nevyhnutnom rozsahu," uviedol projektový manažér spoločnosti Skanska SK Ivan Gajdoš.

Most už stavajú

Podľa vyjadrenia zhotoviteľa stavebného diela, ktoré si vyžiada približne 78 miliónov eur, práce, ktoré sa po desiatich rokoch príprav začali v lete minulého roka, pokračujú v súlade s harmonogramom. Stavať sa začal aj najväčší mostný objekt ponad širokorozchodnú trať.

Rýchlostná cesta je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku. Via Baltica má viesť od Baltického až po Čierne more v Rumunsku a Stredozemné v Grécku. Ešte sa nebudujú. Slovenská R4 umožní aj napojenie na celoeurópsku diaľničnú sieť cez Maďarsko, kde je vybudovaná diaľnica od Miskolca smer Budapešť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.