Kontrolu na odbore dopravy krajského úradu prerušili

27. 11. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Uplynul viac ako mesiac od času, kedy odbor kontroly na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove mal preveriť postup pracovníkov odboru dopravy a cestného hospodárstva (OD a CH) pri vydaní stavebného povolenia v súvislosti s výstavbou Nábrežnej komunikácie. Ich postup totiž Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo viacerých ustanoveniach stavebného zákona považuje za hrubé porušenie nielen zákona, ale aj správneho poriadku. To bol dôvod na zrušenie vydaného stavebného povolenia.

Keďže situáciu sledujeme už dlhé mesiace, nehovoriac o následnej petícii za odvolanie vedúceho spomínaného odboru Jaroslava Greguša, ktorú mimochodom podpísalo 854 občanov, zaujímalo nás stanovisko krajského prednostu. Opýtali sme sa, či je už kontrola skončená. "Možno moja odpoveď neuspokojí niektorých ľudí, ale kontrola na odbore dopravy bola prerušená. Podľa všeobecne platných právnych predpisov pokračuje stavebné konanie. Odbor kontroly ma upozornil, že v prípade, keby urobili závery už teraz, prejudikovali by ich ďalšie rozhodnutia a zasahovali do nich. Preto som kontrolu ukončil. V každom prípade prijmeme v rámci zákonných možností isté sankcie vo vzťahu k vedúcemu odboru Gregušovi," povedal nám včera prednosta Jozef Polačko. Odmietol však pojem sankcia konkretizovať. Zdôraznil, že v prípade miery zodpovednosti ostatných pracovníkov odboru, posúdia ju až po ukončení obnoveného stavebného konania a následne kontroly. Na otázku, či bude nové konanie viesť a podpisovať opäť vedúci odboru dopravy J. Greguš, prednosta razantne odpovedal, že KÚ nemá iný orgán.

Opýtali sme sa ho tiež na jeho názor na petíciu a čo odkáže ľuďom, ktorí ju podpísali, hoci sme si uvedomovali, že na odpoveď ešte existuje časová lehota. V tej súvislosti podotkol, že ho zaujímajú názory obyvateľov Prešova a petíciu si dôkladne preštudoval. Zároveň podotkol, že značná časť petície je podpísaná obyvateľmi Žiliny, Prievidze, ako aj iných slovenských miest a tým prikladá menšiu váhu. "Chápem nespokojnosť dotknutých ľudí. Budú vyvodené sankcie, ale o ich forme a miere som zatiaľ nerozhodol. Na otázku splnenia, alebo nesplnenia požiadavky petičného výboru, nemôžem odpovedať," konštatoval. Na druhej strane pripomenul, že je otázne, či rozviazanie pracovného pomeru, na základe hrubého porušenia pracovnej disciplíny, teda jediného paragrafu, ktorý v tomto prípade umožňuje zákonník práce, by obstálo pred súdom. "Neviem, či by bolo akceptované to, že som niekoho prepustil len preto, že urobil nekvalitnú prácu a dôsledkom bola petícia. Musím to dôsledne zvážiť," argumentoval prednosta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...