Kontrolu na odbore dopravy krajského úradu prerušili

27. 11. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Uplynul viac ako mesiac od času, kedy odbor kontroly na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove mal preveriť postup pracovníkov odboru dopravy a cestného hospodárstva (OD a CH) pri vydaní stavebného povolenia v súvislosti s výstavbou Nábrežnej komunikácie. Ich postup totiž Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo viacerých ustanoveniach stavebného zákona považuje za hrubé porušenie nielen zákona, ale aj správneho poriadku. To bol dôvod na zrušenie vydaného stavebného povolenia.

Keďže situáciu sledujeme už dlhé mesiace, nehovoriac o následnej petícii za odvolanie vedúceho spomínaného odboru Jaroslava Greguša, ktorú mimochodom podpísalo 854 občanov, zaujímalo nás stanovisko krajského prednostu. Opýtali sme sa, či je už kontrola skončená. "Možno moja odpoveď neuspokojí niektorých ľudí, ale kontrola na odbore dopravy bola prerušená. Podľa všeobecne platných právnych predpisov pokračuje stavebné konanie. Odbor kontroly ma upozornil, že v prípade, keby urobili závery už teraz, prejudikovali by ich ďalšie rozhodnutia a zasahovali do nich. Preto som kontrolu ukončil. V každom prípade prijmeme v rámci zákonných možností isté sankcie vo vzťahu k vedúcemu odboru Gregušovi," povedal nám včera prednosta Jozef Polačko. Odmietol však pojem sankcia konkretizovať. Zdôraznil, že v prípade miery zodpovednosti ostatných pracovníkov odboru, posúdia ju až po ukončení obnoveného stavebného konania a následne kontroly. Na otázku, či bude nové konanie viesť a podpisovať opäť vedúci odboru dopravy J. Greguš, prednosta razantne odpovedal, že KÚ nemá iný orgán.

Opýtali sme sa ho tiež na jeho názor na petíciu a čo odkáže ľuďom, ktorí ju podpísali, hoci sme si uvedomovali, že na odpoveď ešte existuje časová lehota. V tej súvislosti podotkol, že ho zaujímajú názory obyvateľov Prešova a petíciu si dôkladne preštudoval. Zároveň podotkol, že značná časť petície je podpísaná obyvateľmi Žiliny, Prievidze, ako aj iných slovenských miest a tým prikladá menšiu váhu. "Chápem nespokojnosť dotknutých ľudí. Budú vyvodené sankcie, ale o ich forme a miere som zatiaľ nerozhodol. Na otázku splnenia, alebo nesplnenia požiadavky petičného výboru, nemôžem odpovedať," konštatoval. Na druhej strane pripomenul, že je otázne, či rozviazanie pracovného pomeru, na základe hrubého porušenia pracovnej disciplíny, teda jediného paragrafu, ktorý v tomto prípade umožňuje zákonník práce, by obstálo pred súdom. "Neviem, či by bolo akceptované to, že som niekoho prepustil len preto, že urobil nekvalitnú prácu a dôsledkom bola petícia. Musím to dôsledne zvážiť," argumentoval prednosta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...