Košičania húfne predávajú pozemky pre R2

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) skupuje pozemky pod budúcim juhovýchodným obchvatom Košíc R2. V obciach organizuje informačné stretnutia pre ľudí. Tí s odpredajom pozemkov súhlasia, najviac ich zajíma, kadiaľ rýchlocesta pôjde.

KOŠICE. Vlastníkov pozemkov oslovuje NDS listami, no usporadúva aj stretnutia s občanmi.

Jedno z nich sa uskutočnilo v pondelok v kultúrnom dome v Krásnej, kam prišli stovky Krásňanov.

Väčšinu ich zaujímalo, kadiaľ presne R2 pôjde a ktorú časť ich parciel chce spoločnosť odkúpiť.

Iba každý stý vlastník chcel vyjednávať cenu. Tá je za meter štvorcový pozemku v Krásnej 43,03 eura.

„Rozprávam sa s ľuďmi, ale nepoznám nikoho tu v Krásnej, kto by nechcel odpredať pozemok. Aj ja chcem, len som už starší, tak dúfam, že sa dožijem aj vyplatenia peňazí. Diaľnica bude hlavne pre mladých, pre našich vnukov,“ hovorí pán Imrich Andel.

„Škoda, že neodkúpili viac“

Aj Jozef sa výstavbe R2 teší.

„Aspoň budú naše ulice prázdnejšie, odbremení sa trochu doprava. A čo by mi pomohlo, keby som aj protestoval? Vyvlastnili by ma a dali by mi ešte menej peňazí ako teraz.“

František so švagrinou sa tiež chceli dozvedieť informácie z prvej ruky.

„Prišli sme si len prekontrolovať, či máme všetky papiere v poriadku a zistili sme, že áno. Budeme od cesty ďaleko, takže hluk nám nebude prekážať. Tieto pozemky sme dakedy dávno mali ako polia, stále sme tam mali niečo posadené. Ale posledné roky tam hospodárilo družstvo.“

Rudolf Gordoľ tiež s odpredajom súhlasí.

„Dostali sme domov návrh kúpno-predajnej zmluvy. Prišli sme sa akurát opýtať, či neberú viac z pozemkov, ktoré tam máme okolo, lebo čo už my s nimi budeme robiť? Ale ani oni ich nechcú. Iba toto odkupujú, čo im treba na cestu.“

Na druhý deň sa uskutočnilo stretnutie vo Valalikoch.

Starosta Štefan Petrík (KDH) povedal, že bolo pozvaných 200 obyvateľov. Niektorí majú pozemky vo Valalikoch, iní v katastri susediacej obce Barca.

„Táto rýchlocesta bola nakreslená v plánoch už od 80. rokov, preto sme rátali s tým, že raz bude. Má ísť zhruba 200 metrov pred zastavaným územím Valalík. Inde to ani nemôže byť. Neviem o tom, že by boli nejakí vlastníci pozemkov proti. Za meter štvorcový majú dostať 16,60 eura.“

Úsek pri Košiciach má prioritu

Rýchlostná cesta R2 od Budimíra po Moldavu je rozdelená na dva úseky – R2 Moldava nad Bodvou – Šaca (18 km) a R2  Šaca – Košické Oľšany (23,825 km).

Najväčšiu prioritu by mal dostať aj úsek medzi Šacou a Košickými Oľšanmi (cez U. S. Steel, Šebastovce a Krásnu), ktorý sa pri odbočke súčasnej cesty I/50 na Hrašovík napojí na už vtedy hotový úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce.

Odbremení tak Košice od akejkoľvek tranzitnej nákladnej dopravy.

„Táto časť obchvatu Košíc je hneď prvý úsek od veľkej mestskej aglomerácie, kam dochádzajú ľudia za prácou. Preto bude určite hotová ako jedna z prvých zo zatiaľ nepostavených častí R2. Teraz ešte nevieme, či sa budú tento alebo iné úseky financovať zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček (Smer).

S výstavbou by sa malo začať nie koncom roka 2018, ako to bolo plánované, ale skôr.

Sumu dostanú po vklade do katastra

Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková nám odpovedala, že pozemky vykupuje ako stavebné.

„Suma za odkúpenie pozemku je daná znaleckým posudkom. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov uzatváraním zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách. Ak vlastník zmluvu podpíše, bude s ním uzatvorená kúpna zmluva, na základe ktorej bude podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností a následne po povolení vkladu Okresným úradom, katastrálnym odborom bude vlastníkovi vyplatená celková dohodnutá kúpna cena zo zmluvy.

V prípade, že majitelia majú otázky a chcú sa poradiť, môžu kontaktovať Národnú diaľničnú spoločnosť, Investičný odbor Prešov, Nám. Mládeže 3, 080 01 Prešov.“

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...