Košickí poslanci odvolajú viceprimátora a budú rokovať o Auparku

29. 07. 2008

Košice – Poslanci košického mestského zastupiteľstva v stredu na mimoriadnom rokovaní prerokujú odvolanie jedného námestníka primátora. Ako pre agentúru SITA dnes uviedol viceprimátor Mikuláš Čečko, udeje sa tak v súlade s novelou Zákona o meste Košice, podľa ktorej má mať mesto len dvoch námestníkov primátora. Podľa materiálov zverejnených na internete z funkcie bude od 1. augusta odvolaný námestník primátora Jozef Filipko (SMK). Súčasne dlhodobo uvoľnia jedného poslanca pre výkon funkcie, ktorý bude de facto zastávať post námestníka.

Ďalším bodom rokovania mimoriadneho zastupiteľstva má byť návrh nájmu pozemkov pre výstavbu Auparku a určenie formy dopravného riešenia Námestia osloboditeľov v súvislosti s výstavbou Auparku. Ako vyplýva z predložených materiálov, mesto predkladá poslancom návrh na prenájom mestských pozemkov s rozlohou 2 351 m2, ktorých účtovná hodnota je 1,88 mil. Sk (62 404.56 €) na 99 rokov s právom prednostnej kúpy. Nájomné navrhuje vo výške 752 korún (25 €) za štvorcový meter na rok. Bez týchto pozemkov nemôže investor stavať.

Zároveň mesto v návrhu na uznesenie k tomuto bodu určuje, že doprava na Námestí osloboditeľov v súvislosti s výstavbou Auparku sa vyrieši rekonštrukciou komunikácií medzi križovatkami Jantárová-Palackého-Protifašistických bojovníkov a Štúrova-Mojmírova, južným okrajom Námestia osloboditeľov, s podmienkou bezkolízneho priechodu pre chodcov v priestore križovania s Južnou triedou na náklady AUPARK Košice, spol. s. r.o.

V súvislosti s výstavbou Auparku občianske združenie Spolok na podporu skrášľovania Košíc vyzýva odporcov výstavby Auparku na Námestí osloboditeľov, aby prišli na rokovanie zastupiteľstva žiadať, aby tento bod bol stiahnutý a aby mestských poslancov vyzvali o tom nerokovať. Podľa ich názoru by bolo najlepšie, keby sa Aupark staval v nejakej inej lokalite a nie na Námestí osloboditeľov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...