Kradnúť sa nemá ani s dobrým úmyslom

Ani verejný záujem neznamená, že slušnosť sa musí skloniť pred hrubosťou.

Stretla som nedávno priateľku advokátku. S trochou irónie a cynizmu povedala, že kým bude vládnuť súčasná koalícia, advokáti majú o robotu postarané. Zákon o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic zrejme zamestná nielen právnikov.

Je to vážny zákon, najmä preto, že nie je o diaľniciach, ale o charaktere štátu. Je o tom aký je vzťah štátu k individuálnym právam a k občianskym slobodám. Zákon je o tom, že k žiadosti o stavebné povolenie netreba priložiť doklad o tom, že investor je vlastníkom, ale stačí doložiť úkon na získanie vlastníctva. A možno začať stavať. Alebo búrať. Súčasťou stavebného povolenia sú totiž aj všetky súvisiace rozhodnutia teda aj povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať. Vlastník bude mať platný list vlastníctva, investor bude mať v ruke stavebné povolenie. Čo si počne polícia, keď pri konflikte bude vážiť, ktorý z dvoch platných, navzájom sa popierajúcich, dokumentov je platnejší. Je takmer isté, že takéto spory skončia pred ústavným súdom a dokonca v Štrasburgu.

Schopnosť rýchlo pozemky vykúpiť alebo aspoň skrátiť proces vyvlastnenia, nahradí štát aroganciou moci a hochštaplersky sa spoľahne na to, že do kolaudácie všetko stihne.

Výstavba diaľnic sa pravdepodobne nikdy a nikde nevyhne konfliktu medzi verejným záujmom a individuálnymi právami. Cesta je nepochybne verejný záujem, pred ktorým individuálne záujmy ustupujú.  Neznamená to, že slušnosť sa musí skloniť pred hrubosťou.

Zákon o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic zapadá do mozaiky viacerých právnych predpisov, ktorými vláda preferuje verejný záujem spôsobom, ktorý vyvoláva pochybnosť o ústavnosti a istotu o neslušnosti.

Slovensko diaľnice potrebuje, ale nie za každú cenu. Najmä nie za cenu obetovania základných hodnôt. Kradnúť sa nemá ani s dobrým úmyslom.

Zákon zakladá riešenie, ktoré je v konečnom dôsledku v rozpore s verejným záujmom. V rozpore s verejným záujmom preto, pretože zneistí investorov.  Jedným z indikátorov pri rozhodovaní investorov je spôsob akým sa krajina správa k vlastníckemu právu a ako chráni vlastníctvo.

Argument, že výnimočná situácia vyžaduje výnimočné postupy je slabučký a nedôveryhodný. Pre šliapanie po vlastníckych právach je dnes ospravedlnením diaľnica. Zajtra ním môže byť jadrová elektráreň, pozajtra iný projekt.

Vládnu koalíciu netreba upodozrievať z toho, že chce dať prácu právnikom. Robí to nechtiac a aj zle.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...