Kradnúť sa nemá ani s dobrým úmyslom

Ani verejný záujem neznamená, že slušnosť sa musí skloniť pred hrubosťou.

Stretla som nedávno priateľku advokátku. S trochou irónie a cynizmu povedala, že kým bude vládnuť súčasná koalícia, advokáti majú o robotu postarané. Zákon o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic zrejme zamestná nielen právnikov.

Je to vážny zákon, najmä preto, že nie je o diaľniciach, ale o charaktere štátu. Je o tom aký je vzťah štátu k individuálnym právam a k občianskym slobodám. Zákon je o tom, že k žiadosti o stavebné povolenie netreba priložiť doklad o tom, že investor je vlastníkom, ale stačí doložiť úkon na získanie vlastníctva. A možno začať stavať. Alebo búrať. Súčasťou stavebného povolenia sú totiž aj všetky súvisiace rozhodnutia teda aj povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať. Vlastník bude mať platný list vlastníctva, investor bude mať v ruke stavebné povolenie. Čo si počne polícia, keď pri konflikte bude vážiť, ktorý z dvoch platných, navzájom sa popierajúcich, dokumentov je platnejší. Je takmer isté, že takéto spory skončia pred ústavným súdom a dokonca v Štrasburgu.

Schopnosť rýchlo pozemky vykúpiť alebo aspoň skrátiť proces vyvlastnenia, nahradí štát aroganciou moci a hochštaplersky sa spoľahne na to, že do kolaudácie všetko stihne.

Výstavba diaľnic sa pravdepodobne nikdy a nikde nevyhne konfliktu medzi verejným záujmom a individuálnymi právami. Cesta je nepochybne verejný záujem, pred ktorým individuálne záujmy ustupujú.  Neznamená to, že slušnosť sa musí skloniť pred hrubosťou.

Zákon o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic zapadá do mozaiky viacerých právnych predpisov, ktorými vláda preferuje verejný záujem spôsobom, ktorý vyvoláva pochybnosť o ústavnosti a istotu o neslušnosti.

Slovensko diaľnice potrebuje, ale nie za každú cenu. Najmä nie za cenu obetovania základných hodnôt. Kradnúť sa nemá ani s dobrým úmyslom.

Zákon zakladá riešenie, ktoré je v konečnom dôsledku v rozpore s verejným záujmom. V rozpore s verejným záujmom preto, pretože zneistí investorov.  Jedným z indikátorov pri rozhodovaní investorov je spôsob akým sa krajina správa k vlastníckemu právu a ako chráni vlastníctvo.

Argument, že výnimočná situácia vyžaduje výnimočné postupy je slabučký a nedôveryhodný. Pre šliapanie po vlastníckych právach je dnes ospravedlnením diaľnica. Zajtra ním môže byť jadrová elektráreň, pozajtra iný projekt.

Vládnu koalíciu netreba upodozrievať z toho, že chce dať prácu právnikom. Robí to nechtiac a aj zle.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.