Kradnúť sa nemá ani s dobrým úmyslom

Ani verejný záujem neznamená, že slušnosť sa musí skloniť pred hrubosťou.

Stretla som nedávno priateľku advokátku. S trochou irónie a cynizmu povedala, že kým bude vládnuť súčasná koalícia, advokáti majú o robotu postarané. Zákon o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic zrejme zamestná nielen právnikov.

Je to vážny zákon, najmä preto, že nie je o diaľniciach, ale o charaktere štátu. Je o tom aký je vzťah štátu k individuálnym právam a k občianskym slobodám. Zákon je o tom, že k žiadosti o stavebné povolenie netreba priložiť doklad o tom, že investor je vlastníkom, ale stačí doložiť úkon na získanie vlastníctva. A možno začať stavať. Alebo búrať. Súčasťou stavebného povolenia sú totiž aj všetky súvisiace rozhodnutia teda aj povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať. Vlastník bude mať platný list vlastníctva, investor bude mať v ruke stavebné povolenie. Čo si počne polícia, keď pri konflikte bude vážiť, ktorý z dvoch platných, navzájom sa popierajúcich, dokumentov je platnejší. Je takmer isté, že takéto spory skončia pred ústavným súdom a dokonca v Štrasburgu.

Schopnosť rýchlo pozemky vykúpiť alebo aspoň skrátiť proces vyvlastnenia, nahradí štát aroganciou moci a hochštaplersky sa spoľahne na to, že do kolaudácie všetko stihne.

Výstavba diaľnic sa pravdepodobne nikdy a nikde nevyhne konfliktu medzi verejným záujmom a individuálnymi právami. Cesta je nepochybne verejný záujem, pred ktorým individuálne záujmy ustupujú.  Neznamená to, že slušnosť sa musí skloniť pred hrubosťou.

Zákon o mimoriadnych opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic zapadá do mozaiky viacerých právnych predpisov, ktorými vláda preferuje verejný záujem spôsobom, ktorý vyvoláva pochybnosť o ústavnosti a istotu o neslušnosti.

Slovensko diaľnice potrebuje, ale nie za každú cenu. Najmä nie za cenu obetovania základných hodnôt. Kradnúť sa nemá ani s dobrým úmyslom.

Zákon zakladá riešenie, ktoré je v konečnom dôsledku v rozpore s verejným záujmom. V rozpore s verejným záujmom preto, pretože zneistí investorov.  Jedným z indikátorov pri rozhodovaní investorov je spôsob akým sa krajina správa k vlastníckemu právu a ako chráni vlastníctvo.

Argument, že výnimočná situácia vyžaduje výnimočné postupy je slabučký a nedôveryhodný. Pre šliapanie po vlastníckych právach je dnes ospravedlnením diaľnica. Zajtra ním môže byť jadrová elektráreň, pozajtra iný projekt.

Vládnu koalíciu netreba upodozrievať z toho, že chce dať prácu právnikom. Robí to nechtiac a aj zle.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...