Kraj podal námietku voči výstavbe rýchlostnej komunikácie R1

04. 11. 2010

Žilina - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dnes podal na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR námietky voči zneniu záverečného stanoviska v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri výstavbe úseku rýchlostnej komunikácie R1 - I/59 Banská Bystrica - hranica kraja - Ružomberok (D1). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Zuzana Muchová.

V celom procese posudzovania stavby R1 na životné prostredie neboli podľa Muchovej aj napriek závažnosti dostatočne riešené pripomienky ŽSK. Preto ŽSK požiadal o zopakovanie procesu posudzovania vplyvov dopravnej stavby 'I/59 Banská Bystrica hranica kraja Ružomberok (D1)' na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, povedala Muchová.

ŽSK podal ako dotknutý orgán podľa Muchovej sedem námietok. Koncepčné riešenie posudzovanej stavby R1 nie je v súlade s plnením medzinárodných dohovorov. S trasovaním cesty diaľničného alebo rýchlostného typu R1 v úseku Banská Bystrica hranica kraja Ružomberok nie je v žiadnej schválenej sieti európskej úrovne vôbec uvažované a nestanovuje to žiadny právoplatný dokument adekvátnej legislatívnej úrovne, uvádza sa v námietkach.

Podľa ŽSK žiadna z doteraz spracovaných technických alebo porovnávacích štúdií nedokázala opodstatnenosť návrhu rýchlostnej cesty na úseku medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Dopravno-inžinierska analýza pre stavbu (R1) Banská Bystrica hranica kraja Ružomberok (D1) uvádza nekorektné údaje o prognózovanej dopravnej záťaži. V porovnaní s platnou záväznou metodikou je šesť zo šiestich relevantných údajov dopravnej záťaže rýchlostnej cesty R1 a cesty I/59 k roku 2040 nadhodnotených v rozsahu 28 až 77 percent, konštatuje ŽSK.

Ďalej samosprávny kraj namieta, že navrhovaná trasa dopravnej stavby I/59 Banská Bystrica hranica kraja Ružomberok (D1) nie je v súlade s platnou Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS) v oblasti osídlenia a sídelnej štruktúry a v oblasti dopravy a územného rozvoja Slovenska. Návrh trasovania uvedenej dopravnej stavby je podľa ŽSK v rozpore s platným Územným plánom VÚC Žilinského kraja v znení jeho platných zmien a doplnkov a navrhovaná trasa priamo zasahuje do chránených území.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.