Krajskí úradníci sa pri vydaní stavebného povolenia „sekli" v dvanástich paragrafoch

25. 10. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Ešte v máji tohto roku po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii sa primátor Juraj Kopčák pred novinármi vyjadril, že stavebné konanie na odbore dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove rozhodne o rýchlosti postupu prác na 0,7 až 0,9 kilometri.

Vtedy podotkol, že Oto D r u t a r o v s k ý (jeden z asanantov, ktorý sa ako jediný doposiaľ nedohol s kompetentnými orgánmi - pozn. red.) sa iste proti rozhodnutiu odboru dopravy odvolá a to stavbu zdrží. Bol však presvedčený, že najneskôr v júli bude pokračovať.

Pomaly sa však končí október a nie je to tak. Proti stavebnému konaniu sa totiž neodvolal len pán D r u t a r o v s k ý, ale ďalších i 13 ľudí, nehovoriac o tom, že konanie sa dotklo 130 účastníkov. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR, presnejšie odbor štátnej cestnej správy, posúdilo ich pripomienky a ako sme sa včera dozvedeli, vo výrokovej časti zrušuje rozhodnutie odboru dopravy a cestného hospodárstva na KÚ z júna tohto roku. V rozhodnutí totiž porušili ustanovenia 12 paragrafov správneho poriadku, ako aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Riaditeľka spomínaného odboru na MDPaT SR Ing. Gabriela Korbačková v odôvodnení uviedla, že KÚ vydal v júni rozhodnutie, ktorým povoľuje stavbu I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa, proti ktorému 14 účastníkov podalo odvolanie v zákonom stanovenej lehote s návrhom zrušiť ho. O pripomienkach niektorých účastníkov budeme neskôr čitateľov informovať podrobnejšie, ale vo všeobecnosti vyjadrili nesúhlas s posudzovaním ich požiadaviek zo strany stavebníka, namietali nerešpektovanie územného rozhodnutia, ale najmä vydanie stavebného povolenia aj napriek Rozhodnutiu odboru životného prostredia na KÚ zo dňa 11. 6. 2001 o vyhovení protestu krajského prokurátora, ktorým došlo k zrušeniu rozhodnutia o vyvlastnení. Nehovoriac o odložení vykonateľnosti rozhodnutia na základe uznesenia Krajského súdu v Prešove o vyvlastnení jedného z účastníkov.

Suma sumárum, príslušný odbor nerešpektoval príliš veľa zákonných ustanovení. Otázkou je prečo postupoval v rozpore so správnym poriadkom a stavebným zákonom. "Po preštudovaní predloženého spisového materiálu ministerstvo konštatuje, že žiadosť s predloženými dokladmi a dokumentáciou má nedostatky. Napríklad nekompletné územné rozhodnutie, chýba originálny geometrický plán stavby, v časti projektovej dokumentácie nie je preukázané, že ju vypracovala oprávnená osoba na projektovanie. Ďalej, v dokumentácii je nedostatočne riešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou. Navrhovaný pojazdný chodník nie je definovaný v cestnom zákone, ani v platných technických normách," uviedla Korbačková s podrobným vysvetlením, ako mal príslušný odbor postupovať. Medzi iným aj to, že zrušením rozhodnutí o vyvlastnení zaniklo žiadateľovi vlastnícke právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

V závere uviedla, že proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať a zdôraznila: "Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodnení ministerstvo napadnuté rozhodnutie zrušuje z dôvodu, že predložený spisový materiál nie je jednoznačný a dostačujúci pre spoľahlivé zistenie stavu veci. Od vydania a doručenia rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa vlastníckych práv k pozemkom, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie, preto ministerstvo vracia uvedenú vec prvostupňovému orgánu, teda stavebnému úradu na nové prerokovanie a rozhodnutie."

Na ťahu sú teraz krajskí štátni úradníci a, samozrejme, zaujímalo nás, ako budú ďalej postupovať. S vedúcim odboru dopravy a cestného hospodárstva sa nám nepodarilo skontaktovať a jeho zástupca Stanislav Ondirko, ktorý, ako sme sa dozvedeli, bude so spismi ďalej pracovať, bol u lekára. O názor sme teda požiadali vedúceho odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove Mariána Harčaríka. "V otázke stavebného povolenia nie sme kompetentní rozhodovať. Náš odbor konal ako prvý v súvislosti s územným konaním a to bolo tiež napadnuté na prokuratúre aj na ministerstve. Uplynulý týždeň som dostal stanoviská, že územné rozhodnutie je v poriadku a nie je dôvod na jeho zrušenie, alebo opravu."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...