Krajský súd v kauze precedentného vyvlastnenia vyniesol verdikt v prospech rodiny

26. 08. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Krajský súd v Prešove včera vyniesol rozsudok v precedentnej kauze vyvlastnenia majetku pre Nábrežnú komunikáciu. Predseda senátu JUDr. Peter Šamo rozhodol, že súd ruší rozhodnutia vtedajšieho odboru životného prostredia na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove z roku 2001, ako aj toho istého odboru na Okresnom úrade v Prešove v spojení s následnými opravným uznesením. Vec vracia žalovanej strane, teda nástupníckej organizácii, ktorou je Krajský stavebný úrad (KSÚ) na ďalšie konanie. V odôvodnení predseda senátu uviedol, že krajský súd sa stotožnil so všetkými dôvodmi žaloby, najmä s nesúladom rozhodnutia s Územným plánom sídelného útvaru mesta Prešov, ďalej s tým, že dôvody na vyvlastnenie neboli dostatočné a potvrdil uznesenie Ústavného súdu SR v tom, že náhrada za vyvlastnený majetok nebola posúdená podľa platného zákona. Voči rozsudku sa môže žalovaná strana, teda KSÚ odvolať na Najvyšší súd SR do 30 dní od jeho doručenia.

Boj rodiny D r u t a r o v s k ý c h za spravodlivosť mal teda svoj zmysel a svoje práva zákonným spôsobom obhájili. Otázkou je, čo bude nasledovať. Celá procedúra rozhodovania sa totiž musí začať znova a D r u t a r o v s k í majú zo šesťročného kontaktu s úradmi svoje skúsenosti. "Uvidíme, či sú poučiteľní. Všetok ten čas bol zbytočne premárnený, stali sa chyby, ktoré nemuseli byť. Sme na bode nula a na ťahu je investor, teda Slovenská správa ciest. S návrhom by mali prísť oni," povedal nám po skončení pojednávania Oto D r u t a r o v s k ý. Ich právnej zástupkyne Evy Kovačechovej sme sa opýtali, ako je spokojná s výrokom súdu a či neočakáva, že môžu nastať v riešení kauzy ďalšie prieťahy. Napokon, na vynesenie tohto verdiktu čakali žalobcovia takmer štyri roky. "Som spokojná. Rozsudok je jasný, najmä v súvislosti s nálezom Ústavného súdu čo sa týka vyvlastňovania podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465 z roku 1991, kde sa konštatovalo, že od roku 1996 ju nebolo možné použiť na vyvlastňovanie nehnuteľností. Považujem to za jednoznačné víťazstvo žalobcov."

Krajský stavebný úrad v Prešove, ako nástupnícku organizáciu zastupovala Božena Vargová, ktorá, mimochodom, predtým pracovala na odbore životného prostredia KÚ. Preto bolo dosť prekvapujúce jej vystupovanie, až nepripravenosť reagovať na otázky súdu. Trvala na stanovisku KÚ, že úrad postupoval podľa platného právneho predpisu a súdu navrhla žalobu zamietnuť. Komentovala aj nález ÚS SR a to asi v tom zmysle, že v čase rozhodovania vo veci vyvlastnenia majetku rodiny D r u t a r o v s k ý c h zákon platil a zmenil sa až v júli 2003, kedy sa mala uplatniť trhová cena. Na otázku predsedu senátu, ako mohol úrad vyvlastniť majetok bez preukázania a preskúmania vlastníckych práv, čo bol sporný moment v stanovisku KÚ, len pokrčila ramenami.

Faktom je, že od ministerstva až po štátne úrady na nižšom stupni len v tejto jedinej kauze už bolo prehratých niekoľko súdnych sporov. Úhradu súdnych trov, čo sú desiatky tisíc korún, však zaplatíme my všetci. Daňoví poplatníci. Stalo sa. No na svete je už zákon o osobnej zodpovednosti úradníka za zlé rozhodnutie poškodzujúce občana, alebo inštitúcie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...