Krajský úrad v Prešove uznal nezákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pre Nábrežnú komunikáciu a zrušil ho

02. 07. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Výstavba tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove si vyžaduje záber pozemkov vlastníkov a obyvateľov ulice Pod Kalváriou. Investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC). Táto štátna organizácia sa ani neunúvala vstúpiť do priamych rokovaní s vlastníkmi pozemkov a dohodnúť sa s nimi na výkupe alebo zámene ich pozemkov. Namiesto toho podala návrh Okresnému úradu v Prešove na vyvlastnenie pozemkov za cenu podľa vyhlášky z roku 1991. Okresný úrad návrhu bez pripomienok vyhovel a rukou vedúceho odboru životného prostredia Mariána Harčaríka pozemky vlastníkov 12. júna 2000 vyvlastnil. Vlastníci sa odvolali, namietajúc určenie neprimeranej náhrady a mnohé vážne porušenia zákona, avšak Krajský úrad v Prešove, rukou vedúceho odboru životného prostredia Františka Kurillu, všetky odvolania zamietol ako neoddôvodnené a potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu v plnom rozsahu.

Rozhodnutie sa stalo pravoplatné a SSC si začala uplatňovať vlastnícke práva k vyvlastneným pozemkom. Krajská prokuratúra v Prešove podala dňa 25. apríla 2001 prokurátorský protest proti rozhodnutiu Krajského úradu v Prešove a aj proti rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove. Prokurátor v proteste konštatuje závažné porušenie šesťnástich ustanovení piatich zákonov a žiada rozhodnutia zrušiť (podrobnosti sú v článku Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!).

Po prieťahoch, keď sa Krajský úrad zdráhal protestu vyhovieť a požiadal prokuratúru o predĺženie zákonej lehoty na vybavenie protestu, ktorej paradoxne Krajská prokuratúra bez opory v zákone vyhovela, napokon Krajský úrad v Prešove rozhodol. Dňa 11. júna 2001 vydal rozhodnutie, ktorým nezákonné rozhodnutie Okresného úradu v Prešove o vyvlastnení zrušuje.

Čo ďalej?

Krajský úrad v Prešove po zrušení nezákonného rozhodnutia vrátil spis späť na Okresný úrad v Prešove na nové konanie. Podľa zákona o správnom poriadku je Okresný úrad viazaný stanoviskom Krajského úradu. Dá sa očakávať, že Okresný úrad začne opäť vyvlastňovacie konanie a pozemky pravdepodobne opäť vyvlastní. Ďalšiemu možnému konfliktu by mohla predísť Slovenská správa ciest tak, že sa s vlastníkmi dohodne. To je však nepravdepodobné, navyše keď je známe, že Slovenská správa ciest nevyplatila ani náhrady za pozemky niektorým občanov, ktorí viac-menej dobrovoľne, pod hrozbou vyvlastnenia odpredali svoj majetok za nízké vyhláškové ceny. Na svoje peniaze márne čakajú a pozemky im už nepatria.

Kým sa tak stane, je Okresný úrad, ako orgán, ktorý zrušené rozhodnutie vydal, povinný podľa zákona o prokuratúre bez meškania, najneskôr v lehote 30 dní obnoviť porušené práva účastníkov konania. V tomto prípade ide vlastnícke práva 12 vlastníkov pozemkov. Či sa tak stane, je otázne, pretože na základe vydaného vyvlastňovacieho rozhodnutia už 15. marca 2001 požiadala SSC na Krajskom úrade v Prešove, odbore dopravy a cestného hospodárstva o vydanie stavebného povolenia na výstavbu Nábrežnej komunikácie. Neistotu vzbudzuje aj vyhlásenie prešovského primátora Juraja Kopčáka po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii, kde vyhlásil, že koncom júna 2001 by malo byť stavebné povolenie vydané a koncom roka 2001 bude Nábrežná komunikácia sprejazdnené (správu priniesli Východoslovenské noviny Korzár v článku S postupom prác na Nábrežnej komunikácii je Kopčák spokojný).

Hoci odbor dopravy Krajského úradu v Prešove bol informovaný o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení, o ktoré sa opiera v konaní, doposiaľ koná ďalej. Stavebné konanie samo o sebe je poznačené od začiatku porušovaním zákona a snahou znemožniť účasť na konaní najmä dotknutým občanom. Podrobnosti prináša článok Povoľovanie Nábrežnej komunikácie v Prešove od počiatku sprevádza snaha vylúčiť občanov zo stavebného konania.

Zrušenie jedného rozhodnutia však zatiaľ neznamená žiadnu výhru pre vlastníkov rodinných domov, ktoré boli vyvlastnené inými rozhodnutiami Okresného úradu v Prešove. Títo vlastníci bojujú svoj boj so štátnou mašinériou ďalej...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...