Krajský úrad v Prešove uznal nezákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pre Nábrežnú komunikáciu a zrušil ho

02. 07. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Výstavba tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove si vyžaduje záber pozemkov vlastníkov a obyvateľov ulice Pod Kalváriou. Investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC). Táto štátna organizácia sa ani neunúvala vstúpiť do priamych rokovaní s vlastníkmi pozemkov a dohodnúť sa s nimi na výkupe alebo zámene ich pozemkov. Namiesto toho podala návrh Okresnému úradu v Prešove na vyvlastnenie pozemkov za cenu podľa vyhlášky z roku 1991. Okresný úrad návrhu bez pripomienok vyhovel a rukou vedúceho odboru životného prostredia Mariána Harčaríka pozemky vlastníkov 12. júna 2000 vyvlastnil. Vlastníci sa odvolali, namietajúc určenie neprimeranej náhrady a mnohé vážne porušenia zákona, avšak Krajský úrad v Prešove, rukou vedúceho odboru životného prostredia Františka Kurillu, všetky odvolania zamietol ako neoddôvodnené a potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu v plnom rozsahu.

Rozhodnutie sa stalo pravoplatné a SSC si začala uplatňovať vlastnícke práva k vyvlastneným pozemkom. Krajská prokuratúra v Prešove podala dňa 25. apríla 2001 prokurátorský protest proti rozhodnutiu Krajského úradu v Prešove a aj proti rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove. Prokurátor v proteste konštatuje závažné porušenie šesťnástich ustanovení piatich zákonov a žiada rozhodnutia zrušiť (podrobnosti sú v článku Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!).

Po prieťahoch, keď sa Krajský úrad zdráhal protestu vyhovieť a požiadal prokuratúru o predĺženie zákonej lehoty na vybavenie protestu, ktorej paradoxne Krajská prokuratúra bez opory v zákone vyhovela, napokon Krajský úrad v Prešove rozhodol. Dňa 11. júna 2001 vydal rozhodnutie, ktorým nezákonné rozhodnutie Okresného úradu v Prešove o vyvlastnení zrušuje.

Čo ďalej?

Krajský úrad v Prešove po zrušení nezákonného rozhodnutia vrátil spis späť na Okresný úrad v Prešove na nové konanie. Podľa zákona o správnom poriadku je Okresný úrad viazaný stanoviskom Krajského úradu. Dá sa očakávať, že Okresný úrad začne opäť vyvlastňovacie konanie a pozemky pravdepodobne opäť vyvlastní. Ďalšiemu možnému konfliktu by mohla predísť Slovenská správa ciest tak, že sa s vlastníkmi dohodne. To je však nepravdepodobné, navyše keď je známe, že Slovenská správa ciest nevyplatila ani náhrady za pozemky niektorým občanov, ktorí viac-menej dobrovoľne, pod hrozbou vyvlastnenia odpredali svoj majetok za nízké vyhláškové ceny. Na svoje peniaze márne čakajú a pozemky im už nepatria.

Kým sa tak stane, je Okresný úrad, ako orgán, ktorý zrušené rozhodnutie vydal, povinný podľa zákona o prokuratúre bez meškania, najneskôr v lehote 30 dní obnoviť porušené práva účastníkov konania. V tomto prípade ide vlastnícke práva 12 vlastníkov pozemkov. Či sa tak stane, je otázne, pretože na základe vydaného vyvlastňovacieho rozhodnutia už 15. marca 2001 požiadala SSC na Krajskom úrade v Prešove, odbore dopravy a cestného hospodárstva o vydanie stavebného povolenia na výstavbu Nábrežnej komunikácie. Neistotu vzbudzuje aj vyhlásenie prešovského primátora Juraja Kopčáka po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii, kde vyhlásil, že koncom júna 2001 by malo byť stavebné povolenie vydané a koncom roka 2001 bude Nábrežná komunikácia sprejazdnené (správu priniesli Východoslovenské noviny Korzár v článku S postupom prác na Nábrežnej komunikácii je Kopčák spokojný).

Hoci odbor dopravy Krajského úradu v Prešove bol informovaný o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení, o ktoré sa opiera v konaní, doposiaľ koná ďalej. Stavebné konanie samo o sebe je poznačené od začiatku porušovaním zákona a snahou znemožniť účasť na konaní najmä dotknutým občanom. Podrobnosti prináša článok Povoľovanie Nábrežnej komunikácie v Prešove od počiatku sprevádza snaha vylúčiť občanov zo stavebného konania.

Zrušenie jedného rozhodnutia však zatiaľ neznamená žiadnu výhru pre vlastníkov rodinných domov, ktoré boli vyvlastnené inými rozhodnutiami Okresného úradu v Prešove. Títo vlastníci bojujú svoj boj so štátnou mašinériou ďalej...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.