Kramplová je proti elektrárni a ťažbe v tokajskej oblasti

07. 02. 2008

Ochrana historickej tokajskej oblasti je dôležitejšia ako nerastné suroviny. Vyhlásili to v odpovediach poslancom parlamentu počas Hodiny otázok minister životného prostredia Jaroslav Izák a ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová.

„Ochrana a rozvoj tokajskej oblasti je jednou z mojich priorít,“ uviedla ministerka Kramplová. S maďarským partnerom už rokovala o podpise medzivládnej dohody o ochrane oblasti. „Naše rokovania nabrali na intenzite. Prvé minulý týždeň, ďalšie budúci v Bratislave.“ Podpísať ju chcú na jar. EÚ zaviazala SR aj MR, aby chránili tokajskú oblasť. Len Slovensko a Maďarsko majú od únie licenciu produkovať tokajské víno. Problémom dohody je rozloha chránenej oblasti. SR tvrdí, že má v tokajskej oblasti 900 hektárov vinohradov. Kramplová chce, aby ich rozlohu povedalo aj Maďarsko. Kramplová jednoznačne uprednostňuje pestovanie viniča pred ťažbou alebo výrobou elektriny. Ministerstvo nesúhlasilo s ťažbou perlitu v oblasti, pretože tokajská oblasť je historickým dedičstvom.

Vyzvala poslancov, aby aj oni deklarovali, že ťažba či iné aktivity v oblasti sú neprípustné. Prínosom bude, keď ju OSN zaradí do zoznamu UNESCO. Izák ubezpečil, že ministerstvo bude pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie brať do úvahy špecifiká regiónu. Prípadná ťažba môže mať negatívny vplyv na tokajskú oblasť. MŽP už povolilo stavbu tepelnej elektrárne v Trebišove. Na rozdiel od občanov a vinohradníkov si nemyslí, že poškodí tokajskú oblasť. Ministerstvo pripravuje novelu zákona o ochrane krajiny a jej charakteristického vzhľadu. Tým bude môcť lepšie chrániť aj tokajskú oblasť.

Izák uviedol, že v Maďarsku je na hranici tokajskej oblasti niekoľko znečisťovateľov - tepláreň, fabrika, schválená je aj nová elektráreň. Stavať sa má ešte jedna, len dva kilometre od hraníc. Posťažoval sa, že proti nim naši vinohradníci ani občania neprotestovali. 5. februára občania vypísali petíciu za záchranu tokajskej oblasti, kde sa plánujú dve elektrárne a ťažba perlitu i uránu. Kramplová podporila návrh na odpísanie ložísk v tokajskej oblasti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...