Križovatka Prešovská - Sečovská čelí kritike

Sprejazdnenie križovatky Prešovská - Sečovská v plnom profile prináša prvé ohlasy motoristov. Nie všetky sú pozitívne a mnohí poukazujú na obrovské investície, ktoré vraj nevyriešili základný problém - obchvat Košíc.

Košice - Vodiči prechádzajúci denne po novopostavenej križovatke kritizujú najmä nedostatočne vyriešený smer od Prešova do Košíc. "Je tam stále kilometrová kolóna vozidiel, pretože najvyťaženejší smer sa z nepochopiteľných príčin zbieha z dvoch jazdných pruhov do jedného," zareagoval na súčasný stav Martin Sedlák. Nepozdáva sa mu ani kvalita prechodov cez mosty a spájanie asfaltových kobercov. "Jeden preplet síce zmizol, ale chýba značenie smeru do centra pred rozdvojením ciest. A hneď sa objavil ďalší preplet."

Prekáža jeden jazdný pruh

Rovnaký názor má aj Radovan Rybár. Poukázal na to, že taký istý preplet, ako bol na Južnom nábreží, sa objavil v opačnom smere od Prešova. "Diaľničný privádzač sa zužuje len do jedného pruhu, čo je nezmysel a navyše vzniká preplet so smerom z Michaloviec. K tomu sa pridal ešte výjazd z Priemyselnej a výsledok je zhluk áut. Zápchy nezmizli a ráno je tam chaos. Pomohli by dva pruhy."

Motoristi sa "pletú", nadávajú a kritizujú. Nechýbajú však ani pozitívne ohlasy. Reakcie verejnosti sú pri líniových stavbách rôzne pred, počas výstavby i po jej uvedení do užívania vždy. Po sprejazdnení je to najmä technické riešenie, ktorých má každý užívateľ niekoľko.

Najoptimálnejšie riešenie

"Príprava výstavby križovatky ciest I/68 a I/50, navyše v intraviláne, je dlhodobým procesom rokovaní, hľadaním technických riešení a prijímaním kompromisov vedúcich k eliminácii negatívnych dopadov. Samozrejme, prijatím konečného riešenia sa nedajú splniť všetky požiadavky kladené na investora v procese prípravy," uviedol námestník investičného odboru Slovenskej správy ciest Roman Šplíchal.

Pôvodné technické riešenie križovatky z osemdesiatych rokov počítalo s asanáciou takmer 200 rodinných domov. Po roku 1989 sa museli prijať revízie technických riešení vedúcich k eliminácii dopadov stavby na rodinnú zástavbu v dotknutých mestských častiach. Výsledkom je dnešné riešenie križovatky.

Vstup do mesta nestačí

Investor tvrdí, že zníženie počtu jazdných pruhov a radenie vozidiel v najviac kritizovanom mieste zbiehania smerov z Prešova a z Michaloviec nie je dôvodom na vytváranie kolíznych situácií. Kolóny na Prešovskej ceste sa vytvárajú len v čase rannej špičky. Príčinou je spomalenie dopravy na vstupe do mesta, pomalé a postupné rozptyľovanie vozidiel vstupujúcich do centra a následné upchatie prejazdných jazdných pruhov križovatky. Uvedením podjazdu na Palackého do užívania by sa mala situácia v rannej dopravnej špičke zlepšiť. Úplné odstránenie problému investor garantovať nemôže, pretože jestvujúce vstupy do mesta nie sú schopné tento nápor zvládnuť.

Zohľadnili sa všetky možnosti

"Podrobne sme riešili zbiehanie dvoch smerov za účasti projektanta a dopravnej polície. Na výber boli len dve možnosti. Buď v rannej špičke obmedziť smer z Prešova, alebo úplne odstaviť smer z Michaloviec. Obidva sú na cestách I. triedy medzinárodného významu spájajúcich sever - juh a východ - západ. Znížením počtu jazdných pruhov v smere od Michaloviec a presmerovaním dopravy do ľavého jazdného pruhu by vodiči smerujúci od Michaloviec do centra mesta museli prechádzať dva jazdné pruhy, čo by pri intenzite dopravy v špičke úplne odstavilo nielen tranzitnú dopravu v smere východ - západ, ale aj napojenie mestských častí Vyšné Opátske, celú Nižnú úvrať až po Sídlisko dargovských hrdinov i Košickú Novú Ves. V opačnom prípade by reagovali rovnako vodiči z druhého smeru," vyjadril sa R. Šplíchal.

Obchvat vyrieši diaľnica

Križovatka nie je súčasťou obchvatu mesta. Počnúc križovatkou Červený rak cez Južné nábrežie, križovatku Prešovská - Sečovská, Dargovských hrdinov až po Budimír je preložkou štátnych ciest I. triedy v prieťahu, zabezpečujúcich napojenie mesta Košice na plánovanú diaľnicu, ktorá definitívne vyrieši obchvat mesta. Motorizácia rastie závratným tempom. Dva vstupy zo smeru od Prešova a Michaloviec nápor vozidiel v rannej špičke nie sú schopné zvládnuť. Vybudovať treba ďalšie.

Názor dopravného experta

Križovatková norma STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách stanovuje, že podkladom pre riešenie križovatiek sú intenzity križovatkových pohybov, ktoré sa uvažujú na obdobie 20 rokov od uvedenia do prevádzky, pričom je potrebné overiť výhľad na obdobie 30 rokov.

"Keď sa budeme stroho pridržiavať platných noriem, križovatka svojimi úpravami pôvodných prepletov dvojpruhových komunikácií do dnešnej podoby, keď je v dôležitých a najviac zaťažených smeroch zvedená doprava iba do jedného fyzického jazdného pruhu, už dnes nevyhovuje. Je predpoklad, že najmä v čase dopravných špičiek sa tu bude doprava spomaľovať, nebude taká plynulá, ako sme si od nej sľubovali. Nehľadiac na mimoriadne udalosti - kolízie, havárie, napr. v smere z centra na Prešovskú, ktoré určite zapríčinia kolaps v celom širšom okolí Štúrovej ulice," tvrdí dopravný inžinier Pavel Titl.

Problémom je podľa neho aj príjazd z Prešovskej, kde jeden jazdný pruh v tomto smere nemôže postačovať a postupne sa tu doprava zastaví. "Nechcem byť kritikom tohto dopravného diela, ale predpokladám, že najneskôr v roku 2015 budú dopravní inžinieri tuho rozmýšľať, čo s touto mimoúrovňovou križovatkou urobiť, aby cez ňu bezpečne a hlavne plynulo prešli všetci, ktorí budú potrebovať cez ňu prejsť. A to nehovorím o roku 2035, na ktorý by táto dopravná stavba mala byť nadimenzovaná. Už z laického pohľadu sa dá vytušiť, že tomu tak nie je a problémy nastanú určite oveľa skôr. Bojím sa, že už o pár rokov."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...