Kto dá Pezinku šancu?

Správe, že polícia dohliadne na zastavenie stavebných prác na skládke v Pezinku, občania pred Úradom vlády zatlieskali. Čomu sa zatlieskať nedá, je stanovisko netrestného odboru Generálnej prokuratúry, ktoré hovorí, že územné rozhodnutie o skládke bolo zákonné. Právnička Zuzana Čaputová to povedala úplne jasne: „Územný plán skládku výslovne zakazuje. Zákon hovorí, že územné rozhodnutie musí byť v súlade s územným plánom. Tak ako môže byť územné rozhodnutie potom zákonné?“ Zo stanoviska, ktoré podpísal JUDr. Ľuboš Bunčiak, už vieme, ako túto záhadu „vyriešila“ prokuratúra. Tak, že vyhlásila: „Pokiaľ aktualizáciou územného plánu mesta Pezinok formou prijatého VZN po podaní návrhu na umiestnenie stavby došlo k vyňatiu skládky odpadov zo záväznej časti územného plánu v priestore Nová Jama, bol tak postup, ako aj obcou prijaté právne predpisy v rozpore so zákonom.“ Podľa prokuratúry je teda územné rozhodnutie o skládke zákonné, lebo „v rozpore so zákonom“ bol postup mesta a ním prijatý územný plán.

Toto stanovisko je neudržateľné. Ak chce niekto tvrdiť, že postup mesta a ním prijaté záväzné nariadenie boli „v rozpore so zákonom“, musí mať o tom právoplatné rozhodnutie buď všeobecného, alebo Ústavného súdu. Prokurátor také rozhodnutie nemá, on má iba „názor“, ktorý vyslovil nad rámec svojho oprávnenia. Ani tvrdenie prokurátora, že územný plán Pezinku bol v rozpore „aj so záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj“, neobstojí. Právnička Čaputová má na to doklady z vyššieho územného celku, ministerstva životného prostredia i krajského stavebného úradu. Predstavitelia mesta vyzvali premiéra, aby im umožnil predložiť vláde „všetky relevantné dôkazy, podklady a argumenty pre nastolenie zákonnosti“. Stanovisko prokuratúry svedčí o tom, že by takú šancu mali dostať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...