Kužma: Zastavíme krádeže pozemkov

Čierne stavby na cudzom pozemku sa budú likvidovať. Ak tak neurobí stavebník, ťarcha bude ležať na pleciach obce. Tá ju bude musieť odstrániť. Inak bude platiť majiteľovi pozemku tisíc eur mesačne. Takýto je návrh zmeny stavebného zákona.

Prešov - Zmena stavebného zákona by mala prísť na pretras v parlamente už o týždeň. Predkladajú ho traja parlamentní poslanci za SDKÚ-DS Štefan Kužma, Ľudovít Kaník a Kamil Homola.

„Ide nám o zastavenie krádeží pozemkov, ktoré sa doteraz legálne diali s tichým súhlasom stavebných úradov,“ vyhlásil Š. Kužma.

Problém sa, podľa neho, týka najmä obcí s rómskymi osadami: „Prudko sa zhoršila situácia, čo sa týka výstavby bez povolení na cudzom. Ide o beztrestné krádeže pozemkov.“

Poukázal na to, že majitelia takéto pozemky strácajú: „Ľudia na dedinách nie sú bohatí, často ide o ich jediný majetok. Platia dane a nie sú chránení obcou či stavebným úradom.“

Stavby bez povolenia a na cudzom zlikvidujú

Príkladom takéhoto stavu je napríklad situácia, ktorá nastala nedávno v osade v Ostrovanoch (okres Sabinov). Miestni osadníci si na pozemku, ktorý patrí obyvateľovi obce, postavili kostol. Na čierno, bez stavebného povolenia a majetkovoprávneho vysporiadania pozemku. Ak takýto stav nastane po účinnosti pripravovaného zákona, stavebný úrad bude musieť nariadiť vlastníkovi stavby jej odstránenie. Ak to stavebník neurobí do 30 dní, odstráni stavbu obec na náklady jej vlastníka.

Obec bude podľa zákona povinná stavbu odstrániť do 60 dní. V prípade, že to dovtedy nestihne, zákon ju zaviaže zaplatiť vlastníkovi pozemku sankciu vo výške tisíc eur za každý začatý mesiac.

Podľa starostu obce Ostrovany Cyrila Reváka (SDKÚ-DS) po prijatí takéhoto zákona pôjde o ďalšiu záťaž pre obce: „Vymožiteľnosť nákladov na odstránenie stavby bude u nás nulová. Ak nás takto chcú zaťažiť, chceme potom stavebnú políciu. A treba do toho zapojiť aj vlastníkov pozemkov. Veď ide o ich majetok. A aj oni môžu žiadať o súčinnosť štátnej polície pri výkone práva.“

Nebudú sa môcť vyhovárať?

Kužma si nemyslí, že by obce nemali peniaze na takúto činnosť: „To je lož. Starostovia vedia, kto začína stavať. Musia stavbu bez povolenia a na cudzom zastaviť už pri prvom výkope. A v prvom rade si musia zvolať osadníkov a povedať im, že ak začnú takto stavať, čo ich čaká. A mohli to robiť aj doteraz, len nad tým zatvárali oči. Teraz im dávame do rúk prirodzený nástroj na odstraňovanie takýchto stavieb.“

Nová právna norma sa bude vzťahovať iba na čierne stavby začaté po účinnosti zmeny stavebného zákona.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.