Lekárne Dr. Max: Zrušenie sieťových lekární považujeme za vyvlastnenie

30. 10. 2012

 

Bratislava - Zrušenie sieťových lekární prostredníctvom novely zákona o liekoch, ktorá je v súčasnosti v parlamente, považuje spoločnosť Mirakl, vlastník lekární Dr. Max, za formu vyvlastnenia.

"Návrh považujeme za nepriamu formu vyvlastnenia, nakoľko núti podnikateľa, ktorý prevádzkuje viacero lekární, aby sa v zákonom stanovenom prechodnom období vzdal všetkých okrem jedinej. Novela zákona totiž umožňuje prevádzkovať iba jednu verejnú lekáreň plus jednu pobočku verejnej lekárne," uviedol Sína Niku zo siete lekární Dr. Max.

Ako poukázal, sieť tento krok chápe ako nepochopiteľný a ničím neodôvodnený zásah do vlastníckeho práva, ako aj narušenie legitímnych podnikateľských očakávaní. "Spoločnosť tu podniká a investuje s víziou určitého budúceho rozvoja a nie s cieľom, aby bola z trhu vytláčaná bezdôvodnou štátnou reguláciou," doplnil. Avizoval, že v prípade účinnosti navrhovanej novely, využije spoločnosť všetky možnosti, vrátane medzinárodného práva, na svoju ochranu. Pripomenul, že tento problém sa týka aj ďalších sietí.

Podľa jeho ďalších slov Ministerstvo zdravotníctva SR neuviedlo dôvod, prečo je potrebné robiť takýto zásah do podnikateľského prostredia. "Nevieme preto, z akej analýzy, z akej filozofie vychádza pri stanovení maximálneho počtu lekární na jednu plus jednu pobočku. Ministerstvo to nezdôvodnilo ani obavami o koncentráciu trhu, ani zdravotníckymi argumentmi. Pričom radi by sme upozornili, že napríklad posudzovanie koncentrácie trhu je plne v kompetencii Protimonopolného úradu SR, keďže ministerstvo nemá na to odborné kapacity," zhrnul.

Návrh novely zákona ustanovuje, aby sa fyzickej osobe a právnickej osobe mohlo vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne. "Uvedená zásada je zavedená vo väčšine zakladajúcich členských štátov EÚ. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach umožnil poskytovanie lekárenskej starostlivosti v tzv. sieťových lekárňach, ktoré uprednostňovali marketingové aktivity na úkor poskytovania kvalitnej odbornej lekárenskej starostlivosti," reagovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková.

V sieťových lekárňach je okrem toho podľa ministerstva sťažená kontrola osobnej zodpovednosti za dodržiavanie ustanovení zaobchádzania s liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok a s liekmi s obsahom drogových prekurzorov. "Navrhovanú úpravu je preto potrebné chápať v kontexte s článkom 40 Ústavy SR, ktorý garantuje každému právo na ochranu zdravia a občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia a z neho vyplývajúcu povinnosť štátu toto právo zabezpečiť. Tejto povinnosti zodpovedá aj právo štátu rozhodnúť o organizácii poskytovania lekárenskej starostlivosti s legitímnym cieľom jej skvalitnenia," skonštatovala Čižmáriková.

Vlastnícke právo držiteľov povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vydané pre viacero prevádzkarní nie je vraj pritom dotknuté. "Nakoľko prechodná doba troch rokov, po ktorej povolenia stratia platnosť, je dobou dostatočnou na zosúladenie ich činnosti s navrhovanou právnou úpravou. Z uvedených dôvodov MZ SR nemá obavu z úspešnosti prípadných právnych krokov zo strany vlastníkov tzv. sieťových lekární," zhrnula.

Podrobne monitorujeme:

Vyvlastnenie zdravotných poisťovní

Priamo súvisiace články

Americké depeše sú aj o korupcii u nás 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.