Likavčania majú obavy nielen o svoje deti, ale už aj o domy

Rodičia sa už teraz boja pustiť deti z domu. Čo sa bude diať neskôr, si už nevedia ani predstaviť. Rozpadnú sa im strechy nad hlavou?

Likavka - Cieľom petície Likavčanov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti hlavnej cesty smerom na Dolný Kubín (I/59) nie je zastaviť plánovanú výstavbu diaľničného úseku Hubová – Ivachnová.

Ľudia chcú len, aby sa v právoplatnom stavebnom povolení vyčiarkla cesta I/59 prechádzajúca cez ich obec ako úsek obslužnej komunikácie.

Autá ohrozujú chodcov

Dôvod vzniku petície, ktorú už starosta poslal kompetentným orgánom, je jednoznačný. Cesta je už niekoľko rokov neprimerane preťažená. V minulosti postavené oporné múry, aby nedošlo k zosuvu pôdy, sú pevne spojené so základmi rodinných domov. Už v súčasnosti, hlavne pri prejazde vysokého počtu plne naložených kamiónov, mnohé domy poškodzujú silné vibrácie.

Hlavný ťah smerom do Dolného Kubína a odtiaľ do Poľska je natoľko preťažený, že vodiči vychádzajúci z dvorov a garáží rodinných domov majú problém vyjsť na hlavnú cestu. Množstvo prechádzajúcich vozidiel ohrozuje chodcov, hlavne deti, ktoré musia cez cestu prechádzať vždy, keď vyjdú z domu. Keďže tento úsek cesty je skoro rovný, mnohí vodiči napriek častým policajným kontrolám nedodržujú povolenú rýchlosť.

Ľudia si ani nevedia predstaviť, aká by nastala situácia v čase, keby túto cestu využívali ešte aj stavebné stroje pracujúce na výstavbe budúcej diaľnice. K už spomínaným problémom by sa ešte pridala prinajmenšom zvýšená hlučnosť a prašnosť.

Obávajú sa aj o domy

„Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu intenzitu cestnej dopravy na spomínanej ceste a jej plánované využitie na stavebné a obslužné účely pri výstavbe diaľnice D1 uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, sa obyvatelia obce Likavka obávajú deštrukčných účinkov dopravných strojov na svoje rodinné domy a majetok," povedal Marián Javorka, starosta Likavky.

Problém preťaženej cesty smerom na Oravu nie je nový. Už roky sa o ňom vie, hľadá sa ideálne riešenie. Aj sa našlo. Škoda, že je už roky len na papieri.

Cestu odbremení len vybudovanie cestného obchvatu obcou. Mal by to byť úsek rýchlostnej komunikácie R1 obchádzajúci Ružomberok a Likavku po východnej strane. V budúcnosti by obchvat mal plniť funkciu diaľničného privádzača. Žiaľ, vydanie stavebného povolenia pre výstavbu obchvatu je z rôznych dôvodov v nedohľadne.

Petíciu vrátili

Keďže Likavčania zrejme práve túto ešte neexistujúcu komunikáciu navrhujú v budúcnosti využívať ako obslužnú cestu pre výstavbu plánovaného diaľničného úseku Hubová - Ivachnová, osud petície zrejme nebude veľmi radostný. Je tu totiž časový rozpor - diaľnica sa už čo nevidieť začne stavať, termín začatia výstavby rýchlostnej komunikácie je neznámy.

V druhej polovici apríla sa petícia dostala späť k svojim odosielateľom. „Kompetentné orgány ju vrátili na prepracovanie, pretože nespĺňala všetky náležitosti ustanovené v zákone o petičnom práve. Petičný výbor preto pracuje na odstránení týchto nedostatkov," dozvedeli sme sa od starostu.

Predčasné otázky

Čo sa bude diať po doplnení petície? Obec na základe tohto podnetu svojich občanov iniciovala rokovania s orgánmi a inštitúciami štátnej správy. Na mieste je teda otázka, v prípade, že nedôjde k zmene rozhodnutia investora: Aké opatrenia, ďalšie kroky obec, petičný výbor či samotní postihnutí občania prijmú? Aké konkrétne kompenzácie budú žiadať?

Na tieto otázky starosta neodpovedal. Vraj sú predčasné. Ľudia však v presadzovaní svojich nárokov zľaviť nechcú.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...