Lipšicovo kladivo na úradníkov?

18. 08. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Čo hrozí slovenskému úradníkovi, ak si vyloží zákony po svojom? V podstate nič. Na nesprávne konanie úradníka, ale aj starostu, sudcu či prokurátora, tak jednostranne dopláca iba občan alebo podnikateľ.

Neraz pri tom stratí čas a majetok, v krajnom prípade môže prísť aj o slobodu. Iba tí najvytrvalejší si po dlhom čase vysúdia rozsudok s konštatovaním, že úrad v „ich“ veci porušil zákon. Úradníka, schovaného za úradom, to však netrápi. Hoci svoju právomoc zneužil, spôsobenú škodu občanovi zaplatiť nemusí. A slovenský úradník to veľmi dobre vie.

Minister spravodlivosti Lipšic sa rozhodol bojovať so zakorenenou tradíciou o veľkých právomociach a nijakej zodpovednosti. Chce, aby štátne orgány a samosprávy zodpovedali za škody, ktoré spáchali ich predstaviteľia na úkor občanov. Predstavil návrh zákona „o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“.

Presadzuje, aby úrady platili poškodeným občanom a firmám škody spôsobené protiprávnymi rozhodnutiami, nesprávnym úradným postupom a nečinnosťou. Nejde o úplnú novinku. Problematiku čiastočne rieši dodnes platný zákon z roku 1969. Ako vtedy, tak aj dnes, však pôsobí iba ako bezzubé torzo. Čo je teda v Lipšicovom návrhu nové?

Pod dosah zákona sa má konečne dostať aj samospráva. Decentralizácia a prechod kompetencií zverili do rúk starostov rozsiahle právomoci. Začínajúc vydávaním rôznych povolení, končiac rozhodnutiami o vyvlastnení majetku. Ak pri tom starosta pochybí, pred priamou zodpovednosťou ho zastaraný zákon zatiaľ spoľahlivo ochráni a poškodený občan znáša dôsledky sám.

Pribudne aj právo na náhradu ušlého zisku, straty na zárobku a aj na náhradu nemajetkovej ujmy. Minister chce úradníkov odnaučiť od zlozvyku, že kto nič neurobí, ten nič nepokazí. Za nesprávny úradný postup totiž považuje aj porušenie povinnosti urobiť úradný úkon alebo rozhodnúť v zákonom určenej lehote. Minister myslel aj na neduhy v justícii. Odškodňovať žiada aj za subjektívne prieťahy v súdnom konaní.

Občana nemá zaujímať, či mu úradník spôsobil škodu úmyselne alebo „iba“ z neznalosti. Ministerský zámer deklaruje, že vo vzťahu k poškodenému sa musia napraviť všetky dôsledky porušenia zákona, a to bez ohľadu na ich príčinu.

Návrh ukazuje cestu správnym smerom. Znamená však aj to, že škody spáchané úradníkmi zaplatia najmä daňoví poplatníci. Úrad síce môže vyplatené odškodnenie vymáhať v plnej výške od svojho (ne)zodpovedného úradníka, slabina návrhu je však práve v slovíčku „môže“. Môže, teda nemusí.

Preto nehrozí, aby sa návrh napriek svojmu širokému záberu stal akýmsi občianskym „kladivom“ na úradníkov, sudcov, starostov a prokurátorov. Právo na náhradu škody totiž občanovi vznikne až potom, keď nezákonnosť v každom konkrétnom prípade skonštatuje kompetentný orgán a nezákonné rozhodnutie právoplatne zruší alebo zmení. Ďalšou podmienkou bude, že občan sa proti nezákonnosti bránil aktívne od počiatku a využil všetky riadne opravné prostriedky.

Ani splnenie týchto dvoch podmienok ešte občanovi neumožní, aby dohnal úrad pred súd. Najprv bude musieť škodu sám vyčísliť a požiadať, či úrad uzná a zaplatí škodu dobrovoľne. Až keď po troch mesiacoch nepochodí, bude sa môcť obrátiť so žalobou na súd.

Vzrušovať sa nemusia ani úradníci. Ich previnenie musí najprv uznať disciplinárna komisia alebo vinu musí skonštatovať súd. Až potom môžu ich nadriadení uvažovať o zosobnení škody. Dá sa predpokladať, že ak budú iba môcť, ale nebudú musieť, falošná kolegialita im bude brániť vymáhať škody od svojich podriadených.

Až budúci rok ukáže, či bude Lipšicova iniciatíva v každodennom živote prospešná. Sama o sebe zázrak neprinesie. Zmena k lepšiemu nastane, až keď si občan zvykne na aktívny boj o svoje právo na náhradu škody. To už nie je úlohou ministra.

Richard D r u t a r o v s k ý

Písané pre týždenník Domino Fórum.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.