Ľudí musí brániť únia

Na tom, aby mali slovenskí občania možnosť chrániť si svoje zdravie a životné prostredie, záleží viac Európskej únii ako slovenskému parlamentu a ministerstvu životného prostredia.

Európska komisia začala proti Slovensku konanie za porušovanie európskej legislatívy a práv verejnosti. Dôvodom je to, že vládni poslanci s tichou podporou ministerstva životného prostredia minulý rok presadili viaceré zákony, ktoré porušujú právo verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie.

Ide najmä o zákony o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o urýchlení výstavby diaľnic. Podľa týchto zákonov už združenia obyvateľov obcí nemôžu byť účastníkmi povoľovania prevádzok, ktoré majú veľký vplyv na ich zdravie a životné prostredie a ktoré majú stáť v ich obciach. Ide o tie najzávažnejšie aktivity ako povoľovanie banskej ťažby, elektrární, skládok, cementární, výroby jedov, chemických tovární, diaľnic alebo závažných zásahov do prírody.

Spojenie obyvateľov obce do združenia bolo často jedinou možnosťou, ako sa mohli stať účastníkmi povoľovania. Medzinárodné spoločenstvo tieto práva považuje za základnú slušnosť štátu voči svojim občanom. Podľa znenia prijatých zákonov sa však úrady nemusia pripomienkami združení občanov zaoberať. Ani keď úrad poruší zákon a vydá nezákonné povolenie, združenie sa nemôže odvolať ani sa domáhať nápravy na súde.

Mýty o združeniach

Okolo účasti združení občanov sa niekedy šíria rôzne mýty, obviňujúce ich najmä zo spomaľovania úradného povoľovania. Združenia však nemajú právo rozhodovať o povolení, rozhoduje vždy úrad. Združenia majú iba právo podávať pripomienky a požadovať nápravu nezákonností v postupe úradov. Spomalenie povoľovania spôsobujú najmä úrady tým, že porušujú zákony. Keď na to združenie upozorní, je obviňované, že spomaľuje povoľovanie. Naozaj záleží na čo najrýchlejšom povolení za akúkoľvek cenu - aj za cenu porušovania zákonov a možného poškodenia životného prostredia? Dodržiavanie zákonov nie je lokálnym záujmom miestnych obyvateľov, ale celoštátnym záujmom. V opačnom prípade nikdy nebudeme právnym štátom.

Napriek upozorneniam

Zákony porušujúce práva verejnosti predložili poslanci Záhumenský (Smer), Slabý (SNS), Košútová (Smer) a Kramplová (HZDS). Vládni poslanci prijali tieto zákony napriek mnohým upozorneniam, že sú v rozpore s európskou legislatívou aj s medzinárodným dohovorom. Prezident z toho dôvodu zákony ani nepodpísal. Poslanci ich však napriek tomu znovu schválili.

Pozoruhodný bol postoj ministerstva životného prostredia. Rezort zodpovedný za to, aby zákony dávali občanom účinné právo chrániť si zdravie a životné prostredie, počas prerokovávania zákonov v parlamente akoby onemel. Napriek tomu, že si minister Izák (SNS), bývalý štátny tajomník Muňko (Smer) a štátny tajomník Jaduš (HZDS) museli uvedomovať, že navrhnuté zákony sú protiprávne, nepohli ani prstom a dokonca ich ticho podporovali.

Hoci Slovensko prijalo medzinárodný Aarhuský dohovor o účasti verejnosti na rozhodovaní, postoj ministerstva a vládnych poslancov vyvoláva dojem, akoby bol naopak prijatý dohovor „proti účasti verejnosti“ na rozhodovaní. Vďaka nim je súčasná situácia na Slovensku považovaná v Európe za odstrašujúci príklad porušovania práv verejnosti v oblasti životného prostredia. A to by malo byť čo najskôr napravené.

Autor je právnik a člen občianskeho združenia Občan a demokracia

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Pezinok, skládka

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Trebišov, elektráreň

Strážske, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...