Ľudí musí brániť únia

Na tom, aby mali slovenskí občania možnosť chrániť si svoje zdravie a životné prostredie, záleží viac Európskej únii ako slovenskému parlamentu a ministerstvu životného prostredia.

Európska komisia začala proti Slovensku konanie za porušovanie európskej legislatívy a práv verejnosti. Dôvodom je to, že vládni poslanci s tichou podporou ministerstva životného prostredia minulý rok presadili viaceré zákony, ktoré porušujú právo verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie.

Ide najmä o zákony o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o urýchlení výstavby diaľnic. Podľa týchto zákonov už združenia obyvateľov obcí nemôžu byť účastníkmi povoľovania prevádzok, ktoré majú veľký vplyv na ich zdravie a životné prostredie a ktoré majú stáť v ich obciach. Ide o tie najzávažnejšie aktivity ako povoľovanie banskej ťažby, elektrární, skládok, cementární, výroby jedov, chemických tovární, diaľnic alebo závažných zásahov do prírody.

Spojenie obyvateľov obce do združenia bolo často jedinou možnosťou, ako sa mohli stať účastníkmi povoľovania. Medzinárodné spoločenstvo tieto práva považuje za základnú slušnosť štátu voči svojim občanom. Podľa znenia prijatých zákonov sa však úrady nemusia pripomienkami združení občanov zaoberať. Ani keď úrad poruší zákon a vydá nezákonné povolenie, združenie sa nemôže odvolať ani sa domáhať nápravy na súde.

Mýty o združeniach

Okolo účasti združení občanov sa niekedy šíria rôzne mýty, obviňujúce ich najmä zo spomaľovania úradného povoľovania. Združenia však nemajú právo rozhodovať o povolení, rozhoduje vždy úrad. Združenia majú iba právo podávať pripomienky a požadovať nápravu nezákonností v postupe úradov. Spomalenie povoľovania spôsobujú najmä úrady tým, že porušujú zákony. Keď na to združenie upozorní, je obviňované, že spomaľuje povoľovanie. Naozaj záleží na čo najrýchlejšom povolení za akúkoľvek cenu - aj za cenu porušovania zákonov a možného poškodenia životného prostredia? Dodržiavanie zákonov nie je lokálnym záujmom miestnych obyvateľov, ale celoštátnym záujmom. V opačnom prípade nikdy nebudeme právnym štátom.

Napriek upozorneniam

Zákony porušujúce práva verejnosti predložili poslanci Záhumenský (Smer), Slabý (SNS), Košútová (Smer) a Kramplová (HZDS). Vládni poslanci prijali tieto zákony napriek mnohým upozorneniam, že sú v rozpore s európskou legislatívou aj s medzinárodným dohovorom. Prezident z toho dôvodu zákony ani nepodpísal. Poslanci ich však napriek tomu znovu schválili.

Pozoruhodný bol postoj ministerstva životného prostredia. Rezort zodpovedný za to, aby zákony dávali občanom účinné právo chrániť si zdravie a životné prostredie, počas prerokovávania zákonov v parlamente akoby onemel. Napriek tomu, že si minister Izák (SNS), bývalý štátny tajomník Muňko (Smer) a štátny tajomník Jaduš (HZDS) museli uvedomovať, že navrhnuté zákony sú protiprávne, nepohli ani prstom a dokonca ich ticho podporovali.

Hoci Slovensko prijalo medzinárodný Aarhuský dohovor o účasti verejnosti na rozhodovaní, postoj ministerstva a vládnych poslancov vyvoláva dojem, akoby bol naopak prijatý dohovor „proti účasti verejnosti“ na rozhodovaní. Vďaka nim je súčasná situácia na Slovensku považovaná v Európe za odstrašujúci príklad porušovania práv verejnosti v oblasti životného prostredia. A to by malo byť čo najskôr napravené.

Autor je právnik a člen občianskeho združenia Občan a demokracia

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Pezinok, skládka

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Trebišov, elektráreň

Strážske, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...