Ľudia nie sú solidárni so spoluobčanmi, ktorým stavba diaľnic škodí

Výstavbu ciest na Slovensku často sprevádzajú spory obyvateľov so štátom a investormi. Najnovšie Najvyšší súd zrušil rozhodnutia stavebných úradov o výstavbe rýchlostnej komunikácie pri Žiari nad Hronom. Dôvodom je prakticky neexistujúce informovanie občanov o tom, kade bude cesta viesť. Pozastavená je aj výstavba diaľničnej prípojky v Prešove, stavba diaľnice cez Považskú Bystricu je na súde.

15. 11. 2005

Výstavbu ciest často sprevádzajú spory občanov so štátom aj preto, že štátne úrady nie vždy dodržia zákon.

Bratislava - Výstavbu ciest na Slovensku často sprevádzajú spory obyvateľov so štátom a investormi. Najnovšie Najvyšší súd zrušil rozhodnutia stavebných úradov o výstavbe rýchlostnej komunikácie pri Žiari nad Hronom. Dôvodom je prakticky neexistujúce informovanie občanov o tom, kade bude cesta viesť. Pozastavená je aj výstavba diaľničnej prípojky v Prešove, stavba diaľnice cez Považskú Bystricu je na súde.

V prípade Žiaru sa začalo pripomienkovanie vplyvu stavby na životné prostredie v polovici roku 1998. Prvá informácia o tom sa objavila až v marci 2000 v miestnej televízii a približne 500 občanov založilo združenie SOS. Po rokoch sporov im dal Najvyšší súd za pravdu, že neboli dostatočne informovaní. "Verejnosť sa po dlhých rokoch mlčania začína ozývať," hovorí advokátka združenia Eva Kováčechová, ale dodáva, že takýto ľudia sú často pranierovaní.

Mária Simanová zo združenia SOS to potvrdzuje. Združenie vinia, že sa stavba odkladá, "ale skutočných vinníkov, ktorí sa podpisovali pod rozhodnutia, sa nikto nedotkne". V Žiari už rozbehli petíciu za čo najrýchlejšiu dostavbu diaľnice, v ktorej sa aktivizujú aj vysokí mestskí činitelia a na internetovej stránke mesta v diskusnej sekcii občania SOS tvrdo kritizujú, že mesto pripravili o cestu a investície.

Podobné skúsenosti má aj aktivista Jaroslav Dunaj z Považskej Bystrice. Tam má diaľnica viesť ponad mesto, s čím veľa ľudí nesúhlasí.

Aktivistom sa často vyčíta, že uprednostňujú vlastné záujmy a mali by sa radšej obmedziť v prospech väčšiny. Dunaj je presvedčený, že "štát má dostatok prostriedkov na to, aby tej malej skupine dal dobrú náhradu," vyhlásil.

Kováčechová hovorí, že sporov pri výstavbe bude menej, "keď budú procesy prebiehať zákonným spôsobom".

Hovorca ministerstva výstavby Ján Pálffy upozorňuje, že od roku 2004 je v platnosti rozšírenie oznamovacej povinnosti. "Je na jednotlivcoch, aby zverejnené informácie sami vyhľadali a aj v budúcnosti sa zaujímali o existujúce informačné zdroje," dodal. (rp)

Prípady sporov pri plánovaní diaľnic

Považská Bystrica

Občianske združenie Diaľnica a ľudia plánovanej výstavbe diaľnice ponad centrum mesta okrem iného vyčíta:

 • posudzovaný variant výstavby diaľnice cez stred mesta sa pri posudzovaní vplyvov stavby na životné prostredie neumiestnil ani medzi prvými tromi riešeniami, v niektorých ohľadoch, ako napríklad zaťaženia imisiami v centre mesta je horší, ako keby sa diaľnica nepostavila vôbec,
 • nastalo by zhoršenie životného prostredia,
 • presadzovaný variant predpokladá v porovnaní s ostatnými najväčší rozsah asanácií,
 • zníži sa hodnota nehnuteľností v blízkosti novej diaľnice,
 • v júni 2005 bola podaná žaloba na Krajský súd v Trenčíne proti územnému rozhodnutiu, pojednávanie zatiaľ nebolo vytýčené.

Prešov

V tomto prípade ide o nesprávny spôsob, akým sa občanov vyvlastňoval ich majetok v záujme stavby diaľničnej prípojky v Prešove:

 • za vyvlastnenie nebola poskytnutá primeraná náhrada,
 • nebola dodržaná podmienka nevyhnutného rozsahu vyvlastňovania,
 • vyvlastňovanie sa uskutočnilo na základe iného dokladu, ako bol ten, na základe ktorého bolo vydané územné rozhodnutie,
 • nebola preukázaná existencia verejného záujmu,
 • vyskytli sa pochybenia procesného charakteru,
 • po rozhodnutí Ústavného súdu Krajský súd v Prešove zrušil prvostupňové a druhostupňové rozhodnutie, vec bola vrátená na ďalšie konanie Krajskému úradu v Prešove, odvtedy sa nekonalo.

Žiar nad Hronom

 • nedostatočná informovanosť verejnosti čo do použitia informačných kanálov a rozsahu poskytnutých informácií,
 • nedostatky variantného riešenia,
 • nastal nesúlad s územnoplánovacou dokumentáciou,
 • Najvyšší súd zrušil prvo- aj druhostupňové rozhodnutie stavebných úradov a vec vrátil na nové rozhodovanie o veci, stavebné úrady zaviazal, aby uskutočnili nový proces posudzovania vplyvov rýchlostnej komunikácie na životné prostredie.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.