Ľudia sa sťahujú v záujme mesta

01. 08. 2005

Keď Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo variant modernizácie železničnej trate na území mesta s vyrovnaním zákrut, bolo jasné, že bez asanovania viacerých objektov to nepôjde. Už je rozhodnuté, že novému musí ustúpiť letná plaváreň, kolkáreň, čiastočne reštaurácia Kozel a 22 rodinných domov (20 v Orechovom a dva pri železničnom priecestí pri Bille).

Neľahká situácia nastala najmä pre majiteľov rodinných domov. Ak prežijete celý produktívny vek na jednom mieste, prirastie vám k srdcu, ťažko sa odchádza. Nečudo, že spočiatku nedostatočne informovaní ľudia protestovali – možno ani nie tak proti odchodu, ako proti spôsobu, akým s nimi jednali zástupcovia projektanta a investora modernizácie železnice. Až zasiahla mestská samospráva, primátor Branislav Celler absolvoval s každým majiteľom individuálny rozhovor a ľady sa pohli.

Pán primátor, ako je to s vyrovnaním sa s investorom Železnicami SR (ŽSR) a.s. za modernizáciu železničnej trate a zároveň so splnením záväzkov voči občanom, dotknutým modernizáciou, aby to neostalo len na hranici 50 miliónov korún, ktoré uhradí ŽSR. Doplatí zvyšok mesto?

„Všetko, čo súvisí s modernizáciou železničnej trate, sú náklady investora, t.j. Železníc SR. Je tam plaváreň, sú tam mosty, podjazdy, podchody, všetko, čo súvisí s modernizáciou a je v projekte. Navyše, my ako mesto máme investície ŽSR zmluvne podchytené, čo nebýva štandardný postup. Keď do procesu vstupuje mesto, to neznamená, že má niečo platiť namiesto ŽSR, mesto sem vstupuje ľudovo povedané ako prostredník, cez ktorého celá investícia prebehne. Chceme totiž zabezpečiť pozemky tak, aby ľudia bývali v lokalite, ktorá im bude vyhovovať, aby mali operatívny kontakt na túto tému nie cez Bratislavu, ale cez Trenčín. A mesto sa bude priebežne finančne vysporadúvať so ŽSR ako investorom. Suma 50 miliónov neznamená, že za to budú postavené všetky domy, to je nezmysel. To je suma vyčlenená na rok 2005, hlavné finančné objemy budú v rokoch 2006 a 2007, keď dôjde k samotnej výstavbe rodinných domov ako náhrad za nehnuteľnosti, ktoré budú dotknuté. Toto je prvá suma, ktorou sa začína proces finančného vysporiadania celej záležitosti.“

Ktoré lokality sú vyhliadnuté?

„Lokality sú hlavne na Zámostí. Je prirodzené, že najväčšia skupina obyvateľov tam chce zostať bývať. Je tu lokalita pri bývalých Nábytkárskych závodoch, druhá je pri dnešnom zdravotnom stredisku na Vlárskej ceste, priamo tam, kde bývajú aj teraz. Tú ešte nemáme definitívne, čakáme na výsledky výberového konania, pretože pozemky predáva Nemocnica s poliklinikou. Ďalšie pozemky sú predmetom individuálneho hľadania. Dohodli sme sa, že aj samotní občania si budú hľadať pozemok, ktorý im vyhovuje. V prípade, že ho nájdu, mesto ho odkúpi a postaví domy. Sú aj občania a nie je ich málo, ktorí chcú odísť zo Zámostia. Tým ponúkame lokalitu na Soblahovskej ul., oproti areálu Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) pri vodnom zdroji. To sú dve základné lokality, z ktorých si občania vyberajú a v druhej polovici roku 2006 im začneme stavať rodinné domy.“

Občania, keď o náhradnom bývaní rokovali s projektantom, nadobudli dojem, že získajú náhradu len do výšky znaleckého posudku za terajšie domy a pozemky. Práve preto vzniklo občianske združenie, obhajujúce ich záujmy. Aká je skutočnosť, bude vyplatený rozdiel medzi znaleckou a trhovou cenou?

„Každý, komu bude zbúraná nehnuteľnosť, musí dostať taký finančný objem, alebo investor musí počítať s takými financiami, aby si tú istú nehnuteľnosť v tom istom rozsahu dokázal postaviť na novom mieste. Ľudia sa nesťahujú z vlastnej vôle, vlastným rozhodnutím, ale na základe záujmu mesta a investora stavby. Tak im musíme garantovať, že ak majú dnes obrazne povedané 4-izbový dom, musia si nový 4-izbový postaviť alebo ho dostať postavený. Preto hovoríme nie o trhových cenách, nie o znaleckých posudkoch, ale o reálnych nákladoch na zabezpečenie bývania. Znalecký posudok zohľadňuje vek stavby a ďalšie veci, kde hodnota vychádza nižšie. Nikto nebude stavať dvadsaťročnú budovu, ale bude stavať za dnešné reálne ceny a reálne materiály, ktoré sa používajú. Aj trhová cena, čiže cena, za akú sa podobné domy v danej lokalite v tomto momente predávajú, nemusí byť úplne zodpovedajúca, pretože sa predávajú staršie domy. Znova môže byť nižšia, ako sú reálne náklady na výstavbu nového domu. Preto jednoznačne hovoríme o tom, že ľudia buď dostanú finančnú náhradu, za ktorú si reálne postavia ten istý dom na novom mieste, alebo investor musí mať toľko peňazí, aby to dokázal postaviť. Pre občanov robíme ponuku na tri druhy domov, ktorú rozpracovala projektová kancelária, veľkých ako ich dnešné bydliská. Keď si z týchto troch domov vyberú jeden v niektorej z daných lokalít, my tento projekt naplníme zariadením ako sú obklady, dlažby, dvere tak, aby si udržali dnešný štandard. Samozrejme v materiáloch, adekvátnych dobe, v ktorej žijeme. Projekt si odsúhlasíme, dáme ho reálne oceniť dodávateľským firmám, ktoré stavajú domy, aby sme zistili, že v prípade, že človek bude chcieť peniaze a sám si postaví dom, koľko má dostať. Finančné prostriedky dostane na základe konkrétnej ponuky, za akú cenu sa domy dnes dajú postaviť. Budeme mať reálne ceny a ľudia dostanú peniaze, aby si sami postavili svoje obydlie, ale 90% z nich chce, aby im mesto postavilo dom. Mesto im ho postaví a priebežne bude dostávať peniaze od ŽSR. Po skolaudovaní nových domov si občania vymenia nehnuteľnosti s mestom, ktoré uplatní svoj nárok voči ŽSR a presťahujú sa.“

Ako hodnotíte individuálne rozhovory s občanmi? Boli to ťažké diskusie alebo sa hneď spočiatku našli spoločné myšlienky?

„Debaty boli veľmi korektné, nechcem hovoriť či ťažké alebo ľahké. Každý má iný názor, iný prístup či požiadavky. Opakujem, diskusie boli veľmi korektné. Všetci bez výhrad prijali správu, že do rokovania vstupuje mesto, vidia v tom lepšiu možnosť vyriešiť situáciu v ich prospech. Garantujem im, že sa bude s nimi jednať korektne a v ich prospech. Dohodli sme si postup, ďalšiu komunikáciu v mesačných intervaloch, vysvetlili sme si celú filozofiu. Mám z toho dobrý pocit.“

Nerezonuje v nich obava, či nové MsZ po budúcich voľbách bude mať na celú vec rovnaký názor, ako väčšina súčasného?

„Táto problematika je uzavretá. Stavba nazvaná modernizácia železničnej trate je súčasťou európskeho koridoru. Je schválená Vládou SR od r. 1994, je v záväzných územných plánoch Slovenska. Stavba sa už na úseku Bratislava – Piešťany realizuje. Občania budú mať do konca roku 2005 podpísané právoplatné zmluvy s Mestom Trenčín. Neviem si predstaviť, že by ktokoľvek, kto tu bude sedieť, takúto zmluvu spochybnil. To je súdne vymáhateľný zmluvný vzťah. Ak sa raz uzavrie zmluva – platí.“

Kolkáreň a reštaurácia Kozel – to sú dve nehnuteľnosti, ktoré sú tiež dotknuté modernizáciou...

„S majiteľmi reštaurácie Kozel na Mládežníckej ul. pri futbalovom štadióne som tiež rokoval. Vysvetlili sme si súčasný stav. Dnes ešte nevieme presne definovať zásah do daného objektu. Vieme, že nebude zasiahnutý novým mostom, ale môže byť zasiahnutý čiastočne komunikáciou, cestou, ktorá vznikne vytvorením novej zákruty na Ostrov. Dohodli sme sa, že keď bude definitívne jasné, aký bude zásah, budeme situáciu riešiť. Aj keby v zadnej časti stavby došlo k asanácii, neznamená to, že pôjde celá dole. Majitelia majú záujem ostať podnikať v tej lokalite, pretože je to pre nich dobré miesto. Budeme hľadať riešenie, aby Kozel aj pri takomto zásahu dostal ďalší impulz rozvoja, aby sa prípadne čiastočne prebudoval, nadstavil.“

Prípadnú prestavbu bude financovať investor modernizácie?

„Spočítame, čo predstavuje zásah finančne a dostanú náhradu od investora. Keď si povedia, že chcú ďalšie dve poschodia, tak si ich dobudujú. To isté platí aj pri rodinných domoch. Pokiaľ ľudia budú chcieť, preženiem to, mramorovú dlažbu a dnes majú obyčajnú, tak rozdiel si doplatia sami.“

Kolkáreň stojí priamo pod budúcim mostom. Bude musieť ustúpiť...

„Do úvahy pri výstavbe novej prichádzajú dve lokality. Jedna je v rámci vytvárania športovo-rekreačnej zóny na Ostrove. Ešte budeme rokovať aj s majiteľmi pozemkov a hľadať funkčné umiestnenie kolkárne. Druhá lokalita je pod Juhom vedľa MHSL pri vodnom zdroji, kde sa dlhodobo aj v zmysle územného plánu počíta s vybudovaním rekreačnej zóny pre sídlisko Juh. Ale z hľadiska poradia je na prvom mieste Ostrov.“

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...