Macejková verzus Ústavný súd

Na Krajskom súde v Košiciach zažalovali Pezinčania predsedníčku Ústavného súdu. Aj keď to bude znieť čudne, Ústavný súd z toho nemôže vyjsť bez úhony, lebo sú len dve možnosti. Buď tento súd (v rozpore so zákonom) sprístupňuje uznesenia, ktoré sprístupňovať nesmie, alebo je rozhodnutie predsedníčky Macejkovej, že dve „pezinské" uznesenia Ústavný súd nesprístupní, nezákonné.

Pezinčania v novembri minulého roku požiadali Ústavný súd, aby sprístupnil dve uznesenia, ktorým prijal sťažnosť proti rozsudku Najvyššieho súdu vo veci pezinskej skládky a rozhodol o odklade jeho vykonateľnosti. Ich žiadosť bola úplne v poriadku - v poriadku však nebolo to, že o sprístupnenie museli žiadať.

V desiatkach či stovkách ďalších prípadov takéto uznesenia Ústavný súd sprístupnil na svojej internetovej stránke aj sám od seba.

V decembri 2009, keď predsedníčka súdu Macejková Pezinčanom napísala, že inkriminované uznesenia nesprístupní, lebo vraj „žiadateľmi požadované rozhodnutia nie sú rozhodnutiami vo veci samej, ale rozhodnutiami vydanými v rámci procesného postupu súdu", bolo na internetovej stránke súdu, informujúcej o jeho aktuálnych rozhodnutiach, sprístupnených 15 takých rozhodnutí, ktoré neboli rozhodnutiami vo veci samej, ale iba rozhodnutiami vydanými v rámci procesného postupu súdu.

Ide zjavne o situáciu, pre akú sa vymyslela formulácia - odborník žasne, laik sa diví. Ak je sprístupňovanie uznesení súdu o prijatí sťažnosti a odklade vykonateľnosti rozhodnutia iného orgánu nezákonné, prečo ich Ústavný súd sprístupňuje? Ak je sprístupňovanie zákonné, prečo akurát sprístupnenie „pezinských" uznesení predsedníčka Macejková odmieta ako nezákonné?

Je len dobre, že to bude musieť vysvetliť pred krajským súdom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...